Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

To πρόγραμμα εξεταστικής της φιλοσοφικής Αθηνών!

Παρασκευή, 28 Σεπτεμβρίου 2012


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, ύστερα από την απόφαση του Συμβουλίου της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής, οι εξετάσεις των ημερών της απεργίας των Διδασκόντων μεταφέρονται στο διάστημα 1-14/10/2012. Το πρόγραμμα των εξετάσεων διαμορφώνεται ως εξής (οι ώρες και τα αμφιθέατρα παραμένουν ως είχαν στο αρχικό πρόγραμμα):


 Αρχική εξέταση                                Αναπλήρωση
Δευτέρα 10/9/2012             ->          Δευτέρα 1/10/2012
Τρίτη 11/9/2012              ->          Τρίτη 2/10/2012
Πέμπτη 13/9/2012             ->          Πέμπτη 4/10/2012
Παρασκευή 14/9/2012             ->          Παρασκευή 5/10/2012
Δευτέρα 17/9/2012           ->          Τετάρτη 3/10/2012
Τρίτη 18/9/2012                ->          Σάββατο 6/10/2012
Τετάρτη 19/9/2012           ->          Κυριακή 7/10/2012
Πέμπτη 20/9/2012            ->          Δευτέρα 8/10/2012
Παρασκευή 21/9/2012     ->             Τρίτη 9/10/2012
Δευτέρα 24/9/2012           ->          Τετάρτη 10/10/2012
Τρίτη 25/9/2012                ->          Πέμπτη 11/10/2012
Τετάρτη 26/9/2012                   ->          Παρασκευή 12/10/2012
Πέμπτη 27/9/2012             ->          Σάββατο 13/10/2012
Παρασκευή 28/9/2012       ->          Κυριακή 14/10/2012

  • Όσες προφορικές εξετάσεις ορίζονταν από τους διδάσκοντες θα οριστούν από τους ίδιους σε νέες ημερομηνίες. 

  • Στο νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα να επανεξεταστούν τα μαθήματα που εξετάστηκαν στη διάρκεια της απεργίας. Σε αυτά μπορούν να προσέλθουν αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές που δεν συμμετείχαν στην αρχική εξέταση, αφού όμως ενημερωθούν σχετικά από την ιστοσελίδα του Τμήματος και την ηλεκτρονική τάξη (e-class) του μαθήματος. 

  • Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 15/10/2012


Εξαιρούνται τα κάτωθι μαθήματα:

  • Το μάθημα ΠΔ 70 «Διδακτική της Νεοελληνικής Γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης γλώσσας» (διδάσκοντες κ. Σπανός και κ. Μιχάλης) θα εξεταστεί την Τετάρτη 17/10 και ώρες 18:00 – 20:00 στα αμφιθέατρα 313, 437, 440.

  • Το μάθημα ΙΥ 20  «Θέματα νεοελληνικής ιστορίας» (για το ΦΠΨ), ΕΕΙ 01 «Ιστορία νεώτερου ελληνισμού» (για το Αγγλικό), 679«Ιστορίας Νεώτερης Ελλάδας» (για το Γαλλικό), (διδάσκουσα κ. Σειρηνίδου) θα εξεταστεί τη Δευτέρα 15/10 και ώρες 18:00 – 20:00 στα αμφιθέατρα 314, 315, 316, 437, 440.

  • Το μάθημα ΙΙ 212εαρ «Βυζαντινή ιστορία» (διδάσκουσα κ. Χρήστου) θα εξεταστεί την Τετάρτη 3/10 και ώρες 14:00-16:00 στο αμφιθέατρο 437.

  • Το μάθημα ΨΧ 11 «Κοινωνική ψυχολογία» (διδάσκουσα κα. Γκαρή) θα εξεταστεί την Τρίτη 16/10 και ώρες 18:00-20:00 στα αμφιθέατρα 311, 313, 437, 440.

  • Το μάθημα ΨΧ 13 «Στάσεις και αξίες» (διδάσκουσα κα. Γκαρή) θα θα εξεταστεί την Τετάρτη 17/10 και ώρες 18:00 – 20:00 στο αμφιθέατρο 430.

  • Το μάθημα ΓΕ 51 «Ψυχολογία της μάθησης-Μαθησιακές δυσκολίες» (διδάσκουσα κ. Παπακωνσταντίνου) θα εξεταστεί τηΔευτέρα 8/10 και ώρες 14:00-16:00 στο αμφιθέατρο 438.

  • Το μάθημα ΜΜ 72 «Βυζαντινή μουσική σε δυτικές σημειογραφίες» (διδάσκουσα κα. Κρητικού) θα εξεταστεί την Παρασκευή 12/10 και ώρες 18:00-20:00 στο αμφιθέατρο 432.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου