Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Υποτροφίες για ανώτατες σπουδές στην Ιατρική.

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Ημερομηνία: 20/1/2012
Συγγραφέας: εφημερίδα Έθνος


Δύο υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (PhD) ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (Master) θα χορηγήσει η Ελληνική Εταιρεία Ογκολογίας Πεπτικού.
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Μοριακής Βιολογίας, Νοσηλευτικής αλλά και συναφών τμημάτων από ΑΕΙ Ελλάδας ή του εξωτερικού. Αντικείμενο των ερευνητικών προτάσεων είναι στην «Πειραματική Ογκολογία - Γαστρεντερολογία» (μία θέση) και «Ογκολογία Πεπτικού - Κλινικοεργαστηριακή μελέτη» (μία θέση).
Η υποτροφία θα έχει διετή διάρκεια με σύμβαση ερευνητικού έργου και ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν τις ερευνητικές τους προτάσεις (μέχρι 12 σελίδες συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας) μέχρι την Παρασκευή 1η Μαρτίου 2013.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και τις ερευνητικές προτάσεις τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις:papalois@elpen.gr ή a.ghiatas@elpen.gr.


0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου