Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

9 ερωτήσεις - απαντήσεις για τις μετεγγραφές φοιτητών.

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013 0 σχόλια

Ημερομηνία: 19/1/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση εφημερίδα το Βήμα και ιστοσελίδα Υπουργείου Παιδείας  


Σύμφωνα με δημοσίευμα της ηλεκτρονικής σελίδας της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ (Μάρνυ Παπαματθαίου), «βροχή» ερωτημάτων σχετικά με τις διαδικασίες των μετεγγραφών για τους εφετινούς υποψήφιους με βάση τις νέες διατάξεις που ψηφίστηκαν στη Βουλή, δέχονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας.
 
Όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Παιδείας, «οι δικαιούχοι υποβάλλουν την αίτησή τους σε ηλεκτρονική φόρμα που θα υφίσταται στην κεντρική ιστοσελίδα του υπουργείο Παιδείας. Η αίτηση αυτή επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, για την ακρίβεια των αναφερομένων σε αυτή. Η δήλωση ψευδών γεγονότων επισύρει τις προβλεπόμενες νομικές κυρώσεις. Οι δικαιούχοι επιλέγουν με την υποβολή της αίτησης έως δύο αντίστοιχα Τμήματα - Πανεπιστημίων για τους επιτυχόντες σε Πανεπιστήμια, και ΤΕΙ για τους επιτυχόντες σε ΤΕΙ - με το Τμήμα στο οποίο πέτυχαν, στις Πανελλαδικού επιπέδου Εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012, στα οποία επιθυμούν να γίνει η μεταφορά των θέσεων τους. Η μεταφορά της θέσης αρχίζει από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013.
 
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Βήματος η σχετική διαδικασία προβλέπει ότι μετά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης ο δικαιούχος θα καλείται να επιβεβαιώσει τα δηλωθέντα στοιχεία. Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας θα μπορεί να προχωρήσει στην επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης.
 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και αφού η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας αξιολογήσει αν ο αιτών εμπίπτει στα κριτήρια της διάταξης των μετεγγραφών, θα δημιουργείται η ομάδα των δυνητικών δικαιούχων για τη μεταφορά της θέσης τους.
 
Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές του υπουργείου Παιδείας, ο υποψήφιος θα κατανέμεται σε δύο Τμήματα, τα οποία ο ίδιος έχει επιλέξει, με βάση το κατά κεφαλήν εισόδημα του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, κατά το οικονομικό έτος 2011 και την 1η και 2η επιλογή, όπως αυτή δηλώθηκε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
 
Για παράδειγμα υποψήφιος με κατά κεφαλήν εισόδημα 2.300 ευρώ κατατάσσεται σε ανώτερη θέση επιλογής από κάποιο υποψήφιο με κατά κεφαλήν εισόδημα 2.301 ευρώ.
 
Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση με βάση το εισοδηματικό κριτήριο, τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67%.
 
Για παράδειγμα αν υπάρχουν υποψήφιοι με κατά κεφαλήν εισόδημα 2300 ευρώ και οι δύο αλλά που ένας εκ των οποίων είναι τυφλός ή κωφάλαλος ή νεφροπαθής που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση ή έχει υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχει από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκει στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67%, τότε αυτός και κατατάσσεται σε υψηλότερη θέση από αυτόν που έχει μόνο το εισοδηματικό κριτήριο.
 
Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές, «σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση με βάση των ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, εφόσον δεν είναι κάτοχος πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου που φοιτά σε ΑΕΙ της ημεδαπής και βρίσκεται σε διαφορετική πόλη της μόνιμης κατοικίας των γονέων ή ανήκουν στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση».
 
Σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση βάση των ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που έχει γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή όσοι έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών με κινητικά προβλήματα λόγω αναπηρίας άνω του 67% ή είναι ορφανός και από τους δύο γονείς.
Επίσης, σε περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση βάση των ανωτέρω τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι υποψήφιοι που είναι τέκνα θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Νόμου 1897/1990.
 
Τέλος, στην περίπτωση που κάποιοι εκ των υποψηφίων κατατάσσονται στην ίδια θέση παρά την αξιολόγηση όλων των ανωτέρω κριτηρίων τότε αποκτούν προτεραιότητα στην κατάταξη οι δικαιούχοι που έχουν τα περισσότερα μόρια εισαγωγής κατά τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, με βάση το τμήμα εισαγωγής του.
 
Όταν πλέον ολοκληρωθεί η κατάταξη των υποψηφίων δικαιούχων η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας, εφόσον κάποιος υποψήφιος έχει καταταγεί στο τμήμα 1ης επιλογής του αλλά και σε αυτό της 2ης επιλογής του τότε τον διαγράφει αυτομάτως από το τμήμα της δεύτερης επιλογής του.
 
Όσοι έχουν καταταγεί σε επιλέξιμη για μεταφορά θέση θα ενημερωθούν από το site του υπουργείου Παιδείας σε ποιο εκ των δύο Τμημάτων της επιλογής τους τοποθετούνται. Οπότε και θα κληθούν να καταθέσουν τον φάκελο των δικαιολογητικών, με βάση τα οποία κατέστησαν επιλέξιμοι, για μεταφορά της θέσης τους.
 
Όσοι από τους επιλεγέντες είναι ήδη φοιτητές σε κάποιο τμήμα καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα φοίτησης τους για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στο τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους. Όσοι από τους επιλεγέντες είναι επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων του 2011-12 αλλά δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο είχαν εισέλθει καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα υποδοχής για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους.
 
Ερωτήσεις - απαντήσεις
 
Χρήσιμο όμως είναι να απαντηθούν μια σειρά από ερωτήματα που ίσως προβληματίσουν τους ενδιαφερόμενους.
 
1.    Ποιοι είναι αυτοί που δικαιούνται μετεγγραφής;
Όλοι οι επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις Πανελλαδικού επιπέδου το Σχολικό Έτος 2011-2012 και κατετάγησαν σε θέσεις εισαγωγής ΑΕΙ της ημεδαπής και εφόσον το ετήσιο εισόδημα κατά το οικονομικό έτος 2011 του δυνητικού δικαιούχου και των μελών της οικογένειάς του, δεν ξεπερνά τις 7.500 ευρώ, κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεικές οικογένειες και τους επιτυχόντες που πάσχουν από τις αναφερόμενες στο παράρτημα της υπ´ αριθμόν Φ.151/122732/Β6 (ΦΕΚ Β´1612/2010) παθήσεις ή έχουν πραγματοποιήσει δωρεά οργάνων σε συγγενή Ά ή ´Β βαθμού ή οι γονείς ή κηδεμόνες αυτών, ένας εκ των δύο ή και οι δύο αθροιστικά υπήρξαν άνεργοι για 10 μήνες εντός του 2012, το ανωτέρω εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο δηλαδή 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν.
 
 2. 
Πώς ορίζεται το κατά κεφαλήν εισόδημα; 
Κατά κεφαλήν εισόδημα εννοείται το μεικτό εισόδημα όπως αυτό βεβαιώνεται με την ετήσια φορολογική δήλωση, διαιρούμενο με τον αριθμό των μελών της οικογένειας, συνυπολογιζόμενων και των προστατευόμενων μελών της. Π.χ. για μία τριμελή οικογένεια, με εισόδημα 20.000 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.833 ευρώ (20.500 δια 3). Για μία πενταμελή οικογένεια με εισόδημα 30.000 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.000 ευρώ (30.000 διά 5). Για μία εφταμελή οικογένεια με εισόδημα 45.500 ευρώ το κατά κεφαλήν εισόδημα θεωρείται πως είναι 6.500 ευρώ ( 45.500 διά 7).
 
 3. 
Πού μπορεί κάποιος να μετεγγραφεί;
Κάποιος μπορεί να μετεγγραφεί μόνο σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα με αυτήν που επέτυχε κατά τις Πανελλήνιες εξετάσεις του σχολικού έτους 2011-2012. Η αντιστοιχία ορίζεται με βάση την υπ´ αριθμόν 67859/Β1/5.7.2006 του Υπουργού Παιδείας, όπως αυτή θα επικαιροποιηθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2013
 
 4.   Πότε θα ξεκινήσει η διαδικασία της μετεγγραφής;
Η ημερομηνία θα ανακοινωθεί επίσημα στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.
 
 5.    Πού μπορεί κάποιος να πληροφορηθεί τις ασθένειες - παθήσεις που λειτουργούν ως κριτήριο για τις μετεγγραφές;
Η πλήρης λίστα των ασθενειών-παθήσεων που λειτουργούν ως συμπληρωματικό κριτήριο για τις μετεγγραφές θα ανακοινωθεί επίσημα στο site του ΥΠΑΙΘΠΑ μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.
 
 6.    Τι δικαιολογητικά οφείλει δυνητικά να καταθέσει ο υποψήφιος για τη μετεγγραφή του;
Τα βασικά δικαιολογητικά, τα οποία θα εξειδικευτούν εντός των επομένων ημερών από το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί να είναι:
• Εκκαθαριστικό των εισοδημάτων του 2011.
• Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ σε περίπτωση ανεργίας των γονέων ή κηδεμόνων, που αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι ή ήταν άνεργοι κατά το 2012.
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
• Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από κρατικούς φορείς για τους ίδιους ή για γονείς ή για τέκνα ή για αδελφούς ή για συζύγους.
• Βεβαίωση σπουδών αδελφού ή αδελφής από το Τμήμα στο οποίο φοιτά.
• Βεβαίωση πως είναι τέκνο θύματος τρομοκρατίας.
 
 7.    Ποιο είναι το ποσοστό των υποψηφίων που μπορούν να μετεγγραφούν ανά Τμήμα;
Το ποσοστό των μετεγγραφόμενων δεν μπορεί να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ,των Πανελληνίων εξετάσεων του σχολικού έτους 2011-2012, της γενικής σειράς κατάταξης, όταν πρόκειται για Τμήματα της Περιφέρειας Αττικής ή του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Στα τμήματα που υπάρχουν στο υπόλοιπο της επικράτειας το ποσοστό δεν μπορεί να ξεπερνά το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ,των Πανελληνίων εξετάσεων του σχολικού έτους 2011-2012, της γενικής κατάταξης. Ο ακριβής αριθμός ανά Τμήμα των υπό μεταφορά θέσεων, θα οριστεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου μέχρι την 1η Φεβρουαρίου.
 
 8.    Πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία των μετεγγραφών;
Η διαδικασία των μετεγγραφών θα έχει ολοκληρωθεί μέσα στο Φεβρουάριο, ώστε οι μετεγγραφέντες να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο νέο τμήμα με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου.
 
 9.    Πού θα καταθέσει τα δικαιολογητικά του ο επιλεγείς για μετεγγραφή;
Όσοι από τους επιλεγέντες είναι ήδη φοιτητές σε κάποιο Τμήμα, καλούνται να προσέλθουν στο τμήμα φοίτησης τους για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους στο τμήμα που είναι εγγεγραμμένοι και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους. Όσοι από τους επιλεγέντες είναι επιτυχόντες των Πανελληνίων εξετάσεων του 2011-12 αλλά δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο είχαν εισέλθει καλούνται να προσέλθουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΑΙΘΠΑ για να καταθέσουν το φάκελο με τα δικαιολογητικά τους και να λάβουν την βεβαίωση για την εγγραφή τους στο τμήμα στο οποίο μεταφέρεται η θέση τους. 

Οι νέες σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών..

0 σχόλια

Ημερομηνία: 19/1/2012
Συγγραφέας: εφημερίδα το ΒΗΜΑ


Εξι Σχολές και το αυτόνομο τμήμα ΤΕΦΑΑ (Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού), έχει πλέον το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με απόφαση της Συγκλήτου του, που προχώρησε πρόσφατα σε εφαρμογή των διατάξεων του νέου Νόμου Πλαισίου για την λειτουργία των ΑΕΙ. Με τον νέο Νόμο, όπως είναι γνωστό, στα Ιδρύματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα πλέον θα είναι η Σχολή. Κατά συνέπεια, όλα τα μεμονωμένα τμήματα εντάσσονται σε Σχολές τις οποίες και θα διοικούν οι Κοσμήτορές τους.

Σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ίδρυμα θα λειτουργούν με την νέα χρονιά οι εξής σχολές:

- Φιλοσοφική Σχολή με δώδεκα τμήματα και Κοσμήτορα την κυρία Αμαλία Μόζερ.

- Θετικών Επιστημών, στην οποία εντάχθηκε και το τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης, με επτά τμήματα. Μετά την εκλογή του κ. Χαρ. Παπαγεωργίουστο Συμβούλιο διοίκησης του Ιδρύματος αλλά και την παράλληλη λήξη της θητείας του, κοσμητεύων μέχρι τις εκλογές για την ανάδειξη νέων οργάνων στην Σχολή, θα είναι ο καθηγητής κ. Εμμ. Φραγκούλης.

- Θεολογική σχολή με δυο τμήματα και Κοσμήτορα τον κ. Μάριο Μπέζο.

- Σχολή Επιστημών Αγωγής και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με τρια πλέον τμήματα.

- Νομική Σχολή με τρία τμήματα και Κοσμήτορα τον κ. Μιχάλη Τσινισιζέλη.

- Σχολή Επιστημών της Υγείας στην οποία εντάχθηκαν η Ιατρική Σχολή, το Φαρμακευτικό, το Οδοντιατρικό και το Νοσηλευτικό τμήμα, οπότε θα έχει τέσσερα τμήματα. Η Ιατρική Σχολή διατηρεί ωστόσο την επωνυμία της Σχολής, βάση προηγούμενης απόφασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Στις Σχολές του Ιδρύματος όπου δεν έχουν εκλεγεί Κοσμήτορες, οι εκλογικές αυτές διαδικασίες θα προχωρήσουν άμεσα. Το ΤΕΕΦΑ τελικά έμεινε «ορφανό» καθώς λόγω επιστημονικού αντικειμένου δεν μπόρεσε να ενταχθεί σε καμιά Σχολή από τις υπάρχουσες.

Σκάνδαλο 200 εκατομμυρίων ευρώ σε τέσσερα Πανεπιστήμια.

0 σχόλια

Ημερομηνία: 19/1/2012
Συγγραφέας: alfavita.gr


To μεγαλύτερο σκάνδαλο πάντως που ερευνά η Οικονομική Αστυνομία και ξεπερνά τα 200 εκατ. ευρώ αφορά σε κονδύλια ΑΕΙ της Περιφέρειας, κυρίως στη Θράκη και τη Θεσσαλονίκη. Οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. αποφεύγουν τις διαρροές για οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με τις εν λόγω απάτες, οι οποίες θεωρούνται άκρως σοβαρές και αντίστοιχες του «σκανδάλου του Παντείου Πανεπιστημίου».
Την έρευνα φέρεται να διαχειρίζονται τα Τμήματα της Προστασίας Δημόσιας Περουσίας και Προστασίας της Οικονομίας. Έναυσμα για την υπόθεση ήταν το ενημερωτικό έγγραφο της OLAF που φέρεται να έχει συνταχθεί το καλοκαίρι του 2011.
Το έγγραφο αφορούσε σε υφαρπαγή κονδυλίων από ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της Πληροφορικής σε ΑΕΙ επτά χωρών της Ε.Ε., την Ιταλία, τη Βρετανία, την Πολωνία και την Ελλάδα. Σημειώνεται ότι ο συνολικός προυπολογισμός της χρηματοδότησης από την Ε.Ε. ξεπερνούσε τα 2 δισ. ευρώ!
Σύμφωνα με πηγές της OLAF, «η έρευνα άρχισε από την Ιταλία, όπου ανακαλύφθηκαν τουλάχιστον 22 προγράμματα με συνολικό ποσό καταβληθείσης χρηματοδότησης άνω των 50 εκατ. ευρώ, όπου υπήρξε εμπλοκή εταιρειών ώς συνεταίρων ή υπερεργολάβων». Οι ύποπτες δραστηριότητες οργανώθηκαν με πολύπλοκο τρόπο ώστε να παραπλανηθούν οι μηχανισμοί ελέγχου της Ε.Ε.
Η έρευνα αυτή έφτασε και στην Ελλάδα και ανατέθηκε με πλήρη μυστικότητα στην Οικονομική Αστυνομία ενώ συνεχή ενημέρωση έχουν στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Όπως αναφέρουν αξιωματούχοι της Κατεχάκη στο «Βήμα» , αρχικά η έρευνα ξεκίνησε από δυο πανεπιστήμια αλλά γρήγορα επεκτάθηκε σε πολλά ακόμη. «Έχουμε εντοπίσει όργιο παρανομιών. Ιδιώτες έπαιρναν χρήματα από πλλά εκπαιδευτικά ιδρύματα παράλληλα. Δίνονταν τεράστια ποσά σε πρόσωπα που δεν είχαν καμία σχέση με τα ερευνητικά προγράμματα» εξήγησε.
Η έρευνα επικεντρώνεται τώρα στη συλλογή εγγράφων και στην κλήση για κατάθεση σχετικά με την υπόθεση δεκάδων ιδιωτών που συσχετίστηκαν με ταΑΕΙ της χώρας.

Ανακοινώνεται το σχέδιο ''ΑΘΗΝΑ''

0 σχόλια

Ημερομηνία: 19/1/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση,εφημερίδα το βήμα

«Τίτλοι τέλους» αναμένονται για το σχέδιο «Αθηνά» που ανακοινώνεται από το υπουργείο Παιδείας στο τέλος της εβδομάδας και πιθανότατα την Πέμπτη. Κατά άλλους βέβαια, ίσως είναι «τίτλοι αρχής», καθώς το σχέδιο αυτό έχει δημιουργήσει αναστάτωση σε πολιτικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, με αποτέλεσμα όλοι να «τρέχουν για να σώσουν το τμήμα τους».

Το σχέδιο που επεξεργάζεται με μυστικότητα το υπουργείο Παιδείας, θα αποτελεί την πρότασή του προς την ακαδημαϊκή κοινότητα που θα τεθεί στη συνέχεια σε διαβούλευση.

Δεν έχουν ωστόσο ενημερωθεί ακόμη για το περιεχόμενο του σχεδίου τα δυο κόμματα της συγκυβέρνησης (ΠαΣοΚ και ΔΗΜ.ΑΡ), τα οποία και θα πρέπει να λάβουν γνώση του πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις. Το υπουργείο Παιδείας περιμένει να ολοκληρωθεί αύριο Τρίτη η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το σχέδιο νόμου του για την «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» (μετεγγραφές, κολέγια, επιπλέον εξεταστική στα ΑΕΙ κτλ.).

Με το νομοσχέδιο αυτό θα ολοκληρωθούν και οι τελευταίες διαδικαστικές λεπτομέρειες για την λειτουργία της Αρχής για τη Διασφάλιση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΔΙΠ), μέσω της οποίας και θα γίνουν οι ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας.

Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη όμως από το υπουργείο Παιδείας εάν το σχέδιο «Αθηνά» θα περιλαμβάνει και συγχωνεύσεις Ιδρυμάτων μεταξύ τους ή μόνο τμημάτων (αν και θεωρείται πιθανότατη η συγχώνευση Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων σε κάποιες περιοχές της χώρας, ή η «Ομοσπονδιοποίηση» τους υπό κοινά Συμβούλια Διοίκησης σε περιπτώσεις κοινών επιστημονικών περιοχών).

«Είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων του υπουργείου Παιδείας μετά την ολοκλήρωση του μεγάλου διαλόγου που ξεκίνησε με όλα τα Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης χωριστά τις προηγούμενες ημέρες» δήλωσε στο «Βήμα» ο προεδρεύων της συνόδου πρυτάνεων και πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Γρηγόρης Τσάλτας. Από την πλευρά των πρυτάνεων αναμένονται ήπιες παρεμβάσεις και με τη συμφωνία των διοικήσεων των ΑΕΙ. 

Οπως αναφέρει ο κ. Τσάλτας, αφού ανακοινωθεί η πρόταση του υπουργείου για το θέμα, θα συγκληθεί έκτακτη Σύνοδος πρυτάνεων στην Αθήνας για να συζητηθεί η πρόταση αυτή. Κάτι που πιθανότατα εφόσον οι ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας γίνουν ως την Πέμπτη, προγραμματιστεί για την ερχόμενη εβδομάδα στο Λαύριο.

Ξεκινάει η διαγραφή 160.000 ''αιώνιων'' φοιτητών!

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013 2 σχόλια

Ημερομηνία: 18/1/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση 


Πλέον ο νόμος πλαίσιο, ψηφίστηκε από τη Βουλή και καθορίζει με ακρίβεια το πότε ένα φοιτητής θα διαγράφεται από μια σχολή, εάν δεν έχει ολοκληρώσει εγκαίρως τις σπουδές του.  
Σύμφωνα με το νόμοσχέδιο
α) Όσοι φοιτητές συμπληρώνουν στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του διπλάσιου αριθμού εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά δύο εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.
β) Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας ίσης ή μεγαλύτερης του αριθμού εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενης κατά τέσσερα εξάμηνα, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα από τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.
γ) Όσοι φοιτητές έχουν συμπληρώσει στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012 φοίτηση διάρκειας μικρότερης από αυτήν της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται ότι έχουν απωλέσει αυτοδικαίως τη φοιτητική ιδιότητα όταν συμπληρώσουν φοίτηση διάρκειας ίσης με το διπλάσιο αριθμό εξαμήνων από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον Οργανισμό του ιδρύματος.
δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους. Μετά τη λήξη της διακοπής των σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στη σχολή.
ε) Για την απώλεια της φοιτητικής ιδιότητας εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από τον κοσμήτορα της οικείας σχολής, με την οποία βεβαιώνονται και τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί επιτυχώς.

Προσαγωγές 28 φοιτητών..γιατί πήγαν να διαμαρτυρηθούν.!!

0 σχόλια

Ημερομηνία: 18/1/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση


prosagogi-fititon-450.jpg
Στην προσαγωγή 28 φοιτητών προχώρησε χθες αργά το απόγευμα ομάδα αστυνομικών εντός του χώρου του Ιόνιου Πανεπιστημίου.
Είχε προηγηθεί κίνηση των φοιτητών του τμήματος ξένων γλωσσών, μετάφρασης & διερμηνείας, οι οποίοι παρέμειναν στο κτήριο της Ι. Ακαδημίας από το μεσημέρι, μετά την τελετή της ορκωμοσίας νέων πτυχιούχων του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Σκοπός τους ήταν να διαμαρτυρηθούν για την περικοπή του αποκαλούμενου και 6μηνου εξωτερικού, που προβλέπεται για τους φοιτητές του τμήματος, καθιερωμένο από την ίδρυσή του. Ζήτησαν να μιλήσουν με την πρύτανη και εκείνη, σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών, αρνήθηκε.

Πληροφορίες αναφέρουν πως η ίδια η κα Σαλλή ζήτησε την άρση του ασύλου, που σύμφωνα με τους φοιτητές ήταν αδικαιολόγητη, καθώς οι ίδιοι δεν άσκησαν σε καμία περίπτωση οποιαδήποτε μορφής βία, δεν έκαναν κατάληψη του χώρου αφού κόσμος μπαινόβγαινε κανονικά, δεν έκαναν ζημιές ή βιαιοπραγίες και δεν απείλησαν κανέναν.
Από την πλευρά της η κα Σαλλή αρνείται κατηγορηματικά ότι η ίδια και οι πρυτανικές αρχές προκάλεσαν την επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων.
Όπως επιβεβαιώνει και η Αστυνομία, η αρχική προσέλευση των Αστυνομικών δυνάμεων εντός του πανεπιστημίου έγινε νωρίς το μεσημέρι μετά από τηλεφώνημα γονιού επειδή μικρή ομάδα φοιτητών επιχείρησε να αναρτήσει πανό διαμαρτυρίας κατά τη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας φοιτητών που ήταν εκείνη την ώρα σε εξέλιξη. Υπήρξε λεκτικός διαπληκτισμός με γονείς και τελικά οι φοιτητές δεν σήκωσαν το πανό, ωστόσο, έμειναν στο κτίριο απαιτώντας να δουν την κα Σαλλή. Αυτή τους παρέπεμψε σε συνάντηση κάποια στιγμή την άλλη εβδομάδα με αποτέλεσμα η ίδια να φύγει αλλά οι φοιτητές, όχι.
Οι προσαγωγές έγιναν, σύμφωνα με πληροφορίες, όταν μερικές ώρες μετά οι φοιτητές εξακολουθούσαν να αρνούνται να φύγουν από το χώρο αν δεν τους δεχθεί πρώτα η Πρύτανης, και οι εργαζόμενοι διαμαρτυρήθηκαν στους επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που παρέμενε εντός και εκτός κτιρίου.
Σχετικά με το συμβάν, η ΕΛΑΣ παραπέμπει σε δελτίο τύπου που θα εκδοθεί εν ευθέτω χρόνω.

Στο μεταξύ σε παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της Ασφάλειας, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των φοιτητών πραγματοποίησαν χθες το βράδυ εκπρόσωποι της Ν.Ε. Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ.
Σε βάρος των φοιτητών σχηματίζεται δικογραφία ενώ αργά το βράδυ αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή της Εισαγγελέως. Ακόμα δεν έχει, πάντως, διευκρινιστεί αν επρόκειτο για προσαγωγές ή συλλήψεις, αν θα ασκηθεί δίωξη και θα οριστεί δικάσιμος.

Η Αστυνομία αναφέρει μόνο ότι μόνη κατηγορία που απευθύνθηκε στους φοιτητές ήταν αυτή της «διατάραξης οικογενειακής ειρήνης».

Οι εκπρόσωποι της ΕΛΑΣ υπογραμμίζουν ότι δεν υπήρξε καμία ακραία συμπεριφορά από πλευράς φοιτητών, άσκηση βίας, προπηλακισμός, ύβρεις ή κατάληψη και πως κατά τη διάρκεια παρουσίας αστυνομικών εντός του χώρου της Πρυτανείας, οι φοιτητές ήταν πολύ συνεργάσιμοι.
Τέλος, το χθεσινό επεισόδιο χαρακτηρίζεται ως συνέχεια της κόντρας που έχει ξεσπάσει μεταξύ της πρυτανικής αρχής και της πλειονότητας των φοιτητικών συλλόγων. Οι σύλλογοι έχουν εξαπολύσει βολές κατά της διοίκησης του Πανεπιστημίου για πλήρη εναρμόνιση με τις πολιτικές των τελευταίων κυβερνήσεων με αποτέλεσμα την απαξίωση του ιδρύματος, την περικοπή μέχρις εσχάτων σε σίτιση και στέγαση των φοιτητών αλλά και σε μεγάλο κίνδυνο ακόμα και κλεισίματος τμημάτων του ιδρύματος. Επίσης, σημειώνεται πως πριν από δύο ημέρες, η φοιτητική παράταξη «Φάσμα» κατήγγειλε σπατάλη δημοσίου χρήματος από την πλευρά της κας Σαλλή.
Πληροφορίες: www.enimerosi.comwww.corfupress.com

Συγχωνεύονται τα πανεπιστήμια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας;;;

0 σχόλια

Ημερομηνία: 18/1/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση

panepistimio-thess.jpg
Η  ανασύσταση των  Ακαδημιών: Οι καταστροφικές συνέπειες της μετακίνησης των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία
Το πλαίσιο
 
Την  προηγούμενη  βδομάδα  ενημερωθήκαμε  ατύπως  ότι  κατά  τη  συνάντηση  των  πρυτανικών αρχών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  στις αρχές  Ιανουαρίου  2013  διατυπώθηκε  ερώτημα  που  αφορά  –ανάμεσα  σε  άλλα– μετακίνηση  όλων  των  Παιδαγωγικών  Τμημάτων  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  από  τον  Βόλο  στη  Λαμία.  Το  ευρύτερο  πλαίσιο  αφορούσε  συγχώνευση  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  με  το  Πανεπιστήμιο  Στερεάς  Ελλάδας  και  μετονομασία  του  σε  Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ελλάδας.
Η  κοσμήτορας  της  Σχολής  Επιστημών  του  Ανθρώπου  και  οι  πρόεδροι  των  τριών  Παιδαγωγικών Τμημάτων (Προσχολικής, Δημοτικής και Ειδικής Αγωγής) δεν έλαβαν κάποια  επίσημη ενημέρωση από τις αρχές του Πανεπιστημίου ούτε από το Υπουργείο Παιδείας για  το  πιθανό  σενάριο  μετακίνησης,  ενώ  ταυτόχρονα  στον  Τύπο  διαρρέουν  φήμες  για  το  ενδεχόμενο.  Στις  11/1/2013 κυκλοφόρησε κείμενο του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο  οποίο  αναφερόταν  αρνητικά,  αλλά  με  γενικό  τρόπο  και  χωρίς να  κατονομάζονται  τα  Παιδαγωγικά Τμήματα, στην πιθανότητα μετακίνησης οποιουδήποτε τμήματος του Π.Θ. σε  άλλη πόλη.
 
Ο ρόλος των Παιδαγωγικών Τμημάτων
Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής και Δημοτικής εκπαίδευσης είναι από  τα ιδρυτικά  τμήματα  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας,  ενώ  το  Τμήμα  Ειδικής  Αγωγής  συνιστά  το  μοναδικό  Πανεπιστημιακό  τμήμα  ανάλογης  ειδίκευσης  σε  όλη  την  Ελλάδα.  Στην  μακρόχρονη  παρουσία  τους  στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  έχουν  αναπτύξει  επιστημονικές  συνεργασίες με άλλα τμήματα του Π.Θ. όπως και με το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και  Κοινωνικής  Ανθρωπολογίας  με  το  οποίο  συμμετέχουν  στην  ίδια  σχολή.  Συγκεκριμένα,  τα  Παιδαγωγικά  Τμήματα  έχουν  αναπτύξει  κοινά  ερευνητικά  προγράμματα  με  πολλά  άλλα  τμήματα  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  (ενδεικτικά:  το  τμήμα  Αρχιτεκτόνων,  το  τμήμα  Φυτικής  Παραγωγής,  το  τμήμα  Πολιτικών  Μηχανικών,  το  τμήμα  Ιατρικής  κ.ά),  έχουν  συμμετάσχει  σε  διδακτορικές  διατριβές,  έχουν  διοργανώσει  από  κοινού  συνέδρια  και  ημερίδες,    έχουν  συνεργασίες  σε  επίπεδο  εργαστηρίων  και  μεταπτυχιακών  μαθημάτων.  Τέλος,  τα  τελευταία  ακαδημαϊκά  έτη  τα  προπτυχιακά  προγράμματα  σπουδών  όλων  των  τμημάτων  της  σχολής  αναπτύσσονται  παράλληλα,  με  κοινή  διεξαγωγή  μαθημάτων.  Τυχόν  απομάκρυνση  των  Παιδαγωγικών  θα  έχει  συνέπειες  και  για  το  Ι.Α.Κ.Α..  Η  διακοπή  των  συνεργασιών  θα  απομονώσει  τα  παιδαγωγικά  από  το  υπόλοιπο  Πανεπιστήμιο  και  θα  γυρίσει  την  εκπαίδευση  των  εκπαιδευτικών  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  πίσω  στη  λογική  των  Ακαδημιών,  η  οποία  είναι  ξεπερασμένη  για  λόγους  ακαδημαϊκούς  και  επιστημονικούς.
Παράλληλα,  τα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν  σημαντική ώσμωση  με  την κοινωνία και  την  εκπαίδευση  στη  Θεσσαλία.  Για  τρεις  δεκαετίες  αναπτύσσεται  ένα  εκτεταμένο  δίκτυο  πρακτικής άσκησης με τα σχολεία του Βόλου το οποίο επιτρέπει την ανταλλαγή γνώσεων,  διδακτικής  υποστήριξης  των  φοιτητών/τριών  από  τους/τις  εκπαιδευτικούς  της πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  και  θεωρητικής  ενίσχυσης  των  παιδαγωγικών  και  διδακτικών  πρακτικών  στα  σχολεία. Μέσω  χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων,  ημερίδων  και  συνεργασιών  με  σχολικούς  συμβούλους  και  διευθυντές  σχολείων,  μέλη  ΔΕΠ  και  μεταπτυχιακοί  φοιτητές/τριες  των  Παιδαγωγικών  Τμημάτων  έχουν  οργανώσει  ή  και στηρίξει επιμορφωτικές  και  ερευνητικές  δράσεις  σε  όλους  του  νομούς  της  Περιφέρειας.
 
Επίσης, τις τρεις δεκαετίες κατά τις οποίες λειτουργούν τα παιδαγωγικά τμήματα στον Βόλο έχουν αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας και έρευνας με πολλούς εκπαιδευτικούς και σχολεία της περιοχής, σχέσεις που αναπτύσσουν την έρευνα και λειτουργούν ανατροφοδοτικά για  τους  διάφορους  τομείς  της  παιδαγωγικής  θεωρίας.    Στα  περισσότερα  ερευνητικά   προγράμματα  των  Παιδαγωγικών  τμημάτων  η  συνεργασία  με  τους  εκπαιδευτικούς  της περιοχής  είναι  απολύτως  απαραίτητη.  Εξίσου  σημαντική  είναι  η  επικούρηση  του προγράμματος  πρακτικής  άσκησης  των  φοιτητών/τριών  των  τμημάτων  μας  από αποσπασμένους εκπαιδευτικούς  του  Βόλου,  στην  πλειοψηφία  τους  αποφοίτους  των   μεταπτυχιακών  προγραμμάτων  του  ΠΘ, οι  οποίοι  έχουν  μακρόχρονη  εμπειρία  και εξειδίκευση  στην  πρακτική  άσκηση.  Παράλληλα,  σε  όλα  τα  παιδαγωγικά  λειτουργεί  πρόγραμμα  Πρακτικής  Άσκησης  ενταγμένο  στο  ΕΣΠΑ  στο  οποίο  συμμετέχει  πλήθος φοιτητών  (περίπου  70  φοιτητές/τριες  ετησίως  σε  κάθε  Παιδαγωγικό  τμήμα)  και  πλήθος  συνεργαζόμενων εκπαιδευτικών φορέων από την πόλη του Βόλου και τις άλλες πόλεις της Θεσσαλίας.
Τέλος, τα Παιδαγωγικά Τμήματα του Π.Θ. έχουν αναπτύξει συνεργασίες με πολλούς φορείς της  πόλης  του  Βόλου και  της  ευρύτερης  περιοχής  της Θεσσαλίας,  όπως  το Αθανασάκειο  Αρχαιολογικό  Μουσείο, το  Λαογραφικό  Μουσείο  Κίτσου  Μακρή  (το  οποίο  περιήλθε  στη κατοχή  του  Πανεπιστημίου  Θεσσαλίας  με  δωρεά  της  οικογένειας  του  λαογράφου)  και  το μουσείο  Θεόφιλου,  το  κέντρο  Ιστορίας  της  πόλης  του  Βόλου,  το  μουσείο  στο  χώρο  της πλινθοκεραμοποιίας  Τσαλαπάτα,  το  Γενικό  Νομαρχιακό  Νοσοκομείου  Βόλου,  το  ΚΕΘΕΑ ΠΙΛΟΤΟΣ,  ΚΕ.Δ.Δ.Υ.,  την  Ελληνική  Εταιρεία  Προστασίας  &  Αποκατάστασης  Αναπήρων Παιδιών  (ΕΛ.Ε.Π.Α.Π.),  το  Περιφερειακό Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο  Λάρισας,  τα  Κέντρα Περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  Μακρυνίτσας  και  Μουζακίου,  το  ΚΕ.ΣΥ.Π.  Μαγνησίας  και πολλά άλλα.
 
Οι αριθμοί
 
Το ΠΤΔΕ ιδρύθηκε  το  1984  (ΦΕΚ  31/20x3x1984).  Απασχολεί  18 μέλη  ΔΕΠ (4  Καθηγητές,  7 Αναπληρωτές καθηγητές,  4 Επίκουρους Καθηγητές Επίκουρους καθηγητές και  3 Λέκτορες) και  ακόμη  1  μέλος  ΔΕΠ  σε  αναμονή  διορισμού.  Στη γραμματεία  του  τμήματος απασχολούνται  2 διοικητικοί  Υπάλληλοι  και  2  μέλη  ΕΤΕΠ.  Στο  τμήμα  φοιτούν  841 προπτυχιακοί  φοιτητές  158  εκ  των  οποίων  προέρχονται  από  την  πόλη  του  Βόλου  και συνολικά  400  από  την  περιφέρεια  της  Μαγνησίας  οι  οποίοι  συχνά  μετακινιούνται  καθημερινά  για  τις  ανάγκες  των  μαθημάτων.  Στο  τμήμα  λειτουργούν  δύο  Μεταπτυχιακά Προγράμματα α) από το 2005 λειτουργεί το Πρόγραμμα με τίτλο ‘Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης’ με το οποίο δέχεται ετησίως περίπου 30 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Μέχρι σήμερα  έχουν  εγγραφεί  στο  παραπάνω  μεταπτυχιακό  182  φοιτητές.  β)  από  το  2003  λειτουργεί  το  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών  Σπουδών  με  τίτλο  «Σύγχρονα Περιβάλλοντα  Μάθησης  και  Παραγωγή  Διδακτικού  Υλικού»  το  οποίο  δέχεται  ετησίως περίπου  24  μεταπτυχιακούς  φοιτητές.  Μέχρι  σήμερα  έχουν  εγγραφεί  στο  παραπάνωπρόγραμμα  150  μεταπτυχιακοί  φοιτητές.  Σήμερα  στο  Τμήμα  υπάρχουν  42  Υποψήφιοι Διδάκτορες και 32 κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
 
Το  ΠΤΠΕ    ιδρύθηκε  το  1984.  Απασχολεί  23  μέλη  ΔΕΠ  (4  Καθηγητές,  7  Αναπληρωτές καθηγητές,  8  Επίκουρους  καθηγητές  και  4  Λέκτορες)  και  ακόμη  3  μέλη  ΔΕΠ  σε  αναμονή διορισμού. Στην γραμματεία του τμήματος απασχολούνται 4 Υπάλληλοι και μία υπάλληλος κατηγορίας  ΕΤΕΠ.  Στο  τμήμα  φοιτούν  750 προπτυχιακοί  φοιτητές  133 των  οποίων προέρχεται  από  την  Μαγνησία και  συνολικά  316  από  την  περιφέρεια  της  Θεσσαλίας  οι οποίοι συχνά  μετακινούνται  ημερησίως  για  τις  ανάγκες  των  μαθημάτων.  Στο  τμήμα λειτουργεί από το 2004 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Παιδαγωγικό Υλικό και  Παιδαγωγικό  Παιχνίδι  στην  πρώτη  παιδική  ηλικία»  από  το  οποίο  δέχεται  ετησίως περίπου 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί στο μεταπτυχιακό 195 φοιτητές. Σήμερα  στο  Τμήμα  υπάρχουν  48  Υποψήφιοι  διδάκτορες  και  35  κάτοχοιδιδακτορικού διπλώματος. 
 
Το  Π.Τ.Ε.Α.  ιδρύθηκε  το  1993.  Απασχολεί  20  μέλη  Δ.Ε.Π.  (3  Καθηγητές,  7  Αναπληρωτές Καθηγητές,  7  Επίκουρους  Καθηγητές  και  3  Λέκτορες)  ενώ  υπάρχει  και  1  εκλεγμένο  μέλος Δ.Ε.Π.  σε  αναμονή  διορισμού  και  6  θέσεις  Δ.Ε.Π.  υπό  προκήρυξη.  Στην  γραμματεία  του τμήματος  απασχολούνται  4  Υπάλληλοι  και  ένας  υπάλληλος  με  σύμβαση  έργου,  ενώ  στο Τμήμα  υπηρετεί  και  1  μέλος  Ε.Τ.Ε.Π..  Στο  Τμήμα  φοιτούν  573  προπτυχιακοί  φοιτητές,  εκ των οποίων 162 προέρχονται από την πόλη του Βόλου ή τις  άλλες πόλεις της περιφέρειας της  Θεσσαλίας  και  συχνά  μετακινούνται  ημερησίως  για  τις  ανάγκες  των μαθημάτων.  Στο Τμήμα λειτουργούν από το 2009 δύο  (2) Προγράμματα  Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Ειδική Αγωγή» και «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση και την Υγεία» τα οποία  παρακολουθούν  55  μεταπτυχιακοί  φοιτητές.  Σήμερα  στο  Τμήμα  υπάρχουν  52 Υποψήφιοι  διδάκτορες  ενώ  έχουν  ήδη  ολοκληρώσει  τη  διατριβή  τους  και  είναι    κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος του Τμήματος 24 άτομα.
 
Η υλικοτεχνική υποδομή
 
• Στα  Παιδαγωγικά  Τμήματα  λειτουργούν  αυτή  τη  στιγμή  πολλά  ερευνητικά εργαστήρια. Συγκεκριμένα: στο ΠΤΔΕ λειτουργούν 8 εργαστήρια, στο ΠΤΠΕ και στο ΠΤΕΑ λειτουργούν  από  6 εργαστήρια  τα  οποία  θεραπεύουν  διάφορους  τομείς  της Παιδαγωγικής  έρευνας  αλλά  και  άλλων  επιστημών.  Ενδεικτικά:  υπάρχουν εργαστήρια  Φυσικών  Επιστημών,  Διδασκαλίας  της  Γλώσσας,  Μαθηματικής Εκπαίδευσης, Ιστορίας  της Εκπαίδευσης, Μαθησιακών Δυσκολιών, Κοινωνιολογίας της  Εκπαίδευσης,  Ψυχολογικής  Έρευνας, Εκπαιδευτικών  Τεχνολογικών  και Ανάπτυξης Λογισμικού, Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής Έρευνας κ.ά.,τα οποία έχουν οργανώσει δίκτυα συνεργασίας με εκπαιδευτικούς, διδάκτορες και ερευνητές  στην  περιοχή  του  Βόλου  και  ευρύτερα  της  Θεσσαλίας.  Το  ερευνητικό έργο  που  παράγεται  στα  εργαστήρια  δημοσιοποιείται  σε  έγκριτα  διεθνή  και ελληνικά περιοδικά και προάγει την παιδαγωγική επιστήμη αλλά και τις επιστήμες τις οποίες θεραπεύουν τα μέλη  ΔΕΠ των Παιδαγωγικών Τμημάτων.
 
• Τα  Παιδαγωγικά  διαθέτουν  3  Υπολογιστικά  κέντρα  για  την  εκπαίδευση  των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών μας.
 
• Όσον αφορά την κτηριακή και υλικοτεχνική υποδομή για τις ανάγκες διδασκαλίας, γραφείων  Μελών  ΔΕΠ,  Γραμματείας,  Εργαστηρίων,  Υπολογιστών  κ.τ.λ.  ,  αυτές καλύπτονται  στο  κεντρικό  κτήριο  του  Πανεπιστημίου  και  σε  εφεδρικό  χώρο  που νοικιάζει το Π.Θ. αποκλειστικά για τις ανάγκες των παιδαγωγικών τμημάτων. Για τις ανάγκες διδασκαλίας τα  Παιδαγωγικά Τμήματα αξιοποιούν καθόλη τη διάρκεια του ημερήσιου  προγράμματος  και  σε  πλήρη  λειτουργία:  1  αμφιθέατρο  350  θέσεων,  1 αμφιθέατρο  180  θέσεων,  4  μεγάλες  αίθουσες  περίπου  170  θέσεων,  4  αίθουσες περίπου 70 ατόμων, 2 αίθουσες εικαστικών και μία αίθουσα χορού. 
 
Οι συνέπειες
 
H φήμη που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τη μετακίνηση των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  στη  Λαμία θορύβησε φοιτητές  και  διδάσκοντες,  αλλά και τους  πολίτες, δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός των φοιτητών  προέρχονται από τον Βόλο και τις άλλες  πόλεις  της  Θεσσαλίας.  Οι  συνέπειες  μίας  μετακίνησης  είναι  προφανείς  για  όσους  έχουν εργαστεί στα Παιδαγωγικά Τμήματα, για τους φοιτητές/τριες αλλά και για όλους τους φορείς της Θεσσαλίας που συνεργάζονται με τα Παιδαγωγικά Τμήματα. Η ίδια η διαδικασία  της μετακίνησης των τριών τμημάτων δεν είναι άσκηση επί χάρτου αλλά απαιτεί τεράστια κονδύλια  και  στην  παρούσα  οικονομική  συγκυρία  καθιστούν  το  σχέδιο  λογικά ανεφάρμοστο. 
 
Είναι  αδύνατον  να  βρεθεί  ο  οποιοσδήποτε  λογικός  λόγος  υποστήριξης  ενός  τέτοιου ενδεχόμενου. Ούτε χωροταξικοί, ούτε επιστημονικοί και ακόμη χειρότερα ούτε οικονομικοί  λόγοι μπορεί να υποστηριχθούν οι οποίοι θα οδηγούσαν τρία τμήματα με 61 μέλη ΔΕΠ και 2.500  προπτυχιακούς  και  μεταπτυχιακούς  φοιτητές  να  μετακινηθούν  από  την  πόλη  του Βόλου σε μία άλλη περιφέρεια. Ο μόνος πιθανός λόγος είναι καθαρά μικροxκομματικός και αντιστοιχεί  στους  λόγους  για  τους  οποίους  δημιουργήθηκε  πλήθος  πανεπιστημιακών τμημάτων  σε  διάφορες  πόλεις  της  Ελλάδας.  Στην  περίπτωση  δε  των  Παιδαγωγικών Τμημάτων,  έχουμε  τη  μοναδική  περίπτωση  όπου  προτείνεται  η  μετακίνηση  από  το  σώμα ενός  οργανωμένου  και  ακμαίου  Πανεπιστημίου  σε  μία  άλλη  πόλη.  Διερωτόμαστε  λοιπόν, ποια ανάγκη εξοικονόμησης ικανοποιείται από μία  τέτοια  μετακίνηση; Ποιοι ακαδημαϊκοί λόγοι  επιβάλλουν  μία  τέτοια  μετακίνηση,  πέραν  των  ιδίων  συμφερόντων  μελών  της κυβέρνησης;  Είναι  παράλογο  έστω  και  να  εκφωνείται  από  τη  μεριά  του  Υπουργείου Παιδείας  ένα  τέτοιο  σχέδιο  μετακίνησης  όπου  τρία  ανεξάρτητα  και  εύρωστα  τμήματα  με πάνω από δύο δεκαετίες ζωής και ανάπτυξης θα φύγουν από  τον τόπο τους για να πάνε σε  μία  πόλη  που  δεν  διαθέτει  ούτε  τις  κατάλληλες  υποδομές,  ούτε  άλλα  Πανεπιστημιακά τμήματα  και  να  αποκοπούν  από  τα  υπόλοιπα  Πανεπιστημιακά  τμήματα  και  τους  εκπαιδευτικούς και άλλους φορείς με τους οποίους συνεργάζονται επί μακρόν.
 
Η μετακίνηση των Παιδαγωγικών Τμημάτων στη Λαμία θα ήταν καταστροφική για τα ίδια τα  τμήματα  αλλά  και  το  ανθρώπινο  δυναμικό  τους και  θα  ανέκοπτε  πλήρως  τη  συνεχώς  αυξανόμενη δυναμική τους για τους ακόλουθους λόγους: Θα αποκόπτονταν η ώσμωση με την  κοινωνία  του  Βόλου,    θα  διαταρασσόταν  οι  ισορροπίες  στις  Σχολές  του  ΠΘ,  θα  διαρρηγνύονταν οι μακρόχρονες σχέσεις με την εκπαιδευτική κοινότητα του Βόλου και των άλλων Θεσσαλικών πόλεων, θα ανάγκαζε φοιτητές/τριες να μετακινθούν σε μία άλλη πόλη  100 χλμ μακριά με τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους, θα δημιουργούσε ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα στα μέλη ΔΕΠ και μάλιστα σε μία
εποχή  μέγιστης  οικονομικής  κρίσης  και  συρρίκνωσης  των  μισθών.    Και  όλα  αυτά  χωρίς κανένα φανερό όφελος, αλλά με πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος για το κράτος.
 
Τα  παραπάνω  καταδεικνύουν  ότι  το  σχέδιο  μετακίνησης  των  Παιδαγωγικών  Τμημάτων είναι  καταδικαστέο,  ανορθολογικό  και  δεν  εξυπηρετεί  κανένα  ακαδημαϊκό,  οικονομικό   ή άλλο  λόγο.  Ακολουθεί  το  παλαιό  και  κατακριτέο    μοντέλο  ίδρυσης  τμημάτων  (στην προκείμενη  περίπτωση  μετακίνησης)  χωρίς  αναπτυξιακούς,  ακαδημαϊκούς  λόγους  με  αποκλειστικό  γνώμονα  την  εξυπηρέτηση  πολιτικών  συμφερόντων.  Επίσης,  η  μετακίνησητων  Παιδαγωγικών  Τμημάτων  δεν  μπορεί  παρά  να  ειδωθεί  ως  ένα  σενάριο  αναβίωσηςαναχρονιστικών πρακτικών εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, μιας η απομόνωση τους θα τα οδηγήσει σε μαρασμό.
 
Τα  Παιδαγωγικά  Τμήματα  δηλώνουμε  την  απόλυτη  αντίθεσή  μας  σε  ενδεχόμενη μετακίνησή μας στην πόλη της Λαμίας και καλούμε το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και όλους  τους φορείς της πόλης να εναντιωθούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
 
Η κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου, Ελένη Ανδρέου
Ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ, Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης
Η Πρόεδρος του ΠΤΠΕ, Μαρία Παπαδοπούλου
Ο Πρόεδρος του ΠΤΕΑ, Φίλιππος Βλάχος
 

Εσκεμμένη η καθυστέρηση στην ανακοίνωση του σχεδίου ''ΑΘΗΝΑ''

0 σχόλια

Ημερομηνία: 18/1/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση

Εσκεμμένη  φαίνεται να είναι η καθυστέρηση στην ανακοίνωση του σχεδίου ''ΑΘΗΝΑ'' που θα οδηγήσει στην μείωση κατά 100 περίπου τμημάτων τον ακαδημαϊκό χάρτη της Ελλάδας. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές μας πληροφορίες το επιτελείο του υπουργείου Παιδείας γνωρίζει ότι η ανακοίνωση και μόνο του σχεδίου θα φέρει αντιδράσεις από τον ακαδημαϊκό κόσμο των Πανεπιστήμιων, καλά γνωρίζοντες ξέρουν ότι σε περιόδους εξεταστικής οι φοιτητικές κινητοποιήσεις είναι δύσκολες καθώς υπάρχει μεγάλη πίεση στα Δ.Σ. των φοιτητικών συλλόγων να μην προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις. Έτσι το σχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί το τελευταίο  10 ήμερο του μήνα που σχεδόν όλα τα τμήματα βρίσκονται σε περίοδο εξεταστικής και οι αντιδράσει θα είναι πολύ μικρές..

ΤΕΙ Ηπείρου: Λουκέτο έβαλαν εδώ και μια εβδομάδα οι φοιτητικές λέσχες.

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013 0 σχόλια

Ημερομηνία: 17/1/2012
Συγγραφέας: εφημερίδα Ριζοσπάστης 


ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ
Λουκέτο έβαλαν εδώ και μια εβδομάδα οι φοιτητικές λέσχες
Χωρίς φαγητό χιλιάδες σπουδαστές

Σε αναστολή της λειτουργίας τους εδώ και μια εβδομάδα οδηγήθηκαν τα 4 εστιατόρια του ΤΕΙ Ηπείρου, στην έδρα του Ιδρύματος (Αρτα) και στα παραρτήματά του (Γιάννενα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα), εξαιτίας των ασφυκτικών οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει το Ιδρυμα από την πολιτική συνεχιζόμενης σφαγής των κρατικών δαπανών, οι οποίες θυσιάζονται μαζί με άλλες κοινωνικές δαπάνες στο βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου αφήνοντας έτσι χωρίς σίτιση και ενόψει εξεταστικής τους σπουδαστές.

Στα πλαίσια της πολιτικής αυτής, λιτότητας για την εργατική τάξη και τα παιδιά της, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την ανάδοχο εταιρεία που θα αναλάβει εκ νέου τη σίτιση, με δυσμενέστερους όμως όρους για τους σπουδαστές, αφού το διαθέσιμο κονδύλι για τη σίτιση του Ιδρύματος είναι μειωμένο κατά 600.000 ευρώ συγκριτικά με πέρσι. Συγκεκριμένα προκρίνεται να διατεθούν για τη σίτιση 1.100.000 ευρώ από 1.700.000 ευρώ πέρσι. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των σπουδαστών που θα δικαιούνται δωρεάν σίτιση θα μειωθεί ακόμη περισσότερο. Η μείωση αυτή υπολογίζεται στο 30% περίπου αυτών που έλαβαν κάρτα σίτισης τον προηγούμενο χρόνο.
Στο φόντο της μείωσης των κονδυλίων αυτών και της πρόσβασης κατά συνέπεια των σπουδαστών στη δωρεάν σίτιση, ο διαγωνισμός για το ποιος ιδιώτης θα επικρατήσει και θα έχει το πάνω χέρι για τη σίτιση των σπουδαστών, έχει μπλοκάρει για την ώρα, σύμφωνα με τη διοίκηση του Ιδρύματος, αφού κατατέθηκε προσφυγή στα δικαστήρια από ανταγωνίστρια εταιρεία.
Τα «σπασμένα» από το αλισβερίσι και τον ανταγωνισμό των εταιρειών για τη σίτιση, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των δαπανών για τη φοιτητική μέριμνα συνολικά, καλούνται να πληρώσουν για ακόμη μια φορά οι σπουδαστές για να καλύψουν ακόμη και στοιχειώδεις βασικές ανάγκες, όπως είναι το φαγητό.
Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που κηρύσσεται παύση της δωρεάν σίτισης των σπουδαστών στο ΤΕΙ Ηπείρου. Από το περασμένο καλοκαίρι, στις 15 Ιούνη μέσα στην εξεταστική, είχε κλείσει η λέσχη στην Αρτα η οποία επαναλειτούργησε για 1,5 περίπου μήνα (τέλη Οκτώβρη και Νοέμβρη) για να ξανακλείσει εκ νέου από τις γιορτές μέχρι σήμερα. Σίτιση με δόσεις...

Χωρίς φαγητό, ζεστό νερό και Διαδίκτυο οι φοιτητές στην εστία του ΕΜΠ.

0 σχόλια

Ημερομηνία:17/1/2012
Συγγραφέας: Εφημερίδα Ελευθεροτυπία


Μόνο φοιτητική δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η εστία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Οι φοιτητές μένουν νηστικοί, διαβάζουν με κεριά και ψάχνουν για διαδίκτυο στο κυλικείο του κτιρίου.
Δεκάδες φοιτητές συχνά φεύγουν από το εστιατόριο νηστικοί, καθώς δικαιούνται να σερβιριστούν μισή ώρα πριν από το τέλος κάθε γεύματος. Κι αυτό γιατί πολλοί σπουδάζουν στα ΤΕΙ Αθήνας, τα οποία δεν πληρώνουν την κάρτα σίτισης. Έτσι μένουν πάντα τελευταίοι, τρώνε ότι περισσεύει και συχνά δεν περισσεύει τίποτα, όπως αναφέρει η Ελευθεροτυπία.
Η μη φύλαξη του κτιρίου είναι άλλο ένα πρόβλημα που έρχεται να προστεθεί στα υπόλοιπα και έχει ως αποτέλεσμα να μπορεί όποιος θέλει να τριγυρνά ανενόχλητος στου ορόφους.
Επίσης, το ζεστό νερό ποτέ δεν φτάνει στους τελευταίους ορόφους του κτιρίου και οι φοιτητές που μένουν ψηλά αναγκάζονται να κάνουν μπάνιο με κρύο νερό, ενώ πολύ συχνές είναι οι διακοπές ρεύματος.
Τέλος, σε μία από τις μεγαλύτερες φοιτητικές εστίες στην Ελλάδα το Διαδίκτυο είναι είδος πολυτελείας. Οι φοιτητές κατεβαίνουν με τα λάπτοπ τους στο ισόγειο, όπου βρίσκεται το κυλικείο και είναι το μόνο που διαθέτει wi-fi..