Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

18:25 Νέα αναβολή των εκλογών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων !!

Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012 0 σχόλια


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ιωάννης Γεροθανάσης                                      
Καθηγητής,                                                                                      
Πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  
Τηλ.: 26510 08389
e-mail: 
igeroth@cc.uoi.gr
           Ιωάννινα, 12 Μαρτίου 2012
           Αρ. Πρωτ:  137 

ΠΡΟΣ:
τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Θέμα:  «Αναβολή των εκλογών για την ανάδειξη των εσωτερικών μελών ΔΕΠ του πρώτου Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων»
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή μας (αρ.συν.7, αρ. πρωτ. 136/9-3-2012), αποφασίσαμε την αναβολή της εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης των οκτώ (8) Καθηγητών-εσωτερικών μελών του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της Τετάρτης 14 Μαρτίου 2012 και της επαναληπτικής διαδικασίας της Παρασκευής 16 Μαρτίου 2012 για τους παρακάτω λόγους:
1.  Τα φαινόμενα στοχευμένης ματαίωσης της εκλογικής διαδικασίας παραμένουν και, ίσως, έχουν ενταθεί όπως προκύπτει από τα πρόσφατα βίαια επεισόδια κατά τη διεξαγωγή της 69ης Συνόδου Πρυτάνεων στα Ιωάννινα. Τα φαινόμενα αυτά δεν επιτρέπουν την ανεμπόδιστη έκφραση μέσω της ψήφου σε κάλπη. 
2.  Παραμένει σε εκκρεμότητα η νομοθετική ρύθμιση της ηλεκτρονικής ή επιστολικής ψήφου παρότι σχετικό αίτημα έχει υποβληθεί έγκαιρα από την Οργανωτική Επιτροπή του Πανεπιστημίου μας (έγγραφο αρ. πρωτ. 12/2-12-2011) αλλά και Οργανωτικές Επιτροπές άλλων ΑΕΙ προς το Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ.
3.  Λόγω της πρόσφατης αλλαγής στο Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ κρίνεται απαραίτητο να αναμένουμε σχετική τοποθέτηση επί των εκκρεμοτήτων του Ν.4009/2011 του νέου Υπουργού Παιδείας ΔΒΜΘ Καθηγητή κ. Γ. Μπαμπινιώτη.
Η Οργανωτική Επιτροπή, με αφορμή σχετικές συνεντεύξεις πανεπιστημιακών εκπροσώπων σε τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς και δημοσιεύματα σε μερίδα του τοπικού Τύπου περί λήξης της θητείας της Οργανωτικής  Επιτροπής, λόγω παρόδου τριμήνου από την ημερομηνία της πρώτης έγγραφης παραίτησης μέλους της Επιτροπής  (Υπ. Παιδείας ΔΒΜΘ αρ. πρωτ. 11534/22-11-2011), επιθυμεί να ενημερώσει την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για τα παρακάτω:
i. Λόγω της μη υπογραφής από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων της διαπιστωτικής πράξης ορισμού των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής, όπως ο νόμος ορίζει, η πρώην Υπουργός Παιδείας ΔΒΜΘ, όρισε τα μέλη της Επιτροπής (ΦΕΚ 2461/3-11-2011,τ.Β’) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4009/2011. Η αποδοχή ή μη των παραιτήσεων των μελών της Οργανωτικής Επιτροπής και η αντικατάστασή τους είναι, συνεπώς, αποκλειστική αρμοδιότητα της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας ΔΒΜΘ.
ii. H απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλου αποδοχής των παραιτήσεων των δύο μελών της Επιτροπής και αντικατάστασής τους (ΚΑΔ 23701/14-2-2012) τελεί υπό νομικό έλεγχο στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής για την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.