Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

18:42 ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΙ: Κινδυνεύουν με αναστολή λειτουργίας τα ΤΕΙ!

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012


Αν δεν υπογραφούν άμεσα οι προυπολογισμοί του 2012 και υλοποιηθεί η απόφαση για δραστική περικοπή των κονδυλίων κατά 50%, τα ιδρύματα θα αναγκαστούν σύντομα να αναστείλουν τη λειτουργία τους μόνα τους ή με αποφάσεις των διοικήσεών τους.
 Αυτό είπαν σήμερα στον Αν. υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιστόπουλο οι πρόεδροι των ΤΕΙ , οι οποίοι συνεδρίασαν στην Αθήνα παρουσία του.

Οι πρόεδροι τόνισαν την επιτακτική ανάγκη  ακαδημαϊκής ολοκλήρωσης των ΤΕΙ με την δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και να συμπεριληφθούν στο νεό Μηχανογραφικό που θα συμπληρώσουν οι υποψήφιοι για τα ΑΕΙ τα 24 τμήματα τα οποία είχαν αφαιρεθεί πέρσι.
Ειδικότερα οι αποφάσεις της             47ης Συνόδου Προέδρων – Αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι. & ΑΣΠΑΙΤΕ, έχουν ως εξής:
Αποφάσεις:
Η Σύνοδος Προέδρων – Αντιπροέδρων Τ.Ε.Ι. αποφασίζει ομόφωνα να ζητήσει από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων τα παρακάτω:
1)    Οικονομικά:
•    Την άμεση υπογραφή του προϋπολογισμού του 2012 που καταρτίστηκε με βάση τις δαπάνες του οικονομικού έτους 2011 με υποδείξεις του υπουργείου
•    Την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των ΤΕΙ γιατί με βάση την ετήσια επιχορήγηση των ιδρυμάτων υπέστησαν και πάλι σημαντική μείωση που σε σχέση με το 2010 είναι περίπου 50% και συνεπώς με τις συνθήκες αυτές είναι αδύνατη η λειτουργία τους
•    Την χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων με βάση το ½ του προϋπολογισμού του 2011 ώστε να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες. Σημειώνεται ότι το κόστος σπουδών ανά φοιτητή στα πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ είναι 6.200€ και 2.600€ αντίστοιχα.
Επισημαίνουμε πως αν δεν ληφθούν υπ’ όψιν τα παραπάνω, τα ιδρύματα θα αναγκαστούν σύντομα να αναστείλουν τη λειτουργία τους μόνα τους ή με αποφάσεις των διοικήσεών τους.
2)    Επιστημονικοί κ’ Εργαστηριακοί Συνεργάτες.
Οι νέες δραματικές περικοπές των προϋπολογισμών των ΤΕΙ όπως η πρόσφατη δραστική μείωση των πόρων για έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό δημιουργούν μια νέα εκρηκτική κατάσταση στα ιδρύματα που επιδρά άμεσα στην εύρυθμη λειτουργία τους και στην υποβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
Η κατανομή των θέσεων και η πρόσληψη των Επιστημονικών κ’ Εργαστηριακών Συνεργατών θα πρέπει να γίνεται από τα Ιδρύματα με βάση τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, μέσα στα πλαίσια των προϋπολογισμών τους. Αυτό θα πρέπει να γίνει άμεσα προκειμένου να καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των Ιδρυμάτων ιδιαίτερα αυτά τα οποία δεν μπορούν να λειτουργήσουν στα πλαίσια της κατανομής των θέσεων που ενέκρινε το Υπουργείο. Σημειώνεται ότι στο κάθε Ίδρυμα, οι ανάγκες του διαφοροποιούνται  λόγω των μαζικών αποχωρήσεων μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού και χωρίς ταυτόχρονα να γίνονται αντίστοιχοι διορισμοί.
3)    Διδακτορικά (Δυνατότητα απονομής διδακτορικών διπλωμάτων και από ΤΕΙ)
Είναι επιτακτική ανάγκη η ακαδημαϊκή ολοκλήρωση των ΤΕΙ με την δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Τα τελευταία έτη πολλά μέλη Εκπαιδευτικού Προσωπικού των ΤΕΙ συμμετέχουν σε πολλές τριμελής ή πενταμελής επιτροπές εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στα πανεπιστήμια. Η συμμετοχή αυτή σήμερα εμφανίζεται ως ατομική συμμετοχή τους. Η σύνοδος Προέδρων ζητά άμεσα από την Πολιτική Ηγεσία τη δυνατότητα σε τμήματα των ΤΕΙ, να εκπονούν διδακτορικές διατριβές, υπό προϋποθέσεις, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
4)    Εισαγωγή φοιτητών στα ΤΕΙ 2012-13
α) Να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις των ΤΕΙ για τον αριθμό των εισακτέων.
β) Κατά τη σύνταξη του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής φοιτητών, να γίνουν δεκτές οι προτάσεις των ΤΕΙ οι οποίες κατατέθηκαν στο Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σχετικά με την εισαγωγή φοιτητών σε Σχολές. Για τα λοιπά από τα 24 τμήματα τα οποία δεν δέχτηκαν πέρυσι με απόφαση του Υπουργείου καθόλου σπουδαστές, να συμπεριληφθούν στο μηχανογραφικό δελτίο ως αυτόνομα τμήματα με την ονομασία τους

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου