Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Υποτροφίες σε φοιτητές του ΕΜΠ.

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013Ημερομηνία: 20/1/2012
Συγγραφέας: alfavita.gr


Οικονομική ενίσχυση σε φοιτητές του ΕΜΠ

Yποτροφίες σε οικονομικά αδύνατους φοιτητές προσφέρει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παναγιώτας Χ/ας Νικολάου Αλτηγού».
Στο πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής, μόνο φοιτητές του ΕΜΠ, ενώ τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι, αίτηση, επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας γονέων, οικονομικού έτους 2012, επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας οικονομικού έτους 2012 εάν υπάρχει (εφόσον δεν υπάρχει χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν κάνει δήλωση εισοδήματος στην Εφορία), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικά σπουδών αδελφών (εφόσον υπάρχουν) από ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία πρώτης εγγραφής και ο τρόπος εγγραφής.
Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μέχρι αυτή την ημερομηνία να περάσου από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας, Διεύθυνση Μέριμνας ΕΜΠ, Θωμαΐδειο κτίριο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη, Ζωγράφου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 772 1927.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου