Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

18:46 Εκλογές την άλλη Τετάρτη στο ΑΠΘ!!

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2012


Μετά από τακτική συνεδρίαση της Οργανωτικής Επιτροπής, και αφού ελήφθησαν υπόψη τα παραπάνω σχετικά, και ειδικότερα η παρ. 1 του άρθρου 4 του  β σχετικού, καθώς και οι βίαιες ματαιώσεις των ψηφοφοριών της 15ης και 17ης Φεβρουαρίου , αποφασίσθηκε ομόφωνα

η 14η Μαρτίου 2012, ημέρα Τετάρτη, 
ως ημέρα διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την εκλογή των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ.
Εκτός της τροποποίησης της παραπάνω ημερομηνίας ψηφοφορίας, όλες οι άλλες παράμετροι της διαδικασίας παραμένουν όπως ακριβώς καθορίσθηκαν με το παραπάνω (η) σχετικό έγγραφο, το οποίο έχει κοινοποιηθεί προς όλους και βρίσκεται μονίμως ανηρτημένο στον ιστότοπο της οργανωτικής επιτροπής (newton.ee.auth.gr/eklogesauth2011).

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής
Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Μάνθος
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου