Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

ΠΟΣΔΕΠ:Σε επιτροπές φάντασμα η μελέτη για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ.

Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2012

Ημερομηνία: 10/12/2012
Συγγραφέας: Φοιτητική Ενημέρωση


Για απ' ευθείας ανάθεση έργων μελέτης του σχεδίου ΑΘΗΝΑ συνολικής αξίας 137.000 ευρώ σε επιτροπή ή επιτροπές φάντασμα/τα αγνώστων προσόντων και λοιπών χαρακτηριστικών, κάνει λόγο το κορυφαίο συνδικαλιστικό όργανο των πανεπιστημιακών, η ΠΟΣΔΕΠ, με ανακοίνωσή της και σημειώνει:
« Αυτά μάλιστα συμβαίνουν τη στιγμή που η ΑΔΙΠΠΑΕ παραμένει σε πλήρη αδράνεια παρά τις περί του αντιθέτου δημόσιες δηλώσειςτου υπουργού και τα έστω μικρά ποσά που της είχαν διατεθεί από το ΕΣΠΑ συνεχίζουν να είναι μη αξιοποιούμενα».

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ
Θέμα: Απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ σχετικά με το για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ».
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ στην 9η Συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2012, μετά από διεξοδική συζήτηση σχετικά με το προς κατάθεση από το Υπουργείο Παιδείας σχέδιο ΑΘΗΝΑ, κατέληξε στα παρακάτω.
Η Ομοσπονδία έχει κατ' επανάληψη τοποθετηθεί στο ζήτημα του ορθολογικού σχεδιασμού της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Επαναλαμβάνουμε μερικά από τα κεντρικά σημεία των θέσεων μας για το ζήτημα:
 Ο σημερινός ιστός της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αποτέλεσμα απρογραμμάτιστης διεύρυνσης με αμφίβολα ακαδημαϊκά ή αναπτυξιακά κριτήρια. Οι ευθύνες της Πολιτείας, του Υπουργείου Παιδείας (της σημερινής του ηγεσίας συμπεριλαμβανομένης), μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας και τοπικών παραγόντων είναι διαχρονικά καταγεγραμμένες.
 Καταγεγραμμένες επίσης, είναι οι αντιδράσεις και οι επιφυλάξεις της ΠΟΣΔΕΠ για τη διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ήδη από το 1998: «Η διαμόρφωση των νέων Τμημάτων και των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στα ήδη υπάρχοντα πρέπει να στοχεύει στην απόκτηση από τους σπουδαστές πτυχίων με συγκεκριμένο περιεχόμενο και αντικείμενο στους καθιερωμένους τεχνικούς και επιστημονικούς κλάδους, που ανταποκρίνονται στις κοινωνικές ανάγκες και στην αγορά εργασίας, εξασφαλίζοντας την υλική ανταλλαξιμότητά τους. Τα επιμέρους εξειδικευμένα τεχνικά γνωστικά αντικείμενα θα πρέπει να αποτελούν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων με την παράλληλη δυνατότητα εμβάθυνσης στις βασικές και εφαρμοσμένες ειδικότητες των υπαρκτών επιστημονικών κλάδων» (Απόφαση 4ου Συνεδρίου ΠΟΣΔΕΠ-1998).
 Θεωρούμε ότι ο αναγκαίος ορθολογικός επανασχεδιασμός της οργάνωσης και χωροθέτησης των Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας πρέπει να γίνει μέσα στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού, που οφείλει να διαμορφώσει άμεσα η ελληνική πολιτεία ανεξάρτητα από μνημόνια και συγκυριακές-πελατειακές πολιτικές.
 Απαιτείται η θέσπιση ενιαίων κριτηρίων αλλαγών του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας με στόχο την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου λαμβάνοντας υπόψη την πλούσια εμπειρία που υπάρχει στον ευρωπαϊκό χώρο και στα θέματα των συνεργασιών, συνενώσεων και συγχωνεύσεων ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της Έρευνας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: την ακαδημαϊκή και ερευνητική βιωσιμότητα των υφιστάμενων μονάδων με βάση την αξιολόγηση, τις προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων, τις αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες της χώρας κεντρικά και τοπικά, τη βελτίωση της κινητικότητας των φοιτητών, και την αποτελεσματικότερη χρήση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και εγκαταστάσεων με την ενοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της Έρευνας.
Με την επιστολή της 12ης Νοεμβρίου 2012 ο Υπουργός Παιδείας κ. Κ. Αρβανιτόπουλος απευθυνόμενος στους Πρυτάνεις και Προέδρους των ΑΕΙ τους καλεί , γενικόλογα, να συμβάλουν στο σχέδιο «Αθηνά» και με ασφυκτική προθεσμία την 1η Δεκεμβρίου 2012 (!) να καταθέσουν προτάσεις για «έναν εσωτερικό εξορθολογισμό των ΑΕΙ».
Υπενθυμίζουμε στον κ. Υπουργό ότι σύμφωνα με το νόμο που ο ίδιος έφερε το καλοκαίρι στη Βουλή, πριν την έκδοση ΠΔ για συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση ΑΕΙ, Σχολών και Τμημάτων και την μεταβολή της έδρας τους, οφείλει να «υποβάλει ερώτημα, συνοδευόμενο από ειδική τεκμηρίωση, για έκδοση γνώμης από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠΠΑΕ), καθώς και από το αντίστοιχο Συμβούλιο Ιδρύματος, μετά από διατύπωση γνώμης της Συγκλήτου αυτών» με προθεσμία 60 ημερών για την απάντησή του.
Γνωρίζει επίσης ο κ. Υπουργός ότι δεν έχει ακόμη οργανωθεί για να λειτουργήσει ουσιαστικά η νέα ενισχυμένη ΑΔΙΠΠΑΕ, ούτε έχει συσταθεί η εξαγγελθείσα σχετική Επιτροπή της αναδιάρθρωσης του Υπουργείου Παιδείας, ενώ έχουν ήδη νομοθετηθεί οι περικοπές στον προϋπολογισμό της «αναδιαρθρωμένης Ανώτατης Εκπαίδευσης» για το επόμενο έτος! Είναι προφανές ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει επιλέξει να προχωρήσει στις αναδιαρθρώσεις με βάση κυρίως κριτήρια εξοικονόμησης πόρων.
Οι πρόσφατες νομοθετικές εμπειρίες μας έχουν εμπεδώσει την πεποίθηση ότι για να επιτύχει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση στα Πανεπιστήμια, απαιτείται συστηματικός στρατηγικός σχεδιασμός, σεβασμός της ακαδημαϊκότητας και ουσιαστική διαβούλευση στο εσωτερικό της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Ως εκ τούτου, εκφράζουμε για άλλη μια φορά την έντονη διαμαρτυρία μας για τη στάση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, η οποία συστηματικά αγνοεί ή εμπαίζει τους εκπροσώπους των πανεπιστημίων και των πανεπιστημιακών, κατά τη λήψη μέτρων για την ανώτατη εκπαίδευση και καταγγέλλουμε τη βιασύνη, την προχειρότητα και την έλλειψη διαλόγου με την οποία επιδιώκονται προκρούστειες αλλαγές, που οδηγούν στη συρρίκνωση της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Στα πλαίσια αυτά καταγγέλλουμε επίσης την απ' ευθείας ανάθεση έργων μελέτης του σχεδίου ΑΘΗΝΑ συνολικής αξίας 137.000 ευρώ σε επιτροπή ή επιτροπές φάντασμα/τα αγνώστων προσόντων και λοιπών χαρακτηριστικών. Αυτά μάλιστα συμβαίνουν τη στιγμή που η ΑΔΙΠΠΑΕ παραμένει σε πλήρη αδράνεια παρά τις περί του αντιθέτου δημόσιες δηλώσειςτου υπουργού και τα έστω μικρά ποσά που της είχαν διατεθεί από το ΕΣΠΑ συνεχίζουν να είναι μη αξιοποιούμενα.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Η Γραμματέας
Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου