Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΕΠΙΜΑΧΑ ΑΡΘΡΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ-ΕΚΤΡΩΜΑ

Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου 2011


Την Τετάρτη 24-08-11 παρακολουθήσαμε την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τους συμμάχουςτης ΝΔ-ΛΑΟΣ να ψηφίζει ένα νόμο-έκτρωμα που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης ενάντια στα συμφέρωντα των φοιτητών. Έρχεται δηλαδή να διαλύσει ολοκληρωτικά την έννοια του Δημόσιου και δώρεαν πανεπιστημίου οπως γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.Η αναδιάρθρωση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κινείται ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με τη συνολικότερη αναδιάρθρωση που επιχειρείται στο επίπεδο της εργασίας, κστά τις επιταγές της ΕΕ.Οι τόσοι μήνες “διαβούλευσης” αποδεικνύουν, ξεκάθαρα, την προσχηματικότητα του διαλόγου, στον οποίο καλούσε το Υπουργείο και την αδιαφορία του για τις αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων. Παρακάτω,αναλύεται το νομοσχεδιου αποδεικνύοντας την αντιδραστική κατεύθυνση στην οποία κινείται το Υπουργείο Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.
 Φοιτητική καθημερινότητα
“Αρθρο 2 του νομου”
“Ενεργοί φοιτητές:οι φοιτητές των πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.,των οποίων η διάρκεια φοίτησης δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια των εξαμήνων που απιτούνται για την λήψη του πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών,προσαυξανώμενη κατά τέσσερα εξάμηνα.Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης ο χρόνος αυτός είναι διπλάσιος του ενδεικτικού.”
“Αρθρο 33 του νόμου”
“Οι φοιτητές που αποδεδειγμένα εργάζονται τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα δύνανται να εγγράφωνται ως φοιτητές μερικής φοίτησης. ”
“Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον 13 πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας.Παράτaση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτωσεις.Αν για οποιoδήποτε λόγο ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι μικρότερος από 4/5 του προβλεπόμενου στο πρόγραμμα σπουδών,το μάθημα θεωρείται ότι δεν διδάχθηκε και δεν εξετάζεται,Tυχόν εξέταση του είναι άκυρη και ο βαθμός δεν υπολογίζεται για την απονομή του τίτλου σπουδών.”
“Αρθρο 3 του νόμου”
“Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. Εφαρμόζεται η κοινή νομοθεσία”
Όπως και η ΑΣΟΕΕ , έτσι και κάθε ίδρυμα έχει συντάξει έναν πρότυπο εσωτερικό κανονισμό σύμφωνα με “το ευρύ πλαίσιο που ορίζει το κράτος”. Είναι κάτι το οποίο προετοίμαζε η κυβέρνηση ΝΔ και ήρθε τώρα το ΠΑΣΟΚ για να το εφαρμόσει. Ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός έρχεται να φέρει:
-εντατικοποίηση ρυθμού σπουδών- φοιτητικής καθημερινότητας( κάτι το οποίο είναι γνώριμο για τους φοιτητές της ΑΣΟΕΕ που τα μαθήματα αρχίζουν στις 9 πμ και τελειώνουν 9 μμ).
Ήδη σε τμήματα της ΑΣΟΕΕ, όπως το ΔΕΟΣ, εφαρμόζονται οι αλυσίδες μαθημάτων -για παράδειγμα για να εξεταστείς στη Μάκρο 2 πρέπει να έχεις περάσει τη Μάκρο 1-δυσκολεύοντας,έτσι, ακόμα περισσότερο την απόκτηση του πτυχίου. Επιπλέον τίθεται πάλι το ζήτημα των απουσιών, της διαγραφής των φοιτητών στα ν+2 χρόνια ή στα 2ν για τους φοιτητες μερικής φοίτησης(οι οποίοι πολύ δύσκολα θα αποδεικνύουν ότι εργάζονται αφού κανένας εργοδότης δεν τους δηλώνει) εντείνοντας έτσι τους ταξικούς φραγμούς για την απόκτηση πτυχίου.
-κατάργηση ασύλου (κάτι στο οποίο βάζει πλάτες η πασπ μιλώντας για “ακαδημαϊκό άσυλο” οριοθετώντας το, μόνο σε χώρους που επιτελείται “ακαδημαϊκό έργο” , αμφιθέατρα - εργαστήρια). Προσπαθούν έτσι να στοχοποιήσουν ριζοσπαστικές μορφές πάλης που έχει υιοθετήσει το φοιτητικό κίνημα μέσα από τους αγώνες του, όπως είναι η γενική συνέλευση και η κατάληψη, αφού κάτι τέτοιο θα παρακωλύει“την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου,φοβούμενοι έκρηξη της νεολαίας ενάντια στις βάρβαρες και αντιλαικές μεταρυθμίσεις τους ”
-
-πειθαρχικά συμβούλια. Ήδη σε διάφορες σχολές (βλ. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,Μαθηματικό Παν. Πάτρας) φοιτητές έχουν περάσει από πειθαρχικά συμβούλια. Ο λόγος που υπέστησαν πειθαρχική δίωξη ήταν γιατί επέλεξαν να πράξουν το αυτονόητο εδώ και πάρα πολλά χρόνια εντός των πανεπιστημίων: να μεταφέρουν δηλαδή την απόφαση του φοιτητικού τους συλλόγου στα αντίστοιχα όργανα συνδιοίκησης,όπως η τμηματική συνέλευση. Η πρακτική ποινικοποίησης όσων υπερασπίζονται τις δημοκρατικές αποφάσεις των φοιτητικών συλλόγων θυμίζει άλλες εποχές , που είχε να εμφανιστεί από την χούντα. Επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να ποινικοποιηθούν και να κατασταλλούν οι αγώνες των φοιτητών και να απαξιωθούν οι συλλογικές τους αποφάσεις και πρακτικές.
· Επαγγελματικά δικαιώματαΠτυχίο vsατομικός φάκελοςπροσόντων.
“Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών,περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ'ελάχιστο σε 180 πιστωτικές μονάδες.”
“Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες”
“Κάθε ίδρυμα μπορεί να οργανώνει προγράμματα σύντομου κύκλου σπουδών,τα οποία περιλαμβάνου μαθήματα που αντιστοιχούν κατά μέγιστο σε 120 πιστωτικές μονάδες,ο τίτλος αυτός δεν είναι ισότιμος με τίτλο σπουδών πρώτου κύκλου”
Τα σημεία αυτά όσο άπλα και αν φαίνονται, περιγράφουν την ριζική αλλαγή της έννοιας του πτυχίου και των προγραμμάτων σπουδών. Οι πιστωτικές μονάδες ECTS (European Credit Transfer andaccumulation System) ,που στην ΑΣΟΕΕ εφαρμόζονται εδώ και χρονιά στο τμήμα της Στατιστικής (γιατί, αν δεν εφαρμόζονταν στην ΑΣΟΕΕ τότε πού άλλου??), έρχονται για να διασπάσουν τα πτυχία μας σε έναν φάκελο μονάδων και να διαλύσουν κάθε έννοια του πτυχίου και οποίων επαγγελματικών δικαιωμάτων ήταν κατοχυρωμένα σε αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε απόφοιτος δεν έχει τίποτα πια να ενώσει με το συνάδελφο του , πάρα μόνο να ανταγωνιστούν προκείμενου να μαζέψει ο καθένας περισσότερες πιστωτικές μονάδες , καταργώντας ,έτσι, επί της ουσίας κάθε έννοια συλλογικής διεκδίκησης εργασιακών δικαιωμάτων και συλλογικής σύμβασης εργασίας, αργότερα .
Συγκροτείται ακόμη το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που κατατάσσει τους αποφοίτους σε 8 διαφορετικές βαθμίδες ανάλογα με το πτυχίο τους και τις διάφορες δεξιότητες που θα αποκτούν (σεμινάρια,ξένες γλώσσες κ.α.)ενισχύοντας με τη σειρά του τον ατομικό δρόμο...
· Χρηματοδότηση - Αξιολόγηση , Φοιτητική Μέριμνα
“Αρθρο 63 του νόμου”
“Η χρηματοδότηση των Α.Ε.Ι. από τον κρατικό προυπολογισμό κατανέμεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και δεικτών όπως:το κόστος σπουδών ανα φοιτητή,ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφονται ετησίως στο ίδρυμα,ο αριθμός αποφοίτων...”
“Αθρο 56 του νόμου”
“Πόροι των Α.Ε.Ι. είναι:Η κρατική επιχορήγηση,τα έσοδα απο την αξιοποίηση της περιουσίας τους,χρηματοδοτήσεις που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα και την επιστημονική μελέτη,πόροι από κάθε άλλη πηγή...”
“Αρθρο 53 του νόμου”
“Τα θέματα που αφορόυν την δωρεάν σίτιση,στέγαση και πάσο των φοιτητών ρυθμίζονται με βάση την ατομική και οικογενιακή τους κατάσταση.”
Η ως τώρα αυτονόητη και κατοχυρωμένη από το σύνταγμα κρατική χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων με βάση τις ανάγκες λειτουργίας τους "θα κατανέμεται πια στη βάση δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων των ιδρυμάτων".Χαρακτηριστικό είναι ότι ο πρώτος δείκτης ποιότητας αναφέρεται στον αριθμό αποφοίτων -εισερχόμενων φοιτητών.
Επίσης, η Υπουργός Παιδείας του ΠΑΣΟΚ, Α. ΔιαμαΝΤόπουλου, δηλώνει ξεκάθαρα στο νόμο ότι πλέον αφού η κρατική χρηματοδότηση δεν θα επαρκεί για τα βασικά έξοδα των ιδρυμάτων, αυτά θα πρέπει να στραφούν σε ιδιωτικούς φορείς,δηλαδή θα διεξάγεται έρευνα για τις ανάγκες του κεφαλαίου προκειμένου το πανεπιστημίο να χρηματοδοτείται.
Το κράτος,λοιπόν, προσπαθεί να περικόψει τις φοιτητικές παροχές αλλά και να μειώσει τον αριθμό διδασκόντων στα πανεπιστήμια(ήδη εφαρμόζεται η αναλογία 5 συνταξιοδοτήσεις 1 πρόσληψη και η μη ανανέωση των συμβασιούχων) δημιουργώντας έτσι έλλειψη εκπαιδευτικού προσωπικού και προβαίνει σε συγχωνεύσεις ιδρυμάτων. Πλέον η σίτιση, η στέγαση, τα βιβλία δεν θα είναι ούτε «για τα μάτια του κόσμου» δωρεάν. Με το σκεπτικό της Διαμαντοπούλου, από εδώ και πέρα ο φοιτητής θα παίρνει «δάνεια με ευνοϊκούς όρους» τα οποία θα είναι αναγκασμένος να ξεπληρώνει δουλεύοντας παράλληλα με τη σχολή και αρκετά χρόνια μετά, όπως γίνεται ήδη σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Επιπλέον, κάθε φοιτητής θα έχει μια κάρτα που αν έχει καλές επιδόσεις ή προσφέρει υπηρεσίες στο ίδρυμα θα γεμίζει και ανάλογα με τους πόντους θα πηγαίνουν και οι παροχές του.
“Αρθρο 64 του νόμου”
“Μετεξέλιξη της Ανεξάρτητης Αρχής για τη Διασφάλιση της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.ΔΙ.Π.) σε Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης Πιστοποίησης και Χρηματοδότησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.”
Η μέχρι τώρα Α.ΔΙ.Π (που είχε ένα τυπικό ρόλο συγκέντρωσης των απολογισμών κάθε πανεπιστημίου) μετατρέπεται σε ένα φορέα που θα αξιολογεί κάθε ίδρυμα στο κατά πόσο θα εφαρμόζει τις εντολές του υπουργείου και σύμφωνα με αυτό το κριτήριο θα χρηματοδοτει. Έτσι, κάθε ίδρυμα θα αναγκάζεται να υπακούει τυφλά στις επιταγές του εκάστοτε υπουργείου και διάφορων ιδιωτικών φορέων προκείμενου να χρηματοδοτηθεί.
· Αυτοδιοίκηση Ιδρύματος
“Αρθρο 8 του νόμου”
“Τα όργανα του ιδρύματος είναι το συμβούλιο,ο πρύτανης και η σύγκλητος”
“Το Συμβούλιο προτείνεται να έχει την ευθύνη για:
· τη στρατηγική ανάπτυξης του Ιδρύματος (συνεργασίες κ.α.)
· την έγκριση του προϋπολογισμού
· την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος
· την έγκριση και αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας του
· τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας κ.α...
“Το Συμβούλιο αποτελείται από άμεσα εκλεγμένα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος και από εξωτερικά μέλη και έναν εκπρόσωπο των φοιτητών.”
“Αρθρο 58 του νόμου”
“Σε κάθε Α.Ε.Ι. ιδρύεται νομικό πρόσωπου ιδιωτικού δικαιου με την μορφη ανώνυμης εταιρίας για την αξιοποίηση των πόρων του ιδρύματος,το ν.π.ι.δ. δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δημόσοιυ τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτό οι διατάξεις που διέπουν τους οργανισμούς και επιχειρήσεις που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο δημόσιο.”
Όλη η λειτουργία του Πανεπιστημίου πλέον περνάει στο Συμβούλιο το οποίο και θα αποφασίζει για τα πιο σημαντικά ζητήματα ,αφήνοντας στη Σύγκλητο ακαδημαϊκού περιεχόμενου θέματα όπως είναι το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων και εξεταστικών!!Τα “εξωτερικά μέλη” θα διορίζονται από το κράτος ( ή μάλλον από την Αννούλα) και θα είναι φυσικά οι εντολοδόχοι του υπουργείου. Οι παράγοντες της αγοράς αναλαμβάνουν και επίσημα να διοικούν τα ιδρύματα και να τα προσαρμόσουν με βάση τη ανάγκες της αγοράς. Άρα χρηματοδότηση, εσωτερική λειτουργιά του ιδρύματος, και έρευνα θα αποφασίζονται όχι από τους φοιτητές και τους καθηγητές άλλα από εκπροσώπους υπουργείων και επιχειρήσεων.Με την ίδρυση του ν.π.ι.δ. γίνεται σαφές ότι πλέον τα ιδρύματα μετατρέπονται σε επιχειρήσεις που μόνο στόχο θα έχουν το κέρδος.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου