Αδέσμευτη και αντικειμενική ενημέρωση. Το μόνο blog με αποκλειστικά φοιτητικό περιέχομενο... Μαχητικό και πάντα αποκαλυπτικό.

ΤΟ ΑΠΘ τον χαβά του.. Προκηρύσσει εκλογές για το νέο συμβούλιο διοίκησης !

Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2012


Την ίδια ώρα που τα Πανεπιστήμια της χώρας βράζουν από τις πολιτικές της κυβέρνησης, όπου οι φοιτητές δεν έχουν δωρεάν σίτιση,μεταφορά, που ορισμένοι θα πεταχτούν στον δρόμο από τις εστίες, σε ΑΕΙ που δεν υπάρχουν συμβάσεις καθηγητών και αντί οι πρυτανικές αρχές να ασχοληθούν με όλα αυτά,ασχολούνται με εκλογές στις οποίες θα αναδειχθούν τα ποιο αισχρά και άκυρα μέλη, που όλοι οι μεγαλοκαθηγηταδες προσπαθούν να βολέψουν τον πισινό τους... Θα είμαστε πλάι σε όσους προσπαθήσουν να μην γίνουν οι εκλογές! 


1. Την άμεση προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου του ΑΠΘ οι οποίες θα λάβουν χώρα την Τετάρτη 24.10.2012 και από ώρα 09:00 έως 17:00, στα αμφιθέατρα Α, Β, Γ και Δ του κτιρίου της Θεολογικής Σχολής, σύμφωνα με όσα
διαλαμβάνονται στο άρθρο 8 παρ. 4 (περιπτώσεις α΄ και β΄) Ν. 4009/2011, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 2 παρ. 3 Ν. 4076/2012. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε να είναι η Παρασκευή 19.10.2012 και ώρα 15:00.
2. Την άμεση αποστολή ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους για τη θέση Εξωτερικού Μέλους (Προέδρου ή Μέλους) του Συμβουλίου του ΑΠΘ οι οποίοι θα πρέπει να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους έως και την Παρασκευή 19.10.2012 και ώρα 15:00.
3. Την άμεση αποστολή πρόσκλησης στους ενεργούς φοιτητές του Ιδρύματος προκειμένου να εκλέξουν τον εκπρόσωπό τους στο Συμβούλιο του ΑΠΘ την Πέμπτη 25.10.2012 και από ώρα 09:00 έως 17:00, σε αίθουσες του Νέου Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής, οι οποίες θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων αποφασίστηκε να είναι η Παρασκευή 19.10.2012 και ώρα 15:00.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
ΔέσπωΑθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανης Έρευνας
-------------------------
Ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου του ΑΠΘ σχετικά με την προκήρυξη των εκλογών για το Συμβούλιο
Όπως είναι γνωστό, η Σύνοδος των Πρυτάνεων και οι Σύγκλητοι των ελληνικών πανεπιστημίων, έχουν σε κάθε ευκαιρία εκφράσει την αντίθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας στο Νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4076/2012, θεμελιακές ρυθμίσεις του οποίου αντιβαίνουν στο Σύνταγμα, καθώς και στις ακαδημαϊκές αξίες και ελευθερίες. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση θεσμοθετήθηκε ερήμην των πανεπιστημίων και δεν συμβάλλει στην επίλυση των μεγάλων σημερινών προβλημάτων των ΑΕΙ, ούτε όμως και στην ακαδημαϊκή τους αναβάθμιση και προοπτική.
Σε αυτό το πνεύμα τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την αντισυνταγματικότητα βασικών διατάξεων του νομοθετικού αυτού πλαισίου. Μέχρι την εκδίκαση των προσφυγών, τα πανεπιστήμια πάντως οφείλουν να εφαρμόσουν το Νόμο.
Η προκήρυξη των εκλογών για το Συμβούλιο του ΑΠΘ, γίνεται με την πεποίθηση ότι η ωριμότητα, η κριτική στάση και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που διακρίνουν την πανεπιστημιακή κοινότητα θα διασφαλίσουν το δημόσιο χαρακτήρα και θα εγγυηθούν τις ακαδημαϊκές αξίες της αυτοδιοίκησης, της αξιοκρατίας και της εσωτερικής δημοκρατίας.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο
Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
ΔέσπωΑθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανης Έρευνας

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου