Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Έκτακτη σύνοδος πρυτάνεων για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011


Έκτακτη σύνοδος πρυτάνεων για τις συγχωνεύσεις τμημάτων 
Σε έκτακτη σύνοδο στις αρχές Δεκεμβρίουπροσανατολίζονται οι πρυτάνεις, μετά τις επιστολές της υπουργού Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλουγια συγχωνεύσεις και συνενώσεις πανεπιστημιακών τμημάτων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ήταν από τα πρώτα Ιδρύματα, που, σύμφωνα με πληροφορίες, ζήτησε την έκτακτη σύγκληση της Συνόδου των Πρυτάνεων, αίτημα που αποδέχτηκε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, που προεδρεύει, αυτή την περίοδο, της Συνόδου. 

Και τα δύο πανεπιστήμια θεωρούν ως «σημαντικό και σοβαρό θέμα» τη συνένωση τμημάτων και την χωροταξική αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πανεπιστήμια αυτά υποστηρίζουν ότι το υπουργείο Παιδείας εξακολουθεί να βρίσκεται «σε τροχιά σύγκρουσης με τα Ιδρύματα» και τονίζουν «το οξύμωρο: Πώς μας ζητά να συνεργαστούμε για την χωροταξική αναδιάρθρωση, όταν οι πρυτάνεις των ιδρυμάτων τελούν σε καθεστώς.... κατάργησής τους, σύμφωνα με το νέο νόμο-πλαίσιο;».

Πάντως, σε πρώτη φάση, το υπουργείο ζητεί τη συγχώνευση περί των 15 τμημάτων ΤΕΙ, τα οποία, όμως, μέχρι τώρα, στην πλειοψηφία τους δεν προσελκύουν σπουδαστές. Τα ΤΕΙ αυτά αφορούν βιολογικές καλλιέργειες, ιχθυοκαλλιέργειες και τουριστικά επαγγέλματα. 

Να σημειωθεί ότι πάνω από 40 είναι τα τμήματα των ΤΕΙ που δεν συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των υποψηφίων και ως εκ τούτου αντιμετωπίζουν ή θα αντιμετωπίσουν προβλήματα βιωσιμότητας. 

Στα πανεπιστήμια τα μεγαλύτερα ανάλογα προβλήματα έχουν, κυρίως, τμήματα ξένων γλωσσών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου