Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Αντίθετο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο σχέδιο "Αθηνά"

Σάββατο, 9 Φεβρουαρίου 2013

Ημερομηνία: 9/2/2013
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση 

panepistimio-dytikhs-makedonias.jpg
Την έντονη αντίθεσή του στο σχέδιο Αθηνά εκφράζει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σημειώνεται πως με το συγκεκριμένο σχέδιο, προβλέπεται η απορρόφηση του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη) και η κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με διαμοιρασμό των εναπομεινάντων τμημάτων του μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Από την πλευρά του, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας απέστειλε ψήφισμα στον υπουργό Παιδείας, κ. Αρβανιτόπουλο,  τονίζοντας τα εξής:
"ΨΗΦΙΣΜΑ
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Την Πέμπτη, 31/01/2013, παρουσιάσατε σε συνέντευξη τύπου το Σχέδιο «Αθηνά», για την Ανασυγκρότηση του Χάρτη των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας, στο οποίο προβλέπεται η απορρόφηση του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (μεταφορά του στη Θεσσαλονίκη) και η κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με διαμοιρασμό των εναπομεινάντων τμημάτων του μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Αδυνατώντας να κατανοήσουμε το στρατηγικό αυτό σχεδιασμό, τεκμηρίωση του οποίου δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, επιτρέψτε μας να αναρωτηθούμε:
•    Γιατί ενώ συχνά σε δημόσιες τοποθετήσεις σας και συνεντεύξεις σε ΜΜΕ δηλώνατε πως το σχέδιο «Αθηνά» ... θα ισχυροποιήσει τα ανώτατα ιδρύματα συμβάλλοντας στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας... προχωράτε τελικά στην κατάργηση τριών ΑΕΙ, ανάμεσα σε αυτά και του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας;
•    Γιατί ενώ στην παρουσίαση του σχεδίου αναφέρετε ... Συγχωνεύουμε τα Ιδρύματα, που διοικούνται από Διοικούσες Επιτροπές και έχουν λιγότερα από τέσσερα Τμήματα ... προχωράτε στην κατάργηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στο οποίο λειτουργούν έξι (6) τμήματα; Στο Πανεπιστήμιο έχει εγκριθεί και 7ο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με έδρα την Καστοριά (ΦΕΚ 13/9-2-2010), του οποίου η λειτουργία ανεστάλη εν τη γενέσει του χωρίς επαρκή τεκμηρίωση.
•    Γιατί ενώ στην παρουσίαση του σχεδίου αναφέρετε ... Συγχωνεύουμε Ιδρύματα που λειτουργούν εντός της ίδιας Περιφέρειας και βρίσκονται σε πόλεις με μικρή χιλιομετρική απόσταση, προκειμένου να κάνουμε αυτή τη χωρική αναδιάταξη και να δημιουργήσουμε ένα Ίδρυμα ανά Περιφέρεια ... οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Στερεάς Ελλάδας είναι οι μοναδικές στις οποίες δε θα υφίστανται Πανεπιστήμια (καταργούνται), αντίθετα με άλλες περιφέρειες όπου λειτουργούν και παραπάνω από ένα ΑΕΙ;
•    Γιατί ενώ τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως μη βιώσιμα, σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσιάστηκε, προχωράτε στην αδικαιολόγητη κατάργηση του Πανεπιστημίου;
•    Γιατί στις διάφορες εκδόσεις (έχουμε ήδη φτάσει στην 4η) του σχεδίου «Αθηνά» αποτυπώνονται λανθασμένες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και δυναμικότητα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας; Αρχικά παρουσιάζονταν μόνο με δύο τμήματα και μηδέν μέλη ΔΕΠ, αντί τριών που είναι το ορθό για το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών και, μόνο στην 4η έκδοση, με όλα τα τμήματα (7), χωρίς όμως να έχει διορθωθεί ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών.
•    Γιατί καταργείτε ένα Περιφερειακό ίδρυμα με κτιριακές υποδομές 27.665τμ2 (Πίνακας 2), εκ των οποίων τα 22.000τμ2 αφορούν ιδιόκτητα και δωρεάν παραχωρημένα κτίρια και παράλληλα έχουμε τη φυσική μεταφορά του τμήματος Βαλκανικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, τη στιγμή που η ΑΔΙΠ παρατηρεί έλλειψη κτηριακών υποδομών στα Α.Ε.Ι. των δύο μεγάλων αστικών κέντρων (Έκθεση για την Ποιότητα της Ανώτατης Εκπαίδευσης 2010-2011); Ενδεικτικά αναφέρουμε πως ο λόγος διαθέσιμων τμ2 προς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι 1/11,92 και στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 1/7,84.
•    Γιατί καταργείτε ένα Περιφερειακό ίδρυμα μεσαίου μεγέθους, αναλογικά με τον αριθμό των φοιτητών; Σύμφωνα με τα απογραφικά στοιχεία του έτους 2012 στο ίδρυμα φοιτούν 3.448 προπτυχιακοί, 622 μεταπτυχιακοί και 139 υποψήφιοι διδάκτορες (Γράφημα 1 & Πίνακας 1).
•    Γιατί καταργείτε ένα Περιφερειακό ίδρυμα με το χαμηλότερο (2.321,81€) μέσο ετήσιο κόστος ανά φοιτητή (Γράφημα 2); Θεωρούμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας, στο οποίο κανένα τμήμα του δεν έχει ολοκληρώσει κύκλο σπουδών, καθώς και το Στερεάς Ελλάδας, με δύο μόνο τμήματα, δεν αποτελούν συγκρίσιμο μέγεθος για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων. Επισημαίνουμε πως με τα απογραφικά στοιχεία του έτους 2012 το παραπάνω κόστος συρρικνώνεται ακόμα περισσότερο (1.802,00€).
•    Γιατί καταργείτε ένα Περιφερειακό ίδρυμα με το χαμηλότερο μέσο ετήσιο κόστος ανάμεσα στα ιδρύματα με έξι τμήματα (Γράφημα 3); Συγκριτικά το μέσο ετήσιο κόστος του ΠΔΜ είναι χαμηλότερο και από Πανεπιστήμια των αστικών κέντρων με μικρότερο αριθμό τμημάτων και φοιτητών. Επισημαίνουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των ανελαστικών δαπανών του ΠΔΜ αφορά τις ανάγκες θέρμανσης των κτηρίων στη Φλώρινα και την ενοικίαση υποδομών στην Κοζάνη. Ήδη, με το εν εξελίξει έργο της τηλεθέρμανσης στην πόλη της Φλώρινας, το αντίστοιχο ποσό θα μειωθεί σημαντικά. Επίσης, υπάρχει ήδη δεσμευμένο ποσό από το ΕΣΠΑ, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για την ανέγερση κτηρίων στην πόλη της Κοζάνης, μηδενίζοντας το κόστος των ενοικίων. Κατά συνέπεια, σε βάθος τριετίας ο ανελαστικές δαπάνες του ΠΔΜ θα μειωθούν κατά περίπου 40%.
•    Γιατί καταργείτε ένα Περιφερειακό ίδρυμα με αξιόλογη ερευνητική παρουσία (Πίνακας 3); Ενδεικτικά αναφέρουμε πως η εισροή κεφαλαίων προς το ίδρυμα από ευρωπαϊκά και συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα είναι αισθητά υψηλότερη ανά μέλος ΔΕΠ σε σχέση με άλλα ιδρύματα (ΑΠΘ 1/22.343, ΠΔΜ 1/32.547). Αντίστοιχη αναλογία υπάρχει και στο λόγο τακτικού προϋπολογισμού προς εισροές από ερευνητικά και συγχρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (ΑΠΘ 31,73%, ΠΔΜ 41,98% του τακτικού προϋπολογισμού). Επίσης το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι το μόνο που εφαρμόζει τις καινοτόμες διατάξεις του Ν.4009/2011, με την προκήρυξη 3 εδρών χρηματοδοτούμενων από ιδιωτικούς/κοινωνικούς φορείς.
•    Γιατί καταργείτε ένα Περιφερειακό ίδρυμα που παρουσιάζει (Πίνακας 5) το χαμηλότερο κόστος παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους φοιτητές (1 διοικητικός/78,5 φοιτητές) και ένα από τα χαμηλότερα κόστη εκπαιδευτικής διαδικασίας ανά φοιτητή (1 καθηγητής/31,9 φοιτητές).

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ
Μετά την παρουσίαση του σχεδίου «Αθηνά» δηλώσατε στα ΜΜΕ «...Θα ακούσουμε όλους τους φορείς και όπου διαπιστωθεί αστοχία στο ΣΧΕΔΙΟ ΑΘΗΝΑ θα τη διορθώσουμε...».
Ελπίζουμε ότι με βάση το συγκεκριμένο κείμενο τεκμηρίωσης, το οποίο αναδεικνύει την ανάγκη διόρθωσης μιας καταφανούς αστοχίας του σχεδίου, θα προχωρήσετε στη διατήρηση και ισχυροποίηση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθιστώντας το μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης.

Η πρόεδρος του ΕΣΔΕΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Άννα Σπύρτου
Ο πρόεδρος του συλλόγου Διοικητικών Υπαλλήλων Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Χρήστος Κωνσταντινίδης"Προτάσεις
Παράλληλα, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που αναπτύσσεται για την υποβολή του τελικού κειμένου του στρατηγικού σχεδιασμού στο αρμόδιο Υπουργείο, το Πανεπιστήμιο Δυτική Μακεδονίας επισημαίνει πως «ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση στο συνδυασμό της καινοτομίας με την προοπτική», και υπό το πρίσμα αυτό, προτείνει τα παρακάτω:
Φλώρινα: Πόλος των Ανθρωπιστικών Σπουδών και του Πολιτισμού
Ι. Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ)
Το  Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (ΤΕΕΤ) για να έχει καινοτόμο προοπτική οφείλει να επενδύσει σε Εφαρμοσμένους Τομείς Εικαστικών Τεχνών σε ειδικότητες όπως η Κεραμική, τα Πολυμέσα, το Κόσμημα. Οι ειδικότητες αυτές έχουν άμεση σύνδεση με την οικονομία και με τους λόγους ίδρυσης του ΤΕΕΤ. Με αυτό τον τρόπο θα απονείμει τα πρώτα τέτοια πτυχία στη Ελλάδα όταν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αλλά και οι χώρες του ΟΟΣΑ δίνουν αντίστοιχα πτυχία εδώ και δεκαετίες. Ταυτόχρονα η ενίσχυση του άλλου πόλου του Τμήματος, των Εικαστικών Τεχνών, θα προσδώσει στο Τμήμα την πολιτιστική εκείνη διάσταση που είναι απαραίτητη για την περαιτέρω εδραίωση της ήδη ισχυρής καλλιτεχνικής ταυτότητας που έχει αποκτήσει.
Το ΤΕΕΤ Φλώρινας είναι το μοναδικό Τμήμα αυτής της ειδικότητας στην Ελλάδα που λειτουργεί δική της Σχολή δια Βίου Μάθησης, που έχει σχεδιασμό για Πανελλήνια διάχυση. Τμήματα της Σχολής δια Βίου Μάθησης λειτουργούν στην Φλώρινα, την Πτολεμαΐδα και σε λίγο στην Αθήνα.

ΙΙ. Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας
Τα  δύο Τμήματα της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας, τα οποία αποτέλεσαν τον πυρήνα της δημιουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, συνεχίζουν επάξια την ισχυρή παράδοση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη Μακεδονία και με ισχυρό όπλο τις εκπαιδευτικές καινοτομίες, τη συστηματική Πρακτική Άσκηση (τυπική και διευρυμένη) και τα οργανωμένα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών διακρίνονται πανελλαδικώς για την ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού που παράγουν. Πρόσφατα έκαναν προτάσεις για την αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών (ΠΣ). Σε αυτά τα νέα ΠΣ συμπεριλήφθηκαν προτάσεις για την ανάπτυξη της πρακτικής άσκησης σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιλογές του κάθε Τμήματος. Αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να γίνουν αποδεκτές και σεβαστές, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ενισχυθούν οι καινοτόμες δράσεις τους,
ΙΙΙ. Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι η πνευματική πύλη της Ελλάδας στα Βαλκάνια (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία). Καθηγητές του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών καθώς και της Παιδαγωγικής Σχολής μπορούν να αποτελέσουν τον «πυρήνα» για τη διδασκαλία των γλωσσών και του πολιτισμού των Βαλκανίων. Με κεντρική ιδέα «διδάσκουμε ελληνικά στους λαούς των Βαλκανίων, διδάσκουμε τις γλώσσες των Βαλκανίων στους Έλληνες», εκτιμούμε ότι -το ήδη ιδρυμένο στο Πανεπιστήμιό μας- «Σχολείο της Ελληνικής και των Βαλκανικών Γλωσσών» μπορεί να εξελιχτεί σε Σχολή Διά Βίου Μάθησης «Βαλκανικών Γλωσσών και Πολιτισμού» και να αποτελέσει έναν δυνατό και διακριτό πόλο του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην περιοχή της Φλώρινας.
Κοζάνη: Πόλος της Ενεργειακής Πολυτεχνικής Σχολής
Θεωρούμε πρώτη προτεραιότητα για την ανάπτυξη του ΠΔΜ στην Κοζάνη να σχεδιαστεί και να δρομολογηθεί η εξέλιξη του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.
Τα δύο υπάρχοντα τμήματα θα πρέπει να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας στοχευόμενης Ενεργειακής Πολυτεχνικής Σχολής υψηλών προδιαγραφών συμβάλλοντας καθοριστικά προς την κατεύθυνση της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας ως ενεργειακό κέντρο της χώρας.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου