Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Ακυρώνει το ΣτΕ 17 πτυχία ΤΕΙ..

Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Ημερομηνία: 9/12/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση

Παράνομα έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας πέντε σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων, μπλοκάροντας την αναγνώριση των...επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων 17 τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ.
Τα διατάγματα αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων των εξής Τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ: 1) Πολιτικών Δομικών Έργων, 2) Πολιτικών Έργων Υποδομής, 3) Τοπογραφίας, 4) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, 5) Κλωστοϋφαντουργίας, 6) Οχημάτων, 7) Τεχνολογίας Αεροσκαφών, 8) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, 9) Ηλεκτρολογίας, 10) Μηχανολογίας, 11) Ενεργειακής Τεχνολογίας, 12) Αυτοματισμού, 13) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 14) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, 15) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 16) Οικολογίας και Περιβάλλοντος, 17) Μηχανικών Ναυπηγικής.
Σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, τα διατάγματα έχουν τέσσερις μη νόμιμες διατάξεις. Συγκεκριμένα:

Σύμφωνα με τα Π.Δ. προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος πτυχιούχου των ΤΕΙ είναι η εγγραφή του ως μέλους του "διευρυμένου Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος" και η χορήγηση της σχετικής άδειας. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει, όμως, τη σύσταση του. Η δημιουργία, η οργάνωση, η λειτουργία και οι αρμοδιότητες του, "προς το παρόν μελετώνται και σχεδιάζονται".
Τα Π.Δ. δεν καθορίζουν με σαφήνεια τις προϋποθέσεις χορηγήσεως της σχετικής αδείας, αλλά "αναφέρουν απλώς ότι η οριοθέτηση του πεδίου ασκήσεως της επαγγελματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων και η εξέλιξή τους γίνεται με βάση τρία επίπεδα επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες". Ο προσδιορισμός των τριών επιπεδών ανατίθεται στο "διευρυμένο ΤΕΕ".
Ττο Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΣΑΤΕ) και το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΑΠΕ), κατά την κοινή συνεδρίασή τους που είχαν τον Ιούλιο του 2010, δεν γνωμοδότησαν επί του συνόλου των πέντε διαταγμάτων όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν. 3794/2009) οι προϋποθέσεις ασκήσεως επαγγελματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων ΤΕΙ., απαιτείται "να προσδιορίζεται, κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, το είδος των επαγγελματικών πράξεων, τις οποίες οι πτυχιούχοι δικαιούνται να ασκήσουν". 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου