Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

12:40 Συνεχίζει να προκαλεί το υπουργείο Παιδείας! ΚΑΝΤΕ άμεσα εκλογές για συμβούλια διοίκησης!

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Συνεχίζει το Υπουργείο Παιδείας να προκαλεί θύελλες, έτσι μετά τις μειώσεις στους μισθούς των πανεπιστημιακών. την πρόταση για κατάργηση των συγγραμμάτων, έρχεται και η τελική σπίθα για ξεσηκωμό στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.  Έτσι το υπουργείο απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα στις πρυτανικές αρχές με τις οποίες ανακοινώνει οτι άμεσα πρέπει να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για ανάδειξη μέσα σε συγκεκριμένο διάστημα, ενώ απειλεί ότι εαν δεν γίνουν θα υπάρξουν προβλήματα στην χρηματοδότηση των ιδρυμάτων.!

Το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού με σκοπό την υποβοήθηση και τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάδειξης των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4076/2012 (Α' 159) εκδίδει το παρόν ενημερωτικό σημείωμα.
Το έγγραφο περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά και καταγραφή των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβούν οι αρμόδιοι φορείς για την ανάδειξη των νέων οργάνων των Α.Ε.Ι., καθώς και υποδείγματα εγγράφων πρόσκλησης για τη διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών, ώστε αυτές να ολοκληρωθούν εντός των αποκλειστικών προθεσμιών που θέτει το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο, ήτοι 25.10.2012 για την ανάδειξη του Συμβουλίου και 30.11.2012 για την ανάδειξη του Πρύτανη, όπου αυτό απαιτείται, καθώς τυχόν καθυστερήσεις θα έχουν άμεση επίπτωση στην οικονομική βιωσιμότητα του Ιδρύματος (προϋπολογισμός 2013) και τη διοικητική και συνακόλουθα,ακαδημαϊκή - εκπαιδευτική ευρυθμία του.

ΦΑΙΝΕΤΑΙ λοιπόν οτι η κυβέρνηση ανοίγει ενα μεγάλο μέτωπο στην εκπαίδευση!

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου