Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Ανακοίνωση της Επιτροπής Κατάληψης εστιών Καλαμαριάς.

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012


Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς
Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης
Θεσσαλονίκη, Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012.
Οι γενικότερες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν άφησαν ανέπαφες τις Φοιτητικές Εστίες. Για ακόμη μια φορά η Δωρεάν Παιδεία βάλλεται συνεχώς από τα νέα μέτρα. Στο στόχαστρο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας βρέθηκε αυτή την φορά η Δωρεάν Στέγαση.
Με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους οι διοικητικές αρμοδιότητες των Φοιτητικών Εστιών Καλαμαριάς πέρασαν από το Ε.Ι.Ν. (Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ως απόρροια αυτού, η Πρυτανεία προχώρησε στην έκδοση νέου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εστίας. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιήθηκε χωρίς να υπάρξει προηγούμενη διαβούλευση με την Γενική Συνέλευση της Εστίας, η οποία εκφράζει τον κεντρικό ενδιαφερόμενο αυτού του Κανονισμού, δηλαδή τον φοιτητή. Η αδιαφορία της Πρυτανείας προς τους φοιτητές φάνηκε από το γεγονός ότι παρά τις συνεχείς προσπάθειες των φοιτητών για επικοινωνία δεν υπήρξε ούτε μια ενημέρωση επί του θέματος.
Ύστερα από λεπτομερή ανάγνωση του Κανονισμού διαπιστώθηκε από την Γενική Συνέλευση πως το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας στερείται ουσιωδών πληροφοριών για τις συνθήκες διαβίωσης στην Εστία. Το Καταστατικό αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και καταπατά τον Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της Δωρεάν Παιδείας. Πιο συγκεκριμένα ζητούμε την απόσυρση του νέου Κανονισμού επισημαίνοντας τα εξής σημεία :
· Επιβολή μηνιαίου ενοικίου για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της Εστίας (π.χ. ρεύμα, νερό, θέρμανση). Συγκεκριμένα, το νέο Καταστατικό εισάγει σχέσεις “Ενοικίου- Ενοικιαστή” αντί της μέχρι τώρα αντιμετώπισής μας ως Οικότροφους.
· Ετήσια διαγραφή των Οικότροφων και εκ νέου αίτηση για εισαγωγή κάθε χρόνο, ενώ μέχρι τώρα ήταν εξασφαλισμένη η παραμονή τους στην Εστία καθ’ όλη την διάρκεια των Ακαδημαϊκών Σπουδών. Η τροποποίηση αυτή εισάγει των φοιτητή σε μια κατάσταση “ομηρίας” , δημιουργώντας ένα κλίμα αβεβαιότητας για το εάν θα μπορέσει να ολοκληρώσει τις σπουδές του ή όχι.
· Προσαύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος κατά 3% για κάθε έτος παραμονής μας στην Εστία. Σύμφωνα με τον Αντιπρύτανη ( κ. Κωνσταντάτο) η Εστία θα μετατραπεί σε τόπο εισδοχής πρωτοετών και όχι σε στέγη φοιτητών των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων.
· Περιορισμός της διαμονής από ν+2 χρόνια σε ν. Σύμφωνα με αυτό, η ακαδημαϊκή μας ζωή δεν συμβαδίζει πλέον με τα πρότυπα της Εστίας, γιατί ενώ μας δίνεται από το νόμο το δικαίωμα για ν+2 έτη φοίτησης δεν θα μας παρέχεται πλέον Στέγαση για το ανάλογο διάστημα.
· Εισαγωγή ακαδημαϊκών κριτηρίων για την εισδοχή-παραμονή στην Εστία. Πιο συγκεκριμένα, εάν ο φοιτητής δεν έχει περάσει το 50% των μαθημάτων του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (χωρίς καμία εξαίρεση) δεν θα γίνεται δεκτός στην Εστία. Έτσι ανατρέπεται ο κοινωνικοοικονομικός χαρακτήρας της Εστίας και δημιουργεί κλίμα ανταγωνισμού μεταξύ των φοιτητών.
· Παύση της λειτουργίας των Εστιών κατά την διάρκεια των θερινών μηνών. Σε αυτό το σημείο διαφαίνεται η αδιαφορία της Πρυτανείας προς τους Οικότροφους, οι οποίοι πραγματοποιούν πρακτική άσκηση μέσω του ίδιου του Πανεπιστημίου ή συντάσσουν διπλωματική εργασία κατά την διάρκεια των μηνών αυτών.
Με λίγα λόγια ακόμα το νέο καταστατικό προσβάλλει την αξιοπρέπεια μας καθώς (μας αναφέρει ως “προνομιούχους και τυχερούς” ) μας υποβάλλει κάθε χρόνο στην ψυχοφθόρα διαδικασία της επανεξέτασης της αίτησης μας. Αγνοεί το γεγονός ότι προερχόμαστε από κατώτερα οικονομικά στρώματα και ότι οι συνθήκες μας αναγκάζουν να εργαζόμαστε, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η ολοκλήρωση των σπουδών μας.
Για τους παραπάνω λόγους προχωρήσαμε σε Κατάληψη των Γραφείων της Διεύθυνσης της Εστίας το βράδυ τις 18-10-2012. Κατά τις πρώτες μέρες της Κατάληψης πραγματοποιήθηκε συνεχής παρουσία στην Πρυτανεία ως ένδειξη διαμαρτυρίας και με σκοπό την επικοινωνία με τον Αντιπρύτανη. Στην προσπάθεια του να γίνει αποδεκτός ο νέος Κανονισμός, ο κ. Κωνσταντάτος προχώρησε σε πρόσκαιρες υποσχέσεις στους τωρινούς Οικότροφους και σε ανούσιες κατά βάση αλλαγές.
Όταν ο Αντιπρύτανης αντιλήφθηκε ότι δεν συμβιβαζόμαστε, προχώρησε σε τροποποίηση του Κανονισμού με επιφανειακές αλλαγές. Σε μετέπειτα επικοινωνία μαζί του η στάση του ήταν άκρως προκλητική και προσβλητική, εκφράζοντας την πλήρη αδιαφορία του λέγοντας συγκεκριμένα «Κρατήστε το κλειστό για πάντα, κάψτε το!».
Στις 21-11-2012 ενημερωθήκαμε για ένα έντυπο απόφασης της Αστυνομικής Αρχής, το οποίο καλεί τους υπαλλήλους της Εστίας σε προσωπική κατάθεση για τα γεγονότα τις 18-10-2012 και κατάδοση ονομάτων Οικότροφων της Εστίας. Με αυτό τον τρόπο γίνεται έκδηλη η προσπάθεια τους να τρομοκρατήσουν και να εμποδίσουν την κινητοποίηση των φοιτητών της Εστίας.
Ως Οικότροφοι της Φοιτητική Εστία Καλαμαριάς δηλώνουμε ευθαρσώς ότι συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για προάσπιση των αναφαίρετων και κεκτημένων δικαιωμάτων μας στην Δωρεάν Παιδεία και Στέγαση.
Στοιχεία Επικοινωνίας : e-mail : estiakalamarias@gmail.com
blog : fepamak.blogspot.gr

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου