Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

"ΝΑΙ" Απο τη Γ.Σ. του ΤΜΟΔ Χίου για αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011 0 σχόλια

H Γενική Συνέλευση του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης εισηγείται στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ομόφωνη απόφαση της, στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80, που προβλέπονται από τον τετραετή προγραμματισμό για το 2011-2012,  να προχωρήσουν σε αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος.


ANAΛΥΤΙΚΑ ΤΟΝΙΖΟΥΝ:( πηγη e-mail προς φοιτητες)


Θέμα 1ο:  Ενημερώσεις
1.2   Πρυτανικό Συμβούλιο

………………………………..


Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, αφού έλαβε υπόψη:

-        την προφορική ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή κ. Ι. Γκιάλα,  από τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για το μειωμένο αριθμό πιστώσεων (περίπου 65% μείωση) που δόθηκε για το ακαδ. έτος 2011-2012 σε όλα τα Α.Ε.Ι. (250 εννεάμηνες πιστώσεις από τις 555 ετήσιες πιστώσεις που δόθηκαν πέρσι) καθώς επίσης και το γεγονός ότι  στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δόθηκαν 40 εννεάμηνες πιστώσεις και ότι ο Αλγόριθμος για την κατανομή των πιστώσεων δε θα ισχύσει από φέτος,
-        ότι από τις 06.12.2010 δεν πραγματοποιήθηκε καμία άλλη χρηματοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ προς το Τμήμα, γεγονός που καθιστά αδύνατο το Τμήμα να ανταποκριθεί  πλέον να καλύψει υποχρεώσεις που οφείλει να καλύπτει η πολιτεία, 


και μετά από εκτενή συζήτηση ομόφωνα, εκτιμά ότι

οποιαδήποτε μείωση του αριθμού των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 καθιστά αδύνατη την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών του Τμήματος και
αποφασίζει

και εισηγείται στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80, που προβλέπονται από τον τετραετή προγραμματισμό για το 2011-2012,  να προχωρήσουν σε αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος.


Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών
Χίος, 21.09.2011


Δέσποινα Μονογιούδη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΤΜΟΔ

ΔΕΙΤΕ τα 63 τμήματα (ΑΕΙ&ΤΕΙ) που τελούν υπό κατάληψη!

0 σχόλια

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07/10/2011 02:00 
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8/10/2011

ΑΘΗΝΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ (Ε.Μ.Π.) (4)
 1. Μεταλλειολόγοι Μηχανικοί (30/08-06/09),(06/09-13/09),(13/09-20/09),(20/09-29/09),(29/09-06/10),(06/10-13/10)
 2. Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί (30/08-06/09),(06/09-13/09),(13/09-20/09),(20/09-29/09),(29/09-06/10),(06/10-13/10)
 3. Ναυπηγοί Μηχανικοί (30/08-06/09), (06/09-13/09),(13/09-20/09),(20/09-29/09)(04/10-11/10)
 4. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί (30/08-06/09),(06/09-13/09),13/09-20/09),(20/09-29/09),(29/09-06/10),(06/10-13/10)                                                                                                                                         
  ΑΘΗΝΑ - ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Κ.Π.Α.) (17)
Μαθηματικό (30/08-06/09),(06/09-13/09),(13/09-20/09),(20/09-29/09),(29/09-06/10),(06/10-13/10)
Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (05/09-12/09),(12/09-19/09),(19/09-29/09),(29/09-4/10),(4/10-10/10)
Πολιτικό (31/08-07/09),(07/09-14/09),(14/09-21/09),(21/09-29/09),(29/09-06/10),(06/10-13/10) blog κατάληψης
Χημικό (30/08-06/09),(06/09-13/09),(13/09-20/09),(20/09-29/09),(04/10-13/10) blog κατάληψης
Φαρμακευτική (02/09-09/09), (09/09-16/09),(16-23/09),(23/09-29/09),(29/09-06/10),(06/10-13/10)
 1. Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 2. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 3. Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 4. Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
 5. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 6. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 7. Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 8. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
 9. Τμήμα Σλαβικών Σπουδών
 10. Τμήμα Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (30/08-06/09),(06/09-15/09)(15-21/09)(21-29/9)
 11. Τμήμα Φιλολογίας
 12. Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας                                                                                   
  ΑΘΗΝΑ - ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Π.Α)
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (6-11/10)                                                                                                    ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α.Π.Θ.) (4)
 1. Αρχιτεκτονική (29/08-05/09),(05/09-12/09),(12/09-19/09),(19/09-26/09),(26/09-03/10),(03/10-10/10)
 2. Μουσικών Σπουδών ( -09/09),(09/09-17-09),(17-23/09),(23-30/09),(30/09-07/10)
 3. Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ (01/09-07/09),(07/09-14/09),(14/09-21/09),(21/09-28/09),(04/10-11/10)
 4. Χημικό (31/08-06/09),(06/09-13/09),(13/09-21/09),(21/09-28/09),(4-11/10) blog κατάληψης      
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ  (1)
 1. Οικονομικών Επιστημών (30/08-06/09), (06/09-13/09), (13/09-20/09),(20/09-27/09),(04/10-11/10) 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (29/08-6/09),(6/09-13/09),(13-20/09),(20/09-27/09),(27/09-04/10),(04/10-11/10) (5) blog κατάληψης
 1. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ
 2. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
 3. Μηχανικών Περιβάλλοντος
 4. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
 5. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (3)
 • Χανιά (05/09-09/09),(13-20/09),(-03/10) (2)
 1. Τμήμα Ηλεκτρονικής
 2. Τμήμα Φυσικών Πόρων
 • Ρέθυμνο (13/09-20/09),(20/09-27/09),(-11/10) (1)
 1. Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (4)
 1. Μαθηματικό (12/09-19/09),(19/09-26/09),(26/09-03/10),(03/10-10/10) blog κατάληψης
 2. Φυσικό (01/09-07/09),(07/09-15/09),(15-22/09),(22-28/09),(30/09-07/10) blog κατάληψης
 3. Μηχανικοί Επιστήμης Υλικών (31/08-07/09)(7-14/09),(13/09-20/09),(20/09-27/09),(27/09-04/10),(4-11/10) blog κατάληψης
 4. Χημικό Ιωαννίνων (12/09-20/09),(20-28/09),(27/09-04/10),(4-11/10) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (1)
 • Αγρίνιο (03/09-07/09),(07/09-12/09),(12/09-16/09),(16-23/09),(23-30/09) (1) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (1)
 • Βόλος (1)
 1. Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (02/09-07/09)(08/09-13/09)(13-20/09)(21/09-27/09),(28/09-04/10),(04/10-11/10) 
ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ (6/10-13/10) (13)
 • Λάρισα (13)
  • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών ΣΤΕΦ (4)
 1. Τμήμα Ηλεκτρολογίας
 2. Τμήμα Τεχν. Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
 3. Τμήμα Μηχανολογίας
 4. Τμήμα Πολιτικών Εργων Υποδομής
  • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΣΔΟ (4)
 1. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 2. Τμήμα Λογιστικής
 3. Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων
 4. Τμήμα Διοίκησης και Διαχείρισης έργων
  • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας ΣΕΥΠ (2)
 1. Τμήμα Ιατρικών Eργαστηρίων
 2. Τμήμα Νοσηλευτικής
  • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας ΣΤΕΓ (3)
 1. Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
 2. Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων
 3. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής 
ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (0) (Ανοιχτή σχολή, εξετ.από 19/09 και νέα Γ.Σ. με τη λήξη της εξετ.) 

ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (3)
 • ΣΤΕΦ  Νέα Γ.Σ. 11/10
 • ΣΔΟ (4/10-11/10) (3)
 1. Τμήμα Λογιστικής
 2. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
 3. Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ (1)
 • Μυτιλήνη (1)
 1. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (16-23/09),(23-30/09),(1-10/10) 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (1)
 • Κέρκυρα (1)
 1. Τεχνών Ηχου και Εικόνας blog κατάληψης
ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (1)
 • Ζάκυνθος (1)
 1. Τμήμα Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ( - 09/09),(09/09-16/09),(16/09-23/09),(29/09-06/10) 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (3)
 1. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών (05/09-12/09),(12/09-16/09),(16/09-23/09),(23/09-30/09),(30/09-07/10)
 2. Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών (05/09-09/09),(09/09-16/09),(16/09-23/09),(23/09-30/09),(30/09-07/10)

 • Ναύπλιο(1)
 1. Θεατρικών Σπουδών (-15/09),(15-20/09),(20-27/09),(27/09-04/10) blog κατάληψης/συλλόγου  

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07/10/2011 02:00 
ΝΕΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 8/10/2011                                                                                                                                                           

11 σημεία για το Νόμο Πλαίσιο από έναν ανεξάρτητο φοιτητή

0 σχόλια


του Κωνσταντίνου Λόντου, φοιτητή Ιατρικής
Είμαι φοιτητής μη ενταγμένος σε παρατάξεις που σπουδάζω στην ιατρική σχολή Αθηνών. Η σχολή αυτή τη στιγμή τελεί υπό κατάληψη όχι από μειονότητες αλλά από 200 φοιτητές που ψήφισαν υπέρ σε συνέλευση 360 ατόμων. Με θλίψη μου διαπιστώνω ότι τα ΜΜΕ έχουν ξεκινήσει ένα πόλεμο απίστευτου βεληνεκούς γιατί μάλλον δεν καταλαβαίνουν γιατί αυτοί οι φοιτητές, οι περισσότεροι από τους οποίους ανεξάρτητοι, τάσσονται υπέρ της κατάληψης. Ξεκινάω λοιπόν να πω μερικά πράγματα..
 1. Συγγράμματα.Από την αρχή του προηγούμενου έτους ξεκίνησε μία προσπάθεια του υπουργείου να περικόψει τα συγγράμματα. Όντως υπήρχαν σπατάλες. Όμως υπήρχαν και μαθήματα που χρειάζονταν περισσότερα από τα 2 βιβλία αυστηρά που έλεγε το υπουργείο. Έτσι πήγαμε για διαμαρτυρία στο υπουργείο και κάναμε τις εξής προτάσεις:να τυπώνονται από τον εθνικό τυπογραφικό φορέα, να έχουν μικρότερη γραμματοσειρά και διαστήματα, το χαρτί να είναι χειρότερης ποιότητας , να μειώσουν τις αμοιβές των συγγραφέων και των μεταφραστών. Πήραμε τότε μια απάντηση «δεν έχουμε κομμουνισμό» μας έδιωξαν ειρωνικά και το έργο συνεχίστηκε. Τον Ιούλιο άνοιξε ηλεκτρονική διαβούλευση για να έχουμε πλέον μόνο ένα βιβλίο(δηλαδή άμα ένα σύγγραμμα είναι τρίτομο παίρνω τον ένα τόμο που δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 1000 σελίδες).Πάλι εκεί από κάτω κάναμε τις προτάσεις μας. Αλλά όλως τυχαίως πάνω δεξιά υπήρχε έτοιμη η υπουργική απόφαση για υπογραφή[!!] και όντως και εγένετο. Αποτέλεσμα? Αυτή τη στιγμή για το έτος μου στην ιατρική φέτος θα χρειαστώ 600 ευρώ για απαραίτητα βιβλία που κόπηκαν[πχ στην ακτινολογία έχουμε ένα 4τομο σύγγραμμα και θα πάρω μόνο τον τόμο που αναφέρεται στο ουροποιητικό και γεννητικό σύστημα] .. και σαν να μην έφτανε αυτό η κυρία υπουργός λέει ότι είναι ψέματα ότι θα κοπούν τα συγγράμματα ,ότι στο νέο νόμο περιλαμβάνει και τα έντυπα. Όχι μόνο λοιπόν είναι κομμένα αλλά με την ψηφιοποίηση που αρχίζει την άνοιξη ,του χρόνου δεν θα χουμε ούτε αυτά. Εγώ προσωπικά ζαλίζομαι μετά από 10 λεπτά στον υπολογιστή και λεφτά για τόσα βιβλία δεν έχω. Δεν ξέρω τι θα κάνω..
 2. Όλη την προηγούμενη χρονιά η ακαδημαϊκή κοινότητα δήλωσε τις αντιθέσεις τις σε συγκεκριμένα σημεία του νόμου[πχ ολιγαρχικά όργανα, κατάργηση του τμήματος, μείωση χρηματοδότησης κτλπ].Βέβαια το υπουργείο συνέχιζε μόνο του. Και μάλιστα τον Ιούλιο μετά από κάτι μικροσυμπλοκές στο υπουργείο παιδείας σε μία διαμαρτυρία φοιτητών και αφού ησύχασαν τα πράγματα, μετά από περίπου 40 λεπτά τα ΜΑΤ εντελώς αναίτια μας κυνήγαγαν απέξω και μέσα στο The Mall φωνάζοντας «Πιάστε τα …νιά»!Τον αδερφό μου μάλιστα τον χτύπησαν όταν τόλμησε να τους ζητήσει να βοηθήσει ένα παιδί το οποίο βάραγαν μαζί 3 αστυνομικοί και του οποίου έτρεχε αίμα από το στόμα
 3. Ήμουν στη συνέλευση που είχε γίνει στη πλατεία συντάγματος για την παιδεία και ήταν εκεί και ο πρύτανης Ιωαννίνων. Είπε λοιπόν ότι για τη σίτιση στο πανεπιστήμιο του παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από το υπουργείο και δίνει και από τον προϋπολογισμό του πανεπιστημίου άλλο ένα για να μπορεί να το καλύψει! Επίσης είπε ότι η χρηματοδότηση του ιδρύματος του έχει μειωθεί στο 50 % και προσπαθεί να βγάλει τους εργολάβους από διάφορα έργα(πχ καθαριότητα) για να εξοικονομήσει χρήματα.. Αυτός ο νόμος έρχεται να μεταφέρει τα οικονομικά βάρη σίτισης κι στέγασης εξ ολοκλήρου στα πανεπιστήμια Και πως ακριβώς θα τα καλύψει το πανεπιστήμιο όταν ήδη μπαίνει μέσα?? Πως δεν θα αναγκαστεί να μας βάλει να πληρώνουμε για αυτά?
 4. Κόβοντας λοιπόν τις παροχές και τα συγγράμματα το νομοσχέδιο λέει ότι μπορείς να πάρεις άτοκο δάνειο. Και αυτό το ονομάζουν βάσει συντάγματος δωρεάν παιδεία. Βέβαια μετά αν είσαι άνεργος θα τρέμει το φυλλοκάρδι σου να μην σου πάρει το σπίτι η τράπεζα και αν ποτέ θες να απεργήσεις για τα δικαιώματα σου θα σου λέει το αφεντικό σου τόλμα αν μπορείς και εσύ θα έχεις το χρέος από πίσω και θα φοβάσαι ακόμα και να μιλήσεις..
 5. Και ενώ το κράτος υποχωρεί από τις παροχές έρχεται και μας λέει ότι μπορούν να βοηθήσουν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και από κει και πέρα θα μπορούν ελεύθερα να συνεργάζονται και να ιδρύουν έδρες μέσα στο πανεπιστήμιο. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσον αυτό διατηρεί την πολυπόθητη ελευθερία λόγου όταν οι καθηγητές θα είναι δέσμιοι ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων. Πόσο μάλλον όταν ο σκοπός κάθε Α.Ε. είναι ένας και μόνο ένας .Το κέρδος
 6. Επίσης μας λένε ότι το πτυχίο θα πάψει και θα υπάρχει ένας φάκελος με πιστωτικές μονάδες. Αυτό λοιπόν θα καταφέρει δύο πράγματα. Πρώτον θα ισχυροποιήσει τα συνέδρια που χορηγούν αυτές τις μονάδες και δεύτερον θα δώσει δικαίωμα σε αποφοίτους ΚΕΣ να αγοράζουν μονάδες του πανεπιστημίου μέσα από τα ταχύρυθμα διετή προγράμματα. Από την προσωπική μου εμπειρία από τα συνέδρια έχω να πω το εξής. Αποκλειστική και μόνη προϋπόθεση για να σου χορηγήσουν τις μονάδες είναι να πληρώσεις από 50-200 ευρώ συμμετοχή και όχι να παρακολουθήσεις .Δηλαδή αυτός με τα πιο πολλά λεφτά θα έχει και τα καλύτερα προσόντα έρχεται να μας πει το υπουργείο. Επίσης ο απόφοιτος του ΚΕΣ με λίγες μονάδες από το Μετσόβειο πχ θα διεκδικεί τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα.
 7. Η υπουργός θέλει να βγάλει λέει τα κόμματα από τα πανεπιστήμια. Αρχικά δύο χρόνια τώρα δεν ¨περιόρισε¨ την Πασπ που ήταν η ίδια μέλος. Αλλά παρόλα αυτά έρχεται να πει ότι δεν ψηφίζουμε για πρύτανη. Εγώ λοιπόν θα συμφωνήσω μαζί της. Αλλά λέει και κάτι άλλο. Δεν μπορούν οι φοιτητές πλέον να λαμβάνουν μέρος στα όργανα διοίκησης. Συγγνώμη αλλά εγώ και άλλοι ανεξάρτητοι φοιτητές όποτε είχαμε κάποιο πρόβλημα πηγαίναμε στη γενική συνέλευση τμήματος που είχε την εξουσία και συζητάγαμε το θέμα μας. Τώρα δεν θα μπορούμε δηλαδή να το κάνουμε αυτό. Όχι μόνο να μην ψηφίζουμε δηλαδή αλλά και να μην μιλάμε. Επίσης λέει το υπουργείο έξω η διαφθορά. Και κάνει το πολύ σοφό. Δίνει σε λιγότερα άτομα την εξουσία!! Αλλά μας λέει ότι αυτοί θα είναι πρόσωπα διεθνούς βεληνεκούς κτλπ.. Βέβαια όλοι οι πολιτικοί μας ήταν σεβαστοί μέχρι να εμφανιστούν τα σκάνδαλα διαφθοράς.
 8. Μέσα σε όλο το νομοσχέδιο δεν αναφέρεται χρηματοδότηση της έρευνας από πλευράς κράτους. Μικρό το κακό έχουμε τους ιδιώτες. Έχει ακούσει το υπουργείο για τα ορφανά νοσήματα για τα οποία καμία φαρμακευτική δεν κάνει έρευνα γιατί δεν περιμένει κέρδος?
 9. Το νομοσχέδιο λέει ότι μετά τα ν 2 χρόνια θα διαγράφεσαι. Γνωρίζει το υπουργείο ότι πολλοί φοιτητές έχουν οικονομικά και προσωπικά προβλήματα? γνωρίζει ότι ανθίζει η μαύρη εργασία και πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να δικαιολογήσουν 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα γι αυτό ακριβώς το λόγο? Και ας μου πουν επιτέλους οι αρμόδιοι του υπουργείου τι κοστίζει στο πανεπιστήμιο ένας αιώνιος φοιτητής?? γιατί να τον διώξουν? Δεν νομίζω ότι θέλει κανένας νέος 25 χρονών να σπουδάζει ακόμα μάλλον θα έχει προβλήματα για να γίνει «αιώνιος»..Θα αναφέρω ένα καθηγητή ανατομίας σε σχολή ΤΕΙ του αδερφού μου που έκοψε το 99% των παιδιών γιατί έχει προσωπικά προβλήματα.
 10. Άτομα που θα κάνουν δεύτερο πτυχίο δεν θα δικαιούνται συγγράμματα. Σωστά σε αυτή τη ζωή δεν δικαιούσαι δεύτερη ευκαιρία.
 11. Τέλος θέλω να πω ότι είμαι υπέρ της ακαδημαϊκής αξιολόγησης[δηλαδή πόσο καλοί είναι οι καθηγητές στο εκπαιδευτικό τους έργο]και όχι της αξιολόγησης με κριτήρια αγοράς δηλαδή πόσα κέρδη έχει ας πούμε το
  πανεπιστήμιο από ερευνητικές πατέντες. Επίσης θα πρέπει η υπουργός να σκεφτεί ότι θα βελτίωνε πολύ την ποιότητα σπουδών η αύξηση του λόγου των καθηγητών προς τους φοιτητές. Αλλά όχι γι αυτό ακριβώς το λόγο καταργεί τη μονιμότητα των λεκτόρων και δημιουργεί και ελαστικές σχέσεις εργασίας για να μπορεί να μειώσει και άλλο το κόστος όποτε θέλει Και ύστερα από όλα αυτά τα κανάλια επιλέγουν να προβάλλουν τους φοιτητές που λένε θέλω να δώσω τα μαθήματα μου.
Ε, συγγνώμη εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό όταν σκέφτομαι τι περιμένει τα παιδιά που δεν έχουν λεφτά για να φοιτήσουν σε αυτό το νέο πανεπιστήμιο. Είναι ένα κοινωνικό θέμα που με ξεπερνάει ως άτομο. Σε ένα πανεπιστήμιο που ο φοιτητής δεν θα έχει κανένα λόγο. Και μερικές φορές μου λένε τι να κάνουμε δεν έχουμε λεφτά. Λεφτά για την παιδεία και την υγεία δεν έχουμε. Έχουμε όμως για τους τόκους των δανειστών μας που αποτελούν το 90% του χρέους μας!Τα δικαστήρια σβήνουν χρέη νοικοκυριών σε τράπεζες. Αλλά για τη χώρα δεν νοείται έτσι? Ελπίζω να μην με φιμώσετε και να με δημοσιεύσετε.. Αλλά και αν δεν το κάνετε εγώ θα συνεχίσω να φωνάζω παντού για τις κατάφωρες αδικίες..
Ο νέος είτε ανεξάρτητος είτε κομματικοποιημένος δεν την αντέχει την αδικία και όσο οι καιροί μας προσπαθούν να μας δείξουν να κοιτάμε τον εαυτούλη μας τόσο εμείς θα αγκαλιάζουμε την κοινωνία. Θα στηρίζω κατάληψη ως ανεξάρτητος μέχρι τέλους για να μπορούν οι φοιτητές να φοιτούν σε ένα πανεπιστήμιο δημόσιο χωρίς ταξικούς φραγμούς και κατευθύνσεις στη γνώση.
Λόντος Κωνσταντίνος 4ο ετής φοιτητής Ιατρικής Αθηνών
Υ.Γ. Για όσους κακοπροαίρετους σπεύσουν να πουν ότι υποστηρίζω αυτά επειδή έχω συμφέρον[επειδή πχ χρωστάω πολλά μαθήματα] να πω ότι δεν χρωστάω ούτε ένα μάθημα και έχω μέσο όρο 9.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πρώτα 300 του κόσμου

0 σχόλια


Ο ΜΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ «ΤΑΪΜΣ»

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι το μοναδικό ελληνικό ίδρυμα στη λίστα των βρετανικών «Τάιμς» με τα 400 καλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στον κόσμο για το 2011, τη στιγμή που για άλλη μια φορά τα αμερικανικά και βρετανικά πανεπιστήμια «αριστεύουν» και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις.
Δικαίωση για την άριστη ακαδημαϊκή δουλειά στη μεγαλόνησο
 
 
Δικαίωση για την άριστη ακαδημαϊκή δουλειά στη μεγαλόνησοΤο Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται αταξινόμητο μεταξύ των θέσεων 276 και 300, μαζί με πολλά άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Για πρώτη φορά το Χάρβαρντ περνά στη δεύτερη θέση, πίσω από το καλύτερο πλέον στον κόσμο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας (Caltech), ένα από τα 7 αμερικανικά πανεπιστήμια της πρώτης δεκάδας. Στη δεύτερη θέση μαζί με το Χάρβαρντ κατατάσσεται και το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ, ενώ ακολουθούν η Οξφόρδη, το Πρίνστον και το Κέιμπριτζ. Το καλύτερο μη αγγλοσαξονικό πανεπιστήμιο είναι το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας στη Ζυρίχη, που βρίσκεται στη 15η θέση.
Εκτός από τις ΗΠΑ (με 75 πανεπιστήμια στα 200 καλύτερα) και τη Βρετανία με 30, ακολουθούν η Ολλανδία και η Γερμανία με 21, ο Καναδάς με 9 και η Αυστραλία με 7 πανεπιστήμια.
Πρώτο ανάμεσα στα γαλλικά ιδρύματα είναι η Ecole Normale Superieure, που κατατάσσεται στην 59η παγκόσμια θέση, ακολουθούν η Πολυτεχνική (63 θέση), το Πανεπιστήμιο Πιερ και Μαρί Κιουρί (84η). Καλύτερο ασιατικό πανεπιστήμιο αναδεικνύεται αυτό του Τόκιο, που στην παγκόσμια κατάταξη βρίσκεται στην 30ή θέση, ενώ το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου βρίσκεται στην 49η θέση.
Η ειδική έκδοση των «Τάιμς» με την αξιολόγηση των καλύτερων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στον κόσμο αποτελεί πλέον «λίστα-θεσμό», που συνεκτιμά διαφορετικούς παράγοντες, όπως η έρευνα, η ιδιωτική χρηματοδότηση, η ποιότητα του διδακτικού προσωπικού, η διεθνής δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις σε ειδικές επιθεωρήσεις.

Στα 660€ ο πρώτος μισθός των εκπαιδευτικών -Μειώσεις σοκ σε όλα τα κλιμάκια

0 σχόλια


Λαιμητόμο για τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αποτελεί το νομοσχέδιο για το νέο μισθολόγιο - βαθμολόγιο. Οι περικοπές στις μηνιαίες απολαβές κυμαίνονται από 50 έως 1.500 ευρώ. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς, οι θεσπιζόμενες ρυθμίσεις κατεβάζουν τον καθαρό μισθό των νεοδιοριζόμενων στο επίπεδο των 660 ευρώ.

Στα 660€ ο πρώτος μισθός των εκπαιδευτικών
Στα όρια της πείνας οδηγεί η κυβέρνηση τους περίπου 200.000 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι απασχολούνται στα δημόσια σχολεία με τη νέα μείωση στις ήδη πενιχρές απολαβές τους.
"Οι εκπαιδευτικοί -οι χειρότερα αμειβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι- βλέπουν με τρόμο τις καθαρές αποδοχές τους να μετατρέπονται σε φιλοδώρημα (660 € τον μήνα για τον πρωτοδιόριστο από 1.020 € τον Ιούνιο του 2011, ενώ ο μισθός του νεοεισερχόμενου χωρίς προηγούμενη προϋπηρεσία γίνεται 575 € τον μήνα!!)", υπογραμμίζουν δάσκαλοι και καθηγητές δηλώνοντας εξοργισμένοι με τις επιλογές της κυβέρνησης.
Η Διδασκαλική Ομοσπονδία αναφέρει ότι οι εκπαιδευτικοί τα τελευταία δύο χρόνια με την εφαρμογή του μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου έχουν ήδη απολέσει 4 μισθούς και προσθέτουν πως "σε συνδυασμό με την πρωτοφανή ακρίβεια έχουν ήδη οδηγηθεί στην εξαθλίωση".
Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι είναι οι χειρότερα αμειβόμενοι δημόσιοι υπάλληλοι μετά τους διοικητικούς στα υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Παιδείας. Αντίστοιχη είναι η μείωση και για τους καθηγητές, όπως τονίζει στο "Εθνος", ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ Νικόλαος Παπαχρήστος. "Εχουμε χάσει περίπου 4 μισθούς, αν σκεφτούμε την περικοπή που έχει γίνει στα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και στο επίδομα αδείας.
Στα 660€ ο πρώτος μισθός των εκπαιδευτικών
Οσον αφορά στο νέο μισθολόγιο, μία πρώτη εκτίμηση είναι ότι θα βρεθούμε σε χειρότερη θέση, και αυτό έχει να κάνει και με μία κρυφή μείωση όπου επανακατατάσσει τους δημόσιους υπαλλήλους και τους εκπαιδευτικούς σε νέους βαθμούς".
Από την πλευρά των δασκάλων ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Κομνηνός Μαντάς, συμπληρώνει: "To προεκλογικό σύνθημα της κυβέρνησης ''σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα'' απαντήθηκε. Βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα της πιο βάρβαρης επίθεσης που βρέθηκαν ποτέ εργαζόμενοι. Η μείωση κατά 50% των αποδοχών των χειρότερα αμειβόμενων υπαλλήλων της χώρας μετατρέπει τα 1.100 ευρώ που έπαιρναν οι εκπαιδευτικοί μέχρι πριν από δύο μήνες σε προνοιακό επίδομα της τάξης των 575 ευρώ για όσους δεν έχουν προϋπηρεσία.
Η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι η εκπαίδευση δεν είναι στις προτεραιότητές της. Οι εκπαιδευτικοί θα αγωνιστούν με όλες τους τις δυνάμεις να μην περάσουν αυτές οι ρυθμίσεις".
ΝΙΚΟΛ. ΤΡΙΓΚΑ - Μ. ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ / ΕΘΝΟΣ, 7/10/2011

Παρεμβαση φοιτητων στην θεσσαλονικη!

0 σχόλια

Παρεμβαση ειχαμε σημερα  στο Γερμανο στην Θεσσαλονικη, απο περιπου 50 ατομα τα οποια διαμαρτηρηθηκαν για το πασο ενω ζητησαν να εκτυπωνεται το πασο απο την γραμματεια δωρεαν 

ΣΚΑΝΔΑΛΟ: Με την Διαμαντοπουλου.ΔΕΙΤΕ ΤΟ

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2011 0 σχόλια


Επιστολή των εκπαιδευτικών αποκαλύπτει σκάνδαλο του υπουργείου Παιδείας.
Διαβάστε την!
«Εν μέσω οικονομικής κρίσης κι ενώ εκατοντάδες οικογένειες εκπαιδευτικών «διαμελίστηκαν», λόγω της περιορισμένης ικανοποίησης των αιτήσεων για απόσπαση, το Υπουργείο έδειξε ότι το φαύλο κράτος στην Ελλάδα έχει πολύ βάθος ακόμη…
Παρά τις εξαγγελίες της Υπουργού Παιδείας κας Διαμαντοπούλου περί αξιοκρατικών αποσπάσεων με μοριοδότηση, βρέθηκε πάλι ο τρόπος να μπουν απ’ το παράθυρο οι «ημέτεροι». Το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δ/βάθμιας Εκπ/σης (ΚΥΣΔΕ) με μια….σκανδαλώδη απόφαση τοποθέτησε «κατά προτεραιότητα» εκπαιδευτικούς σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης μετά από ένα e-mail-πρόσκληση για αιτήσεις της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής που εστάλη στις 6/9/11 με καταληκτική ημερομηνία την 9/9/11, ΜΟΝΟ στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στους Περιφερειακούς Διευθυντές, ΔΙΧΩΣ να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ούτε καν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου!

Προφανώς, το έγγραφο αυτό που αφορούσε πολλούς εκπαιδευτικούς, πέρασε απαρατήρητο με αποτέλεσμα να αποσπασθούν εκπαιδευτικοί με λιγότερα τυπικά προσόντα στην Ειδική Αγωγή από άλλους που δεν το αντιλήφθηκαν. Η δυσάρεστη συνέπεια της πράξης αυτής είναι τα σχολεία της Ειδικής Αγωγής (και κατ’ επέκταση οι μαθητές που φοιτούν σε αυτά), που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με περισσότερη ευαισθησία από τη Διοίκηση του Υπουργείου, να γίνονται χώρος κομματικών εξυπηρετήσεων.
Επίσης, υπό αμφισβήτηση τίθεται η νομιμότητα της απόφασης του ΚΥΣΔΕ, καθώς στις αρμοδιότητές του είναι να αποσπά εκπαιδευτικούς στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΔΕ) κι όχι σε συγκεκριμένα σχολεία ή ειδικές κατηγορίες σχολείων.
Τέλος, το «κατά προτεραιότητα» που επικαλείται η 21/23-9-2011 Πράξη του Κεντρικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την εγκύκλιο των αποσπάσεων του Υπουργείου, αφορά μόνο σε σοβαρά προβλήματα υγείας των ίδιων των εκπαιδευτικών, στην περίπτωση που είναι σύζυγοι στρατιωτικών και λοιπών ενστόλων, στη περίπτωση που είναι αιρετοί σε ΟΤΑ ή είναι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών. Στη συγκεκριμένη Πράξη τι άραγε να σημαίνει;
Και ερωτούμε:
-Που είναι κα Υπουργέ η διαφάνεια;
-Που είναι οι ίσες ευκαιρίες;
-Δε θα έπρεπε η τοποθέτηση να γίνει με ανοιχτή διαδικασία ώστε να επιλεγούν οι πιο καταρτισμένοι για τα παιδιά μας;
-Τι λέει για τα παραπάνω ο Πρόεδρος του ΚΥΣΔΕ κ. Ζαφειρακίδης κι ο αιρετός της πλειοψηφίας κ. Σακαλίδης;

Αν έχετε την ελάχιστη ευαισθησία θα πρέπει να ακυρώσετε τον Πίνακα και να επαναλάβετε τη διαδικασία με διαφάνεια και ανοιχτή πρόσκληση για αιτήσεις.
Ομάδα Εκπαιδευτικών»

Αποτελέσματα Γενικών Συνελεύσεων (6/10/2011)

0 σχόλια

Πανεπιστημιο.Πειραια:  Αποφασίστηκε νεα συνέλευση την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς και σήμερα δεν είχε απαρτία.

Φυσικο Καποδιστριακού ανοιξε.

Μηχανολόγοι Εθνικού Μετσοβιου Πολυτεχνείου άνοιξε,

Η Παντειος Ανοιξε. Πλαισια 465
Πλαισιο Καταληψης  385
αξιοσημειωτο οτι το ΜΑΣ ναι μεν κατεβασε πλαισιο καταληψης αλλα δεν δεχτηκε να ειναι κοινο με το Συντονιστικο Καταληψης, ενω γνωριζε οτι μονο με συνεργασια θα εμενε ανοιχτη η σχολη..
Φιλολογια Ιωαννινων Ανοιξε.
Τοπογραφοι ΕΜΠ εκλεισαν.
ΤΕΙ Λαρισας κλειστο
Η ψηφοφορία που έγινε στο τέλος της Γενικής συνέλευσης έβγαλε τα παρακάτω αποτελέσματα :
202 υπέρ της Κατάληψης
163 κατά της Κατάληψης

Στο ΤΕΙ Λάρισας δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα μέχρι την επόμενη Πέμπτη 13-10-2011 όπου στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί η εκ νέου Γενική Συνέλευση για να κριθεί το μετά.

Κύριος λόγος της κατάληψης και των κινητοποιήσεων είναι ο νόμος πλάσιο για τα ΑΕΙ καθώς και θέματα που αφορούν το πάσο και το Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας.


H νέα ανακοίνωση για τους επί πτυχίω φοιτητές!

0 σχόλια


ΘΕΜΑ: Διευκρινιστική εγκύκλιος

                  
Έχοντας υπόψη:  
1) την παρ. 8 του άρθρου 33 του νόμου 4009/2011 (195 Α΄), « οι εξετάσεις διενεργούνται αποκλειστικά μετά  το πέρας του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου για τα μαθήματα που διδάχθηκαν στα εξάμηνα αυτά, αντίστοιχα. Ο φοιτητής δικαιούται να εξεταστεί στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων πριν από την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου»,
2) την παρ. 2 του άρθρου 33,του νόμου 4009/2011(195 Α΄), «ο φοιτητής εγγράφεται στη σχολή στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες που ορίζονται από την κοσμητεία  για τα Πανεπιστήμια και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει…», σας ενημερώνουμε ότι:

α) Κατ΄ εξαίρεση, για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 και αποκλειστικά οι επί πτυχίω φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία και δεν οφείλουν περισσότερα από πέντε μαθήματα, θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις  κατά τη διάρκεια  του χειμερινού εξαμήνου στην περίπτωση που δεν ήταν δυνατό να λάβουν μέρος στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου λόγω καταλήψεων. Οι επί πτυχίω φοιτητές,  που οφείλουν περισσότερα από πέντε μαθήματα, μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις μετά από σχετική αίτησή τους και απόφαση του οικείου Τμήματος.

β) Οι Γραμματείες των Τμημάτων θα πρέπει να φροντίσουν να ενημερώσουν όλους ανεξαιρέτως  τους  φοιτητές προκειμένου να πραγματοποιήσουν έγκαιρα την εγγραφή τους, ή την ανανέωσή της, δηλώνοντας ταυτόχρονα τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν.

                                                                         Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  
                                                                                                 Καθ. Β. ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ

                                                                                                                                                                     

Απανωτά χτυπήματα στη Διαμαντοπούλου απο τα ΑΕΙ

0 σχόλια


Ομοβροντία αρνήσεων για τη συγκρότηση των Συμβουλίων

 

Σε πανικό βρίσκεται το υπουργείο Παιδείας αντικρίζοντας τον κίνδυνο να αποτύχει παταγωδώς στην κατάκτηση του πρώτου ορόσημου της εφαρμογής του νέου νόμου για τα ΑΕΙ, τη συγκρότηση των περιβόητων Συμβουλίων.
 
Μετά την άρνηση των πανεπιστημίων να υπογράψουν τις διαπιστωτικές πράξεις για τη δρομολόγηση των διαδικασιών ανάδειξης των νέων οργάνων, η υπουργός ανέλαβε να διορίσει η ίδια τις επιτροπές που θα αναλάβουν τη «βρώμικη δουλειά». Ακόμα ψάχνει... Παράλληλα, προσπαθεί ν' αντέξει την ομοβροντία αρνήσεων που συνεχίζει να δέχεται από πρώην πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις και καθηγητές από το σύνολο σχεδόν των ΑΕΙ της χώρας να συμμετάσχουν σε διορισμένες επιτροπές εκλογής των (εσωτερικών) μελών των Συμβουλίων.
Είναι πλέον απέλπιδες οι προσπάθειες που καταβάλλονται. Πρόσφατα, στελέχη του υπουργείου επικοινώνησαν με συνταξιούχο καθηγητή και (πολύ) πρώην αντιπρύτανη του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ο οποίος βρίσκεται περίπου στο μέσον της 8ης δεκαετίας της ζωής του. Το τηλέφωνο έκλεισε γρήγορα...
Οι προθεσμίες
Οι προθεσμίες, που η ίδια η υπουργός έθεσε, πλέον απειλούν την ίδια και το νόμο. Μέχρι τις 15 Νοεμβρίου πρέπει να έχουν εκλεγεί τα οχτώ εσωτερικά μέλη των Συμβουλίων ώστε να προχωρήσει η διαδικασία, η οποία απαιτεί μέχρι τις 16 Ιανουαρίου του 2012 την πλήρη συγκρότησή τους με την εκλογή του προέδρου και των εξωτερικών μελών. Εν ολίγοις, μέσα σ' ένα μήνα πρέπει να επιτέλους να τεθεί σε εφαρμογή ο νόμος και να διασωθεί και το κύρος του. Δύσκολο.
Ηδη έχει εξαντληθεί ο (ανεπιτυχής) γύρος επαφών με τους πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις -και μάλιστα κατά χρονολογική σειρά που φθάνει αρκετά πίσω- και άνοιξαν οι λίστες των καθηγητών.
Μόνο που δεν ορίζεται σαφώς η διαδικασία επιλογής αυτών (χρονολογικά και ποιοτικά κριτήρια) ενώ κι εκεί συναντάται το ίδιο αδιέξοδο. Το χειρότερο είναι πως ο νόμος δεν προβλέπει άλλη εναλλακτική λύση και το ακόμη χειρότερο πως αν το υπουργείο αναγκαστεί να δώσει παράταση στις προθεσμίες, τότε θα πρέπει να προβεί σε νέα διορθωτική νομοθετική ρύθμιση. Πριν ακόμα ισχύσει ο νέος νόμος...
Ενδεικτικό πάντως της προβληματικής κατάστασης είναι η απουσία της εγκυκλίου για την εκλογική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί. Βάσει προθεσμίας πρέπει να σταλεί στα ΑΕΙ εντός του μηνός.
Προς το παρόν, γνωστός είναι ο βαθμονομικός χαρακτήρας του. Κάτι σαν τον διαγωνισμό της Eurovision, όπως λένε αστειευόμενοι οι ακαδημαϊκοί. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών των Συμβουλίων (αν και όποτε γίνει) θα πραγματοποιηθεί όχι με σταυρό αλλά με βαθμούς. Ενα, δυο, οχτώ, δώδεκα κ.ο.κ. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές.
Τα «όχι»
Προς το παρόν, προέχουν οι επιτροπές. Η λίστα των αρνήσεων, πάντως, είναι εντυπωσιακή. Ενδεικτική η περίπτωση των δυο κορυφαίων Ιδρυμάτων της χώρας, του Πανεπιστημίου Αθηνών και του ΕΜΠ. Κανείς από τους πρώην πρυτάνεις των τελευταίων ετών του Αθηνών (Μπαμπινιώτης, Ασημακόπουλος, Κίττας κ.ο.κ.) και αντιπρυτάνεις δεν έχει δεχθεί ενώ αποτυχημένη είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, η επαφή με παλαιότερους θητεύσαντες στις ίδιες θέσεις. Δεν αρκούν οι μια-δυο εξαιρέσεις που, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν καταγραφεί.
Το ίδιο ισχύει για το ΕΜΠ. Την αρχή έκανε ο πρώην πρύτανης Κ. Μουτζούρης και οι αντιπρυτάνεις του. Ακολούθησε ο Ανδρέας Ανδρεόπουλος και οι δικοί του κ.ο.κ.

Έληξε η κατάληψη στο πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

0 σχόλια

Ύστερα από απόφαση της γενικής συνέλευσης φοιτητών της σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει στην Καλαμάτα η κατάληψη του τμήματος έληξε.

Αύριο σε γενική συνέλευση των φοιτητών θα αποφασιστεί η συνέχιση ή μη της κατάληψης της σχολής Θετικών Επιστημών και της Οικονομικής σχολής του πανεπιστημίου, που εδρεύουν στην Τρίπολη.

H εντολη στα ΜΑΤ μια:'' Καταστολή των διαδηλώσεων''

0 σχόλια


Αστυνομία έτοιμη για όλα. Οι εντολές, είναι φανερό πλέον, είναι ξεκάθαρες: Καταστολή των διαδηλώσεων. Αυτή την εικόνα μεταδίδουν και τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων σχετικά με τα επεισόδια που σημειώθηκαν και χθες στο κέντρο της Αθήνας κατά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
Νομίζουν μερικοί ότι με την καταστολή των διαδηλώσεων θα μπορέσουν να «ελέγξουν», εν μέρει τουλάχιστον, και τις οργισμένες αντιδράσεις του κόσμου όταν συναντά έναν βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ο κόσμος δεν φοβάται πλέον. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, καθώς έχει ήδη χάσει σχεδόν τα πάντα: τη δουλειά του, ένα αξιοπρεπές μεροκάματο, την ηρεμία του, τις ελπίδες του για το μέλλον… Αυτός που έχει χάσει τα πάντα, δεν έχει και τίποτα να φοβηθεί…
Αυτός μπορεί να είναι πιο «επικίνδυνος» από έναν «καταπιεσμένο» φορολογούμενο…

Η ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΤΟ 73!

Μαθητες στην Χιο-φωναξαν και πεταξαν DVD στο γραφειο της Ελ.Τσουρη!

0 σχόλιαΑνθρώπινο τείχος κατά των ΜΑΤ από θαμώνες καφετέριας, για να προστατεύσουν μαθητές! - Δείτε το βίντεο

0 σχόλια
Σχολιο: Ο ΛΑΟΣ ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙΛΕΙ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΧΟΥΝΤΑΣ....

Επιστολή άνεργου πατέρα που πετάνε το παιδί του έξω από τη Σπουδαστική Εστία Καλαμάτας

0 σχόλια


Οι άνθρωποι του μόχθου έχουν αξιοπρέπεια και παλεύουν

Γράφω αυτή την επιστολή για να κάνω γνωστό και να καταγγείλω το γεγονός ότι στη Σπουδαστική Εστία της Καλαμάτας πετάνε σπουδαστές έξω από τα δωμάτια. Δεν γράφω για να λύσω μόνο το πρόβλημα του γιου μου, άλλωστε στις σημερινές συνθήκες η ατομική λύση πέθανε, αλλά για να απευθυνθώ και να μιλήσω στους συμφοιτητές του που τους πετάνε κι αυτούς έξω από τα δωμάτιά τους, στις οικογένειές τους, σε κάθε λαϊκή οικογένεια που στενάζει όπως στενάζει κι η δική μου.
Είμαι άνεργος, γονέας παιδιού που σπουδάζει δευτεροετής στην Καλαμάτα. Ο γιος μου κατέθεσε και την προηγούμενη χρονιά μα και την φετινή ό,τι έγγραφο του ζητήθηκε, από όπου αποδεικνύεται η συνεχιζόμενη, τρίχρονη, ανεργία μου.
Και όμως, η αναλγησία των ανθρώπων που διοικούν δεν κάμφθηκε. Του ζητούν το χαράτσι και την εγγύηση μη λαμβάνοντας υπόψη την οικογενειακή μας κατάσταση.
Σε όλους αυτούς τους κυρίους που κρατούν το μέλλον των παιδιών των ανθρώπων του μόχθου στα χέρια τους έχω να τους πω το εξής: Ισως αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν γνωρίσει στο πετσί τους τι πάει να πει εργασία με ημερομηνία λήξης και να μην έχουν νιώσει το φόβο και την ανασφάλεια που προκαλεί η απόλυση.
Σε έναν άνεργο, όμως, όλη η ζωή του και της οικογένειάς του ανατρέπεται. Νιώθει ηττημένος και η απόγνωση τον κυριεύει. Η ανεργία τον ακυρώνει ως ενεργή ύπαρξη και του στερεί το δικαίωμα στη ζωή. Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΒΙΑ.

Και όμως, αντί αυτοί οι κύριοι να σκύψουν πάνω από τα κοινωνικά προβλήματα των σπουδαστών σε μια περίοδο μάλιστα οικονομικής ανέχειας και λεηλασίας των λαϊκών εισοδημάτων, όταν μάλιστα οι σπουδαστές είναι στην πλειοψηφία τους εργαζόμενοι και παιδιά απολυμένων, ετοιμάζονται να πετάξουν έξω από την εστία σπουδαστές που έχουν φορολογική δήλωση 2.000 ευρώ και θεωρούνται «πλούσιοι»...
Πέρα, όμως, από ανάλγητοι είναι και προκλητικοί αφού πετάνε στο δρόμο σπουδαστές την ώρα που στο όνομα της καπιταλιστικής κρίσης απελευθερώνουν τις απολύσεις, κόβουν μισθούς, συντάξεις και επιδόματα και παραδίδουν στο βωμό του κέρδους των εταιρειών την παροχή Πρόνοιας, περίθαλψης, δημόσιας Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, δημόσιας και δωρεάν Παιδείας και τόσα άλλα που κανονικά θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα του κράτους.

Ως πατέρας σπουδαστή, με 17 χρόνια στην παραγωγή και νυν άνεργος, δηλώνω σε αυτούς τους γενίτσαρους του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ που ψήφισαν αυτούς τους νόμους, που έβαλαν εσωτερικούς κανονισμούς στις εστίες και βάζουν ανθρώπους να τις διοικούν εφαρμόζοντάς τους πιστά και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, ακόμα απειλές και τρομοκρατία σε φοιτητές με μηδενικά οικογενειακά εισοδήματα, πως δεν πρόκειται ο γιος μου μα και οι άλλοι σπουδαστές λαϊκών οικογενειών να κάνουν βήμα πίσω όσον αφορά στα δικαιώματά τους, στη δωρεάν στέγαση και σίτιση.
Αυτό που χρειάζεται είναι ατσαλωμένος συλλογικός αγώνας με σκοπό να πάρουμε στα χέρια μας την υπόθεση και να παλέψουμε μέσα από επιτροπές για να δυναμώσει η πάλη ενάντια συνολικά σε αυτή την πολιτική.
Κλείνοντας, λέω σε όλους αυτούς που είναι με τη νομιμότητα στις εστίες ότι οι άνθρωποι του μόχθου, οι άνθρωποι της δουλειάς, οι βιοπαλαίστριες γυναίκες τους, τα παιδιά τους, έχουν αξιοπρέπεια!
Καμία υποχώρηση, κανένα βήμα πίσω, κανένας συμβιβασμός!
Να αντιτάξουμε πάλη και αγώνα στις απειλές και στους εκβιασμούς τους!

Κώστας ΛΟΥΛΟΥΔΑΚΗΣ
Ανεργος, πατέρας οικότροφου Εστίας Καλαμάτας

ΠΡΟΚΑΛΕΙ η Διαμαντοπουλου οσοι χρωστουν απο 5 μαθηματα & Πανω δεν μπορουν να δωσουν ΤΩΡΑ εξετασεις!!

0 σχόλια


Σε μία κίνηση που αντιβαίνει στο Σύνταγμα και ανάβει ξανά τα αίματα στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης προχώρησε η Άννα Διαμαντοπούλου.
Παραβιάζοντας «ετσιθελικά» το αυτοδιοίκητο των ιδρυμάτων εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απαγορεύει (!) στα Πανεπιστήμια όλης της χώρας να πραγματοποιήσουν εξετάσεις  φοιτητών που χρωστούν περισσότερα από 5 μαθήματα(μιλανε φυσικα για τους επι πτυχιω φοιτητες οι οποιοι περιμεναν να δωσουν σε ειδικη εξεταστικη για να παρουν το πτυχιο) ώστε με τον τρόπο αυτό να τιμωρήσει όλους εκείνους προχώρησαν το προηγούμενο διάστημα στις καταλήψεις των Σχολών τους.
Μάλιστα, η παρέμβαση αυτή ήρθε σε μία περίοδο που το κύμα των καταλήψεων βρίσκονταν σε ύφεση καθώς συνολικά μόλις 79 Τμήματα συνεχίζουν να είναι κλειστά και δεν αποκλείεται πλέον να αναζωπυρώσει τη φωτιά με χειρότερες διαστάσεις.
Ο Πρύτανης πάντως του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Ρέμελης, κάτι τέτοιο «παραβιάζει ευθέως το Σύνταγμα με την έκδοση κανονιστικών πράξεων από όργανα που δεν διαθέτουν την προς τούτο εξουσιοδότηση» ενώ δεν επισημαίνεται πουθενά ακόμα και στο νέο νόμο πλαίσιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο.

σχολιο μας: Εμεις ενα εχουμε να πουμε οτι αυτος ο νομος εμας θα τρελανει...στο Τελος θα τα διοικει ο Πρωθυπουργος με οτι αυτο συνεπαγεται....Θα αντιδράσει καμια φοιτητικη παραταξη;; Η πινουν καφε;;