Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Κλειστό για μία εβδομάδα το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013 0 σχόλια


Σε ψήφισμά της, η Σύγκλητος εκφράζει την εντονότατη ανησυχία της για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ, η οποία, εκτός από την ανθρώπινη διάσταση των προβλημάτων που θα δημιουργήσει, θα οδηγήσει τα ελληνικά πανεπιστήμια σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας.

Με απόφαση της Συγκλήτου αναστέλλεται από την προσεχή Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου και για όλη την εβδομάδα η λειτουργία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε ένδειξη στήριξης των διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος που βρίσκονται σε κινητοποιήσεις αντιδρώντας στο μέτρο της διαθεσιμότητας.
 
Σε ψήφισμά της, η Σύγκλητος εκφράζει την εντονότατη ανησυχία της για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα του διοικητικού προσωπικού των ΑΕΙ, η οποία, εκτός από την ανθρώπινη διάσταση των προβλημάτων που θα δημιουργήσει, θα οδηγήσει τα ελληνικά πανεπιστήμια σε πλήρη αδυναμία λειτουργίας.
 
«Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου παραμένει ένα από τα πιο υποστελεχωμένα ιδρύματα της χώρας και ενδεχόμενη μείωση του διοικητικού προσωπικού θα έχει οδυνηρές συνέπειες, όχι μόνο για την επιτευχθείσα ποιότητα του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου, αλλά και για τη στοιχειώδη λειτουργία του ως ακαδημαϊκού ιδρύματος. Για τη συνέχιση της εύρυθμης ακαδημαϊκής και διοικητικής του λειτουργίας απαιτείται, αντιθέτως, η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του», υπογραμμίζεται στο ψήφισμα.
 
 
Πηγή: ΑΜΠΕ