Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

"ΝΑΙ" Απο τη Γ.Σ. του ΤΜΟΔ Χίου για αναστολή λειτουργίας του Πανεπιστημίου

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

H Γενική Συνέλευση του τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης εισηγείται στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου με ομόφωνη απόφαση της, στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80, που προβλέπονται από τον τετραετή προγραμματισμό για το 2011-2012,  να προχωρήσουν σε αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος.


ANAΛΥΤΙΚΑ ΤΟΝΙΖΟΥΝ:( πηγη e-mail προς φοιτητες)


Θέμα 1ο:  Ενημερώσεις
1.2   Πρυτανικό Συμβούλιο

………………………………..


Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης, αφού έλαβε υπόψη:

-        την προφορική ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος, Καθηγητή κ. Ι. Γκιάλα,  από τη συνεδρίαση του Πρυτανικού Συμβουλίου για το μειωμένο αριθμό πιστώσεων (περίπου 65% μείωση) που δόθηκε για το ακαδ. έτος 2011-2012 σε όλα τα Α.Ε.Ι. (250 εννεάμηνες πιστώσεις από τις 555 ετήσιες πιστώσεις που δόθηκαν πέρσι) καθώς επίσης και το γεγονός ότι  στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δόθηκαν 40 εννεάμηνες πιστώσεις και ότι ο Αλγόριθμος για την κατανομή των πιστώσεων δε θα ισχύσει από φέτος,
-        ότι από τις 06.12.2010 δεν πραγματοποιήθηκε καμία άλλη χρηματοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ προς το Τμήμα, γεγονός που καθιστά αδύνατο το Τμήμα να ανταποκριθεί  πλέον να καλύψει υποχρεώσεις που οφείλει να καλύπτει η πολιτεία, 


και μετά από εκτενή συζήτηση ομόφωνα, εκτιμά ότι

οποιαδήποτε μείωση του αριθμού των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80 καθιστά αδύνατη την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος σπουδών του Τμήματος και
αποφασίζει

και εισηγείται στις Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην περίπτωση που το Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων δεν εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων για συμβασιούχους διδάσκοντες του Π.Δ. 407/80, που προβλέπονται από τον τετραετή προγραμματισμό για το 2011-2012,  να προχωρήσουν σε αναστολή λειτουργίας του Ιδρύματος.


Ακριβές Απόσπασμα Πρακτικών
Χίος, 21.09.2011


Δέσποινα Μονογιούδη
Προϊσταμένη Γραμματείας ΤΜΟΔ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου