Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Κατάργηση των Τουριστικών Σπουδών στο Σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

Ημερομηνία: 13/2/2013
Συγγραφέας: esos.gr
Του Ε. Βελισσαρίου
Αναπληρωτή Καθηγητή
Προϊστάμενου Τμήματος
Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ αποτελούν τα μοναδικά προπτυχιακά τμήματα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, που προσφέρουν τεχνολογική, αλλά και επιστημονική εκπαίδευση στη διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων. Τα τμήματα αυτά έχουν παρουσία στον εκπαιδευτικό χάρτη της Ελλάδος πάνω από τριάντα χρόνια και έχουν αναπτύξει στο ενδιάμεσο τις υποδομές, τον εργαστηριακό εξοπλισμό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, τις διεθνείς συνεργασίες, τα προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών για σπουδές αλλά και πρακτική στο εξωτερικό και έχουν προσαρμόσει τα προγράμματα σπουδών τους, στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της τουριστικής αγοράς. 
Ο αριθμός των τμημάτων είναι περιορισμένος και λειτουργούν μόνο 7  (στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, στη Λάρισα, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και στην Ηγουμενίτσα). Ο αριθμός των αποφοίτων σε ετήσια βάση είναι συνολικά  μικρότερος των 600 και αντιπροσωπεύει μόλις το 0,5% των ξενοδοχοϋπαλλήλων της χώρας (110.000) και μόλις το 0,15% των άμεσα εργαζόμενων στον τουρισμό στην Ελλάδα (380.000). Για το λόγο αυτό και η απορρόφηση των αποφοίτων  από την αγορά εργασίας, είναι η μεγαλύτερη από κάθε άλλο τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ακόμη και στις παρούσες χρονιές της οικονομικής χρήσης.
Τα τελευταία ωστόσο χρόνια, με τη κατάργηση της βάσης του 10 για την εισαγωγή στα τριτοβάθμια ιδρύματα, τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων, έχασαν την ελκυστικότητά τους, διότι αφενός η ύπαρξη εξετάσεων σε Ειδικό μάθημα (την ξένη γλώσσα – μαζί με τις ξενόγλωσσες φιλολογίες) και αφετέρου η διατήρηση της βάσης του 10, απετέλεσαν ανασταλτικούς παράγοντες στην προτίμηση των αποφοίτων των λυκείων. Παρά την επισήμανση του προβλήματος και τις προτάσεις των τμημάτων προς το Υπουργείο Παιδείας, αυτές αγνοήθηκαν παντελώς.
Πριν από ένα (περίπου) μήνα ο Υπουργός Παιδείας Κύριος Αρβανιτόπουλος και η Υπουργός Τουρισμού Κυρία Κεφαλογιάννη, έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις: «Ο Τουρισμός μαζί με την εμπορική ναυτιλία αποτελούν τη βαριά βιομηχανία της χώρας. Και αυτός δεν είναι ευφημισμός, αλλά μία πραγματικότητα». Επίσης τόνισαν με έμφαση ότι:  «Ο τουρισμός στηρίζεται στις υπηρεσίες προς τους επισκέπτες, γι’ αυτό η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό της χώρας και της τουριστικής βιομηχανίας συνιστά πρωταρχικό στόχο και με τις δράσεις που εξαγγέλλουμε ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό.»  Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται τα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ιδρύεται τριετούς φοίτησης Διεθνής Σχολή τουριστικού Μάνατζμεντ και θα λειτουργήσουν νέα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον τουρισμό σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.    
Παρά την εξαγγελία για αναβάθμιση του ρόλου της τουριστικής εκπαίδευσης, αλλά και της σημασίας του τουρισμού στην ελληνική οικονομία, με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ καταργούνται όλα τα τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα προγράμματα σπουδών υποβαθμίζονται σε κατεύθυνση σπουδών «Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων», στα Τμήματα «Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Συστημάτων», (όπως στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, στο ΤΕΙ Ηπείρου, στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και στο ΤΕΙ Κρήτης). Στα ΤΕΙ Αθηνών,  Πειραιά, Λάρισας και Πάτρας, τα τμήματα όχι μόνο καταργούνται, αλλά δεν υπάρχουν πλέον ούτε ως κατεύθυνση σπουδών, στα αντίστοιχα τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οργανισμών και Συστημάτων, που δημιουργούνται. Ωστόσο έχω την πεποίθηση, ότι αυτό οφείλεται σε ακόμα 4 τυπογραφικά λάθη του σχεδίου ΑΘΗΝΑ.
Επίσης στο Σχέδιο ΑΘΗΝΑ δεν γίνεται καμία μνεία για τις δύο «Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων» (Ρόδου και Αγίου Νικολάου), οι οποίες υποθέτω, ότι καταργούνται ή ότι απλώς και αυτές έχουν ξεχαστεί να συμπεριληφθούν στον γενικότερο σχεδιασμό.
Αντίθετα με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ έχουν γεννηθεί δύο νέα τμήματα με την ονομασία «Διοίκηση Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων» στην Άμφισσα και στον Πύργο της Ηλείας, με 0 εκπαιδευτικό προσωπικό ! (σύμφωνα πάντα με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ). 
Με βάση τα παραπάνω εξάγονται οι ακόλουθες τραγικές διαπιστώσεις:
- Καταργούνται ουσιαστικά οι σπουδές στον Τουρισμό, αφού καταργούνται τα μοναδικά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, τμήματα Τουριστικών Επιχειρήσεων.
- Δεν θα υπάρχουν πλέον απόφοιτοι τμημάτων Τουριστικών Επιχειρήσεων, παρά μόνο απόφοιτοι των Τμημάτων «Διοίκησης Επιχειρήσεων, Οργανισμών και Συστημάτων», οι οποίοι δεν θα έχουν τα δικαιώματα των αποφοίτων Τουριστικών Επιχειρήσεων.
- Η Τουριστική εκπαίδευση συρρικνώνεται και υποβαθμίζεται σε επίπεδο κατεύθυνσης.
-  Ειδικές υποδομές και εργαστηριακός εξοπλισμός θα μείνει ανεκμετάλλευτος, ενώ αντίθετα τα τμήματα που μεταφέρονται σε άλλες πόλεις (όπως το Τμήμα της Θεσσαλονίκης και το Τμήμα της Πάτρας) μεταφέρονται σε χώρους χωρίς τις απαραίτητες εργαστηριακές εγκαταστάσεις.
- Δημιουργούνται δύο νέα τμήματα «Διοίκησης Τουριστικών και Πολιτιστικών Μονάδων» χωρίς πρόγραμμα σπουδών και κυρίως χωρίς μόνιμο Εκπαιδευτικό Προσωπικό και κατά συνέπεια μη βιώσιμα.
- Τέλος η συσσωρευμένη πολύχρονη τεχνογνωσία, οι συνεργασίες, τα προγράμματα σπουδών, τα συγγράμματα και κυρίως τα ανθρώπινο δυναμικό των σχολών πλέον απαξιώνονται, καταδεικνύοντας ένα διαχρονικό φαινόμενο στην Ελλάδα και ειδικότερα, την έλλειψη μίας συνολικής τουριστικής πολιτικής. 
Γενικότερα διαπιστώνεται μία υποβάθμιση και μία προχειρότητα στην αντιμετώπιση των σπουδών ενός τόσο σημαντικού για την ελληνική οικονομία κλάδου, οι οποίες θα έπρεπε να τύχουν ιδιαίτερης μέριμνας, ώστε να συμβάλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού, μέσα από την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου