Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

«Λουκέτο» σε όλα τα ΑΕΙ και παραιτήσεις Πρυτάνεων ζητά η Σύγκλητος Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Ημερομηνία: 19/12/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε να να προχωρήσει σε νέα αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος αντιδρώντας στις απολύσεις 37 υπαλλήλων του Ιδρύματος και να εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη:
α) να καλέσει προς σύγκληση έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων, προκειμένου να υπάρξει τοποθέτηση επί του θέματος της ουσιαστικής κατάργησης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων, αλλά και της διοικητικής και οικονομικής αποσάθρωσης τους,
β)να προτείνει συντονισμένη αναστολή λειτουργίας των ΑΕΙ της χώρας, ώστε να καταδειχθεί το μέγεθος της απειλής που δέχονται τα πανεπιστήμια και γ) να ζητήσει την τήρηση της ηθικής δέσμευσης των Πρυτάνεων, περί παραίτησής τους, στην περίπτωση εφαρμογής του Ν.4093/2012 και βίαιης προώθησης του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».

H ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝ, ΑΙΓΑΙΟΥ
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου 2012, αποφάσισε ομόφωνα να υιοθετήσει το σχέδιο ψηφίσματος που κατέθεσαν στο Σώμα, όλοι οι σύλλογοι των εργαζομένων του Ιδρύματος, σύμφωνα με το οποίο:
1. Η Σύγκλητος Πανεπιστημίου Αιγαίου τάσσεται στο πλευρό του Συλλόγου Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, στο δίκαιο αίτημα του να μην εφαρμοστείηρύθμισητουΝ.4093/2012(παρ.Ζ΄,άρθρο1)περίδιαθεσιμότηταςτωνυπαλλήλων ΔΕΔιοικητικού,Διοικητικού-Οικονομικού,Διοικητικού-Λογιστικού,Διοικητικών-Γραμματέων.
2. Καταδεικνύει ότι αντιστέκεται σε κάθε ενέργεια,ηοποίαοδηγείστησυρρίκνωσηκαιπλήρηδιάλυσητηςδημόσιαςανώτατηςεκπαίδευσηςκαιτηνακύρωσητουεκπαιδευτικού,ερευνητικούκαιαναπτυξιακούρόλουτης.
Για τους παραπάνω λόγους αποφάσισε:
• Να προχωρήσει σενέα αναστολήλειτουργίαςτουΙδρύματος, προκειμένου να αναδείξει ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (που όχι μόνο δεν έχει πλεονάζον προσωπικό, αλλά σοβαρότατη έλλειψη αυτού) αδυνατεί να λειτουργήσει μετά την απώλεια 37 εξαιρετικών διοικητικών υπαλλήλων του
• Να εξουσιοδοτήσει τον Πρύτανη: α) να καλέσει προς σύγκληση έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων,προκειμένου να υπάρξει τοποθέτηση επί του θέματος της ουσιαστικής κατάργησης του αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημίων, αλλά και τηςδιοικητικήςκαιοικονομικήςαποσάθρωσηςτους, β) να προτείνει συντονισμένη αναστολή λειτουργίας των ΑΕΙ της χώρας, ώστε να καταδειχθεί το μέγεθος της απειλής που δέχονται τα πανεπιστήμια και γ) να ζητήσει την τήρηση της ηθικής δέσμευσης των Πρυτάνεων, περί παραίτησής τους, στην περίπτωση εφαρμογής του Ν.4093/2012 και βίαιης προώθησης του Σχεδίου «ΑΘΗΝΑ».
Μυτιλήνη, 19Δεκεμβρίου 2012
Η ΠΡΥΤΑΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου