Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Τερματίστηκε η κατάληψη στην φοιτητική εστία Καλαμαριάς..

Παρασκευή, 21 Δεκεμβρίου 2012 0 σχόλια

Ημερομηνία: 21/12/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση

pamak.jpg
Σύμφωνα με απόφαση της συνέλευσης των φοιτητών στην εστία Καλαμαριάς, τερματίστηκε η κατάληψη των φοιτητικών εστιών του πανεπιστημίου Μακεδονίας που ξεκίνησε στις 18/10/2012 με αίτημα την απόσυρση του νέου εσωτερικού κανονισμού.

Μία επιπλέον εξεταστική τον Φεβρουάριο..

0 σχόλια

Hμερομηνία: 21/12/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση

Η δυνατότητα μιας επιπλέον εξεταστικής περιόδου τον Φεβρουάριο δίδεται στους φοιτητές που χρωστούν μαθήματα είτε χειμερινού είτε εαρινού εξαμήνου μόνο για φέτος, με τροπολογία στη Βουλή για «Θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης» και κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις».

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι, «με δεδομένη την υφιστάμενη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα για τους φοιτητές εκείνους που έχουν συμπληρώσει κανονική φοίτηση όπως αυτή προβλέπεται στο ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, προκειμένου να διευκολυνθούν στην περάτωση των σπουδών τους και κατά συνέπεια στην απόκτηση του πτυχίου τους. Για το λόγο αυτό, αποκλειστικά και μόνο για την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2013, δίδεται στους εν λόγω φοιτητές η δυνατότητα να εξεταστούν σε μαθήματα που οφείλουν, ανεξαρτήτως εάν αυτά διδάσκονται σε εαρινό ή χειμερινό εξάμηνο».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ το internetiko περιοδικό Babushka..

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012 0 σχόλιαΚυκλοφόρησε το νέο τεύχος του internetikou περιοδικού Babushka. Στις σελίδες του μπορείτε να διαβάσετε: ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ!
Στην σελίδα 44 το άρθρο του blog μας
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

«Λουκέτο» σε όλα τα ΑΕΙ και παραιτήσεις Πρυτάνεων ζητά η Σύγκλητος Πανεπιστημίου Αιγαίου.

0 σχόλια

Ημερομηνία: 19/12/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε να να προχωρήσει σε νέα αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος αντιδρώντας στις απολύσεις 37 υπαλλήλων του Ιδρύματος και να εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη:
α) να καλέσει προς σύγκληση έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να υπάρξει τοποθέτηση επί του θέματος της ουσιαστικής κατάργησης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων, αλλά και της διοικητικής και οικονομικής αποσάθρωσης τους,
β)να προτείνει συντονισμένη αναστολή λειτουργίας των ΑΕΙ της χώρας, ώστε να καταδειχθεί το μέγεθος της απειλής που δέχονται τα πανεπιστήμια και γ) να ζητήσει την τήρηση της ηθικής δέσμευσης των Πρυτάνεων, περί παραίτησής τους, στην περίπτωση εφαρμογής του Ν.4093/2012 και βίαιης προώθησης του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».

H ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝ, ΑΙΓΑΙΟΥ
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2012, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσαν στο Σώμα, όλοι οι σύλλογοι των εργαζομένων του Ιδρύματος, σύμφωνα με το οποίο:
1. Η Σύγκλητος Πανεπιστημίου Αιγαίου τάσσεται στο πλευρό του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, στο δίκαιο αίτημα του να μην εφαρμοστείηρύθμισητουΝ.4093/2012(παρ.Ζ΄,άρθρο1)περίδιαθεσιμότηταςτωνυπαλλήλων ΔΕΔιοικητικού,Διοικητικού-Οικονομικού,Διοικητικού-Λογιστικού,Διοικητικών-Γραμματέων.
2. Καταδεικνύει ότι αντιστέκεται σε κάθε ενέργεια,ηοποίαοδηγείστησυρρίκνωσηκαιπλήρηδιάλυσητηςδημόσιαςανώτατηςεκπαίδευσηςκαιτηνακύρωσητουεκπαιδευτικού,ερευνητικούκαιαναπτυξιακούρόλουτης.
Για τους παραπάνω λόγους αποφάσισε:
• Να προχωρήσει σενέα αναστολήλειτουργίαςτουΙδρύματος, προκειμένου να αναδείξει ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (που όχι μόνο δεν έχει πλεονάζον προσωπικό, αλλά σοβαρότατη έλλειψη αυτού) αδυνατεί να λειτουργήσει μετά την απώλεια 37 εξαιρετικών διοικητικών υπαλλήλων του
• Να εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη: α) να καλέσει προς σύγκληση έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων,προκειμένου να υπάρξει τοποθέτηση επί του θέματος της ουσιαστικής κατάργησης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων, αλλά και τηςδιοικητικήςκαιοικονομικήςαποσάθρωσηςτους, β) να προτείνει συντονισμένη αναστολή λειτουργίας των ΑΕΙ της χώρας, ώστε να καταδειχθεί το μέγεθος της απειλής που δέχονται τα πανεπιστήμια και γ) να ζητήσει την τήρηση της ηθικής δέσμευσης των Πρυτάνεων, περί παραίτησής τους, στην περίπτωση εφαρμογής του Ν.4093/2012 και βίαιης προώθησης του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».
Μυτιλήνη, 19Δεκεμβρίου 2012
Η ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ