Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

Στην Βουλή η παραπομπή ΔΕΠ σε πειθαρχικό συμβούλιο ΓΙΑΤΙ είπε την άποψη του!

Τρίτη, 2 Οκτωβρίου 2012


Με την αριθμό 13/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας εγκαλείται σε απολογία ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος Πατέλης, μέλος ΔΕΠ του Πολυτεχνείου Κρήτης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6 του ΠΔ/τος 12/26.7.1933
«περί πειθαρχικής διώξεως και της τηρητέας διαδικασίας ενώπιον των κατά τα άρθρα 327 και 328 του Ν.5343/1982 πειθαρχικών συμβουλίων Πανεπιστημίου Αθηνών».
Ο ως άνω Καθηγητής παραπέμπεται στο πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του ΔΕΠ με το ερώτημα της απόλυσης διότι διατύπωσε εγγράφως ενστάσεις του σχετικά με διαδικασίες που αφορούσαν στην εκλογή των πρυτανικών αρχών και στη λειτουργία συλλογικών οργάνων και εν γένει στη Διοίκηση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Οι εν λόγω ενστάσεις του διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της ελευθερίας της γνώμης που διαθέτει κάθε έλληνας πολίτης, αλλά και από το ιδιαίτερο και άμεσο ενδιαφέρον που έχει καθένας πανεπιστημιακός δάσκαλος για την νόμιμη και δημοκρατική λειτουργία των Α.Ε.Ι και αποτελούσαν άσκηση κριτικής για τα παραπάνω ζητήματα.
Το περιεχόμενο αυτής της οξύτατης κριτικής δικαιώθηκε από τη σχετική απόφαση του ΣτΕ που ακύρωσε τις πρυτανικές εκλογές, ωστόσο η πειθαρχική παραπομπή του στηρίζεται στο ότι το ΣτΕ εξέδωσε την απόφασή του μετά τη δημοσίευση της κριτικής όπως αυτή διατυπώθηκε από τον ως άνω Καθηγητή. Το γεγονός αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί ως επικίνδυνο για τη Δημοκρατία, καθώς υποδηλώνει, ότι ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να ασκεί κριτική για τα δημόσια πράγματα, μόνο εφόσον αποφαίνεται το ΣτΕ περί της νομιμότητας των διοικητικών ενεργειών. Δηλαδή, ελλοχεύει ο κίνδυνος να εξουθενωθεί ο δημοκρατικός διάλογος εάν επικρατήσει η ερμηνευτική αντίληψη που αποτυπώνεται στην συνυποβαλλόμενη κλήση προς απολογία- παραπεμπτικό.
Εξίσου επικίνδυνη είναι η προαναφερόμενη διαδικασία για το αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι., όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος, επειδή μετατρέπει σε «πειθαρχικό παράπτωμα» τη δημόσια παρέμβαση μέλους ΔΕΠ που στόχευε προδήλως να αποτρέψει τη νόθευση των διαδικασιών εκλογής των ακαδημαϊκών οργάνων, αλλά και να στηλιτεύσει φαινόμενα κακοδιοίκησης και κατάχρησης της πανεπιστημιακής εξουσίας για προσωπικό όφελος.
Επειδή το Κράτος οφείλει να λειτουργεί σύμφωνα με το Σύνταγμα και να διαφυλάσσει τους δημόσιους Λειτουργούς του από προσωπικές διώξεις
Επειδή κάθε έλληνας πολίτης έχει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί,
1) Προτίθενται να διαφυλάξουν την ακαδημαϊκή ελευθερία και το αυτοδιοίκητο των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υιοθετώντας ρύθμιση που θα απαγορεύει την πειθαρχική δίωξη των πανεπιστημιακών λειτουργών για την έκφραση γνώμης και την άσκηση κριτικής στην διοίκηση των Α.Ε.Ι;
2) Προτίθενται να διαφυλάξουν την ελευθερία της έκφρασης, σύμφωνα με όσα ορίζει το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου;
Η ΕΡΩΤΩΣΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
Θεανώ Φωτίου

Tο foititesnews.blogspot.gr ΤΟΝΙΖΕΙ ότι είναι δίπλα στον εν λόγο καθηγητή..Πρακτικές φασισμού και λογοκρισίας μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια δεν έχουν καμιά θέση..Ας προσέξουν λίγο οι πρυτάνεις γιατί τώρα τελευταία προκαλούν αρκετά.! 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου