Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Ημερομηνία: 20/1/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση


Μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Νέο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα υλοποιήσει το τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο έλαβε την έγκριση του υπουργείου Παιδείας.

Το ΠΜΣ θα έχει τίτλο «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», ενώ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στα «Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά», στις κατευθύνσεις: Επιστημονικοί Υπολογισμοί - «Scientific Computing», Μοντελοποίηση και Ανάλυση στις Εφαρμοσμένες Επιστήμες - «Modeling and Analysis in Applied Sciences» και τέλος, Ανάλυση και Εφαρμογές - «Analysis and Applications».
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας Βιολογίας, Επιστήμης Υπολογιστών, Μηχανικών και Οικονομικών των Πανεπιστημίων της χώρας μας αλλά και ισότιμων αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι άλλων πανεπιστημιακών τμημάτων και ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ ορίζεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ το κόστος λειτουργίας του θα καλυφθεί από δίδακτρα, καθώς και άλλες πηγές όπως: χορηγίες, δωρεές διαφόρων φορέων, ερευνητικά προγράμματα κ.λπ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου