Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

ΤΕΙ Αθήνας: Θα αναγκαστούμε να αναστείλουμε τη λειτουργία του ΤΕΙ

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι)
ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
& ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνα, 122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Βαθμός Ασφαλείας :
Τηλέφωνο : 210 53 85 560-3 Ημερομηνία : Αιγάλεω, 30-09-2011    
E-mail : 
tmimagram@teiath.gr Αριθμ. Πρωτοκ. : 8268                
FAX : 210 5911590 Βαθμός Προτεραιότητας :   
Πληροφορίες  : 
ΘΕΜΑ : «Κατανομή θέσεων και πιστώσεων για την πρόσληψη εκπαιδευτικού Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο ΤΕΙ Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012»
 ΠΡΟΣ : -Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
κ. Άννα Διαμαντοπούλου
-Αναπληρώτρια Υπουργό ΠΔΒΜΘ
κ. Φώφη Γεννηματά
-Υφυπουργό ΠΔΒΜΘ
κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου
-Γενικό Γραμματέα ΥΠΔΒΜΘ
κ. Βασίλειο Κουλαϊδή

 -Ειδικό Γραμματέα Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
κ. Βασίλειο Παπάζογλου
-Σύμβουλο Υπουργού ΠΔΒΜΘ
 κ. Ιωάννη Χάλαρη
- Διεύθυνση  Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
Τμήμα Α΄ Διδακτικού Προσωπικού
Υπόψη κ. Μαρκοπούλου
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι
ΣΧΕΤ. :  ΚΟΙΝ. :
 
Με την αρ. πρωτ. Φ9/96401/Ε5/28-09-2011 απόφασή σας κατανεμήθηκαν 1.300 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Σύμφωνα με την κατανομή αυτή αντιστοιχούν στο Ίδρυμά μας 220 θέσεις, για το λόγο αυτό σας επισημαίνουμε τα εξής:
1. Στο Ίδρυμά μας λειτουργούν πλήρως 37 Τμήματα τα οποία φιλοξενούν 28.000 σπουδαστές.
2. Στο ΤΕΙ Αθήνας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, δόθηκαν 498 θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.
3. Την τελευταία πενταετία έχουν συνταξιοδοτηθεί 215 μέλη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.
4. Ο αριθμός των υπηρετούντων σήμερα είναι 503.
5. Στο ΤΕΙ Αθήνας το  ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 εισήχθηκαν 3.874 σπουδαστές όλων των κατηγοριών (90%,10%, ΕΠΑΛ, κοινωνικά κριτήρια, αλλογενείς, αλλοδαποί), δηλαδή περίπου όσοι και πέρυσι, σε αντίθεση με την πρόταση του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας, η οποία έκανε λόγο για  2.770 σπουδαστές, και παρά το γεγονός ότι κατ’ επανάληψη σας έχουμε  επισημάνει πως επιβάλλεται πολύ μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των εισακτέων για να διασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο ποιότητας των σπουδών που πρέπει να παρέχουμε στους σπουδαστές μας.
6. Ο τακτικός προϋπολογισμός μας μειώθηκε κατά 60% περίπου.
7. Από τις 400 εγκεκριμένες θέσεις ΕΠ, στα ΤΕΙ δόθηκαν 50, ενώ στα Πανεπιστήμια, τα οποία δε αντιμετωπίζουν κανένα απολύτως πρόβλημα, δόθηκαν 350 θέσεις. Με βάση τα στοιχεία αυτά ο αριθμός των εγκεκριμένων θέσεων ΕΠ που αντιστοιχούν στο Ίδρυμά μας είναι μόλις 9. 
8. Υπάρχει ειδικός κωδικός στον προϋπολογισμό κάθε Ιδρύματος, ο οποίος μάλιστα έχει εγκριθεί από το Υπουργείο ΠΔΒΜΘ και το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά σε κονδύλια για την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού και ο οποίος, παρά τις μειώσεις, δύναται να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε για ποιο λόγο δε χρησιμοποιείται; Ποιο σκοπό εξυπηρετεί, εάν παραμένει ανενεργός;
Μας λυπεί το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις που σας απευθύναμε συχνότατα στο παρελθόν, όταν εγγράφως σας εκθέσαμε τις δυσμενέστατες συνθήκες στις οποίες αναγκάζονται να λειτουργούν τας Ιδρύματά μας λόγω της συρρίκνωσης των οικονομικών πόρων, εσείς εμμένετε σε αποφάσεις που μας προκαλούν σοβαρότατα λειτουργικά προβλήματα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι το ΤΕΙ Αθήνας είναι το τρίτο μεγαλύτερο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας και εάν εσείς δεν αντιμετωπίσετε άμεσα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει οι επανειλημμένες περικοπές ανθρώπινου δυναμικού και δαπανών, το ΤΕΙ Αθήνας θα αναγκαστεί να αναστείλει τη λειτουργία του με τραγικές συνέπειες για την ελληνική κοινωνία στις κρίσιμες ημέρες που διανύουμε.
.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
-κ. Πρόεδρο
-κ.κ. Αντιπροέδρους
-Γενικό Γραμματέα
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι.  ΑΘΗΝΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΝΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου