Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Απέκλεισαν από την σύγκλητο του Πανεπιστήμιου Αιγαίου τους καθηγητές της Μυτιλήνης.!!!

Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Ημερομηνία: 15/2/2013
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση 

Απόφαση ΔΣ ΣΔΕΠ Παράρτημα Μυτιλήνης


Έκπληξη μας προκάλεσε το γεγονός του αποκλεισμού του Παραρτήματος Μυτιλήνης του Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου από την προσεχή συνεδρίαση της Συγκλήτου. Ο εκπρόσωπος του Παραρτήματος συμμετέχει με δικαίωμα λόγου χωρίς ψήφο στη Σύγκλητο, από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης του Παραρτήματος, εδώ και 5 χρόνια. Έκπληξη μας προκαλεί και η απάντηση του Πρύτανη σε σχετικό ερώτημα μας, ότι "δεν κρίνεται σκόπιμη η πρόσκληση και του εκπροσώπου του Παραρτήματος Μυτιλήνης...λόγω νέας σύνθεσης της Συγκλήτου με σαφώς μικρότερο αριθμό συμμετεχόντων" και ενώ στην πρόσκληση περιλαμβάνονται όλοι οι εκπρόσωποι των υπολοίπων 5 συνδικαλιστικών συλλόγων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε μια εποχή βίαιων ανακατατάξεων στο Πανεπιστήμιο η συμμετοχή έστω και με δικαίωμα λόγου όλων των συνδικαλιστικών φορέων στις διαδικασίες συλλογικών αποφάσεων είναι σημαντική και ουσιαστική.

Επίσης σημειώνουμε ότι στα άρθρα του καταστατικού του Συλλόγου ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ειδικά στο άρθρο 1 παρ. 1 και άρθρο 18 παρ. 2,6,7,8 περιγράφεται με σαφή τρόπο η λειτουργία των παραρτημάτων και τα όρια της αυτονομίας τους στη συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι "το Δ.Σ.Π. ασκεί σε τοπική κλίμακα όλες τις αρμοδιότητες που ορίζονται για το Κ.Σ. και όσες ενδεχομένως του ανατεθούν με πράξη του Κ.Σ. Σε
περιπτώσεις ενδεχόμενης απόκλισης των αποφάσεων του Κ.Σ. και των Δ.Σ.Π., για τα θέματα που αφορούν συνολικά και εν γένει στο Πανεπιστήμιο υπερισχύει η απόφαση του Κ.Σ. ενώ για θέματα που αφορούν σε ειδική-τοπική κλίμακα υπερισχύει η απόφαση του οικείου Δ.Σ.Π.".

Με αυτά τα δεδομένα απορούμε πως είναι δυνατόν να αποκλειστεί ο εκπρόσωπος του Παραρτήματος Μυτιλήνης από τη νέα Σύγκλητο. Μια τέτοια απόφαση είναι πρωτόγνωρη για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αλλά και ανεπίτρεπτη σε ένα δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα το οποίο οφείλει να διασφαλίζει την ελευθερία στο λόγο, τη διαφάνεια και την ίση μεταχείριση.

Η απόφαση είναι κατα πλειοψηφία


Εκ μέρους του ΔΣ

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου